Senaste inläggen

Av xenia alpkut - Tisdag 18 feb 16:11

När Sanna Norbergs förlossning hade startat rådde sjukvården henne att stanna hemma.
Det slutade med att hon tvingades föda i bilen.

Där vid sidan av vägen drabbades hon av en kraftig blödning – och fick hämtas akut med helikopter.

– Jag vet inte om det någonsin kommer sjunka in hur allvarligt det var, säger Sanna.

Nu har sjukvården anmält sig själv.


Det var i maj 2018 som Sanna Norberg, 33, från Orust var med om en dramatisk förlossning. 

När vattnet hade gått kände Sanna och hennes sambo att det var dags att bege sig mot förlossningen på NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, i Trollhättan.

Väl på plats gjordes det en mängd olika kontroller och Sanna blev informerad om att vattnet inte alls hade gått. 

– Jag sa emot och sa att vattnet visst hade gått men de insisterade på att det inte hade gjort det. De sa att jag inte fick stanna och att jag inte hade regelbundna värkar så vi fick antingen gå ut på gatan eller så fick vi åka hem och då åkte vi hem, säger Sanna som tidigare har pratat med Bohusläningen. 

Skickades hem

Trots tidigare förlossningskomplikationer blev Sanna hemskickad.

Efter drygt en timmes färd från förlossningen var paret hemma i Varekil. En kort stund senare började Sanna känna hur värkarna kom allt tätare.

– När jag kom hem började jag få regelbundna värkar med 15 minuter emellan, jag ringde in och då sa de att jag skulle avvakta, och bad mig i stället komma tillbaka på min bokade tid dagen efter, berättar hon. 

Under den tiden blev värkarna tätare och Sanna ringde förlossningen ännu en gång och frågade ifall det gick bra att ta värktabletter mot smärtan. 

– Då sa de att jag kunde göra det. Men det hjälpte inte och efter några timmar ringde jag ännu en gång och frågade om jag kunde ta fler värktabletter och sa att jag hade mer ont. De svarade att jag skulle avvakta, berättar Sanna.



Sanna drabbades av en kraftig blödning och fick hämtas med ambulanshelikopter. Obs, bilden är från ett annat tillfälle.

När smärtan började bli ohanterbar bestämde sig paret för att åka till akuten. De hann inte komma längre än till Tjörnbron innan sambon stannade bilen vid sidan av vägen. Sanna kände sin första krystvärk och ringde in till förlossningen. 

– Jag ringde dem och sa att vi inte kommer hinna, och då fick jag som svar, om ni tror att ni inte hinner får ni ringa en ambulans, berättar hon.

Födde på väg till sjukhuset 

Samtidigt som paret ringde ambulansen så födde Sanna i passagerarsätet i bilen. Efter fjärde krysten var bebisen ute. 

– Jag var orolig över bebisen, men jag hann inte reflektera över det i stunden utan jag bara gjorde det men så fort han kom ut och skrek så blev vi lugna. Det var efteråt allt kom som en chock.

Fem minuter efter förlossningen anlände en ambulansbil och en ambulanshelikopter till platsen. Sanna hade drabbats av en kraftig blödning och behövde flygas med ambulanshelikoptern till Östra sjukhuset i Göteborg.

– Jag tappade så mycket blod och det fanns inte tillräckligt med blod i ambulansbilen, säger hon.

Sanna har fått höra, från personer inom sjukvården, att om ambulansen inte varit tillgänglig så hade det kunnat sluta på värsta tänkbara sätt.

– Då hade min sambo stått själv med tre barn. Jag vet inte om det någonsin kommer sjunka in hur allvarligt det var. 

Sjukvården anmäler

Det tog flera veckor innan Sanna återhämtade sig efter den dramatiska förlossningen. Hon fick åka in till Östra sjukhuset varje dag i en veckas tid för prover.

– Jag var så trött, jag fick extra blod och extra järntillskott på BB. Det tog lång tid innan jag kom tillbaka och orkade. I tre veckor hade jag någon från familjen som bodde och hjälpte oss för jag var för trött för att klara det själv.

NU-sjukvården har lex Maria anmält sig själva till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med anledning av händelserna kring Sannas förlossning. Även ambulansenhet och Östra sjukhuset har skickat in en anmälan.

I NU-sjukvårdens anmälan står att läsa:

”Gravid som vid tecken på att förlossning startat ringer förlossningsenheten. Mot bakgrund av tidigare komplikationer i samband med förlossning borde hon rekommenderats att åka till förlossningsenhet för bedömning men hon får i stället rådet att avvakta hemma. Föder senare på väg in till sjukhus och får på grund av kraftig blödning hämtas med helikopter.”

NU-sjukvården skriver att det fanns risk för allvarlig konsekvens på grund av blödningen.

ANNONS
Av xenia alpkut - Tisdag 18 feb 15:38

Nyfödda tvillingpojken Rasmus förblödde i sin kuvös på sjukhuset i Lund – neonatalavdelningen medger att det kan vara brister i rutinerna som ligger bakom dödsfallet.
Föräldrarna till Rasmus, Stephanie Olson och Mats Näslund, vill nu ha svar på vad det var som hände. De vill att rutinerna ändras så att detta inte händer någon annan. 
"Detta är fruktansvärt. Hade vi vetat att det fanns en förhöjd risk för detta barn att få blödningar hade vi givetvis stått där hela tiden", säger Elisabeth Olhager, verksamhetschef för neontalvård på Skånes universitetssjukhus.

ANNONS
Av xenia alpkut - Måndag 17 feb 13:00

 

Över 200 000 misstag har begåtts inom den svenska hemtjänsten på ett år.

Det visar Kalla Faktas granskning av de allvarligaste fallen.

May, 96, lämnades ensam efter att ha brutit nacken – och dog femton dagar senare.


– Mamma satt i fåtöljen och hade en stor blå svullnad ovanför ögat. Hon var blodig i håret och hon skrek. Hon skrek att hon hade ont i nacken, berättar dottern Anne-Marie Thorén i programmet.

Det var en chockerande syn som mötte Anne-Marie Thorén när hon besökte sin mamma May Henriksson i Kumla en decembermorgon 2017. Kvällen före hade May, 96 år och dement, vandrat ut i vinternatten.


När hemtjänsten hittade henne hade hon ramlat och slagit sig i huvudet. Hon sa att hon hade ont. Personalen körde hem henne och informerade en sjuksköterska om vad som hänt. Sedan lämnades hon i sängen.

Under natten tittade hemtjänsten till henne två gånger. Klockan 08.45 kom sjuksköterskan. Blodet rann ur pannan. May fick åka ambulans till sjukhuset och röntgades, där visade det sig att hon brutit tre nackkotor.

Enligt läkarnas bedömning var hon för svag för att opereras. Femton dagar efter halkolyckan dog May.

Över 200 000 felrapporter på ett år

Tyvärr är det extrema fallet inte så unikt som man skulle kunna tro. Under 2018 upprättades 223 000 avvikelser, situationer där personal själva rapporterat att något gått snett. Kalla Fakta har granskat 1000 av de mest allvarliga fallen.

Här finns exempel på tidsscheman som är omöjliga att hålla, dålig arbetsledning och underbemanning som har lett till allvarliga konsekvenser.

”Omöjligt att göra rätt”

Hemtjänstpersonal vittnar om den oro de känner inför att gå till jobbet, de vet att deras arbetsförhållanden är så pressade att misstag, potentiellt livshotande, kan ske.

– Personalen har en situation där det är omöjligt att göra rätt, konstaterar Gustav Bucht, forskare i geriatrik, som menar att socialminister Lena Hallengren (S) måste agera.

Någon konkret åtgärd har Lena Hallengren ännu inte presenterat.




Av xenia alpkut - Måndag 17 feb 12:00


Leukemi är inte en enda sjukdom. Det är många olika sjukdomar med olika prognos och behandling. Medan kronisk leukemi oftast drabbar äldre förekommer akut leukemi i alla åldrar. Även bland barn.


Fakta

 • Det upptäcks varje år cirka 700 nya fall av leukemi i Sverige
 • Mer än hälften av patienterna är 60 år eller äldre
 • Leukemi är något vanligare bland män än bland kvinnor

Det upptäcks varje år cirka 700 nya fall av leukemi i Sverige. Leukemi brukar delas in i två huvudgrupper, akut leukemi och kronisk leukemi. De båda kan i sin tur delas in i myeloisk och lymfatisk leukemi.

Indelningen utgår från vilka blodceller som är drabbade av sjukdomen och i vilket stadium av sin utveckling de blir sjuka. Det finns dock en del fall av leukemi som inte passar in i denna indelning. 


Kronisk leukemi drabbar framför allt äldre personer. Mer än hälften av patienterna är 60 år eller äldre. Akut leukemi förekommer i alla åldrar. Hos barn svarar akut leukemi för drygt en fjärdedel av de cirka 300 cancerfall som varje år drabbar barn under 15 år.

Leukemi är något vanligare bland män än bland kvinnor.

Olika former av leukemi

Leukemi är en av många cancersjukdomar. Dessa sjukdomar är mycket olika varandra, men alla har det gemensamt att de börjar med ett fel i någon av kroppens celler.

Man kan dela in leukemi i två huvudgrupper: akut och kronisk leukemi som i sin tur kan delas in i lymfatisk och myeloisk typ beroende på vilken vit blodkropp som sjukdomen utgår ifrån.

Vid akuta leukemier blir cellerna sjuka tidigt i sin utveckling, i unga år så att säga, och vid kronisk leukemi i ett mer moget skede.


Akut leukemi

Akut myeloisk leukemi, AML, är den vanligaste typen av akut leukemi och cirka 350 fall diagnostiseras varje år. Sjukdomen innebär att de vita blodkropparna, oftast förstadier till granulocyter, är sjuka.

Den andra typen av akut leukemi är lymfatisk leukemi, ALL,  och där  är det andra vita blodkroppar, omogna lymfocyter, som är sjuka. Cirka 150 fall per år diagnostiseras med akut lymfatisk leukemi.


Leukemi symtom

 • Trötthet 
 • Långdragna halsinfektioner eller andra infektioner
 • Lättare för att blöda
 • Feber, avmagring, svettningar nattetid 
 • Smärta i skelettet 
 • Svullna lymfkörtlar eller förstorad mjälte

De symtom som förekommer vid leukemi orsakas framför allt av brist på normala blodkroppar. Orsaken är att det vanligen bildats så många leukemiceller att den normala blodbildningen i benmärgen trängts undan och inte kan fungera.

Mer om symtom på de olika formerna av leukemi:


Akut leukemi

En akut leukemi kan börja med ganska diffusa symtom. Brist på röda blodkroppar ger blodbrist och trötthet medan brist på mogna vita blodkroppar kan resultera i långdragna halsinfektioner eller andra infektioner.

För få blodplättar (trombocyter) gör däremot att patienten blöder lättare. Det kan visa sig som blåmärken eller punktformiga blödningar i huden eller genom blödningar i slemhinnor.


Feber, avmagring, svettningar nattetid och smärta i skelettet är andra symtom som kan förekomma. De anses bero på den snabba omsättningen av leukemiceller, det vill säga att många nya celler bildas samtidigt som många gamla dör. Mjälten blir ibland förstorad liksom ibland även levern och lymfkörtlarna.


Av xenia alpkut - Måndag 17 feb 10:30

Många akutsjukhus låter ännu inte färdigutbildade läkare ensamma ansvara för patienter trots att det inte är tillåtet. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort, där sjukhusen själva svarat på frågor om sin bemanning.

Tvååriga Ozzy Ferm var sjuk i cancer. Men de ännu inte legitimerade läkarna på barnakuten i Uppsala missade det vid tre tillfällen. Mattias Ferm är Ozzys pappa.

– De kunde ju inte se något fel, så då fick vi åka hem och de sa väl att vi skulle ge Alvedon och Ipren mot smärtan, säger Mattias Ferm.

Det var på våren 2017 som familjen Ferm första gången sökte vård på Akademiska sjukhusets barnakut i Uppsala.

Sonen Ozzy hade då väldigt ont i en arm. Och trots att läkaren inte såg något på röntgen utreddes han inte ytterligare.

Under månaden som följde blev Ozzy allt sämre och åkte tillbaka till akuten två gånger till, men båda gångerna skickades han hem igen utan att familjen fått svar på vad som var fel.

Först när familjen söker vård en fjärde gång tas ett blodprov. Och det konstateras att Ozzy har leukemi. När han sövs för att ta prover kräks han så mycket att han får ner kräk i lungorna.

– Och det höll han ju på att stryka med av. Han låg ju på barnintensiven med lungkollaps och gud vet allt, säger Ozzys mamma Therese Ferm.

Vid alla besöken på akuten var det ännu inte legitimerade läkare som undersökte Ozzy.

Den som inte är färdig läkare får inte jobba ensam. Det ska alltid finnas en legitimerad läkare på plats, som ett stöd. Men i Ozzys fall gjorde de olegitimerade läkarna ensamma bedömningen att skicka hem honom.

Ozzys fall är inte unikt. Kaliber har gjort en enkät som 55 av 66 sjukhus svarat på.

Den visar att var tredje av de sjukhus som svarat bemannar på detta sätt mer eller mindre regelbundet, bland annat för att det är svårt få tag i kvalificerad personal.

Detta görs trots att Inspektionen för vård och omsorg, IVO redan 2015 sagt att det inte är tillåtet eftersom det kan vara en fara för patientsäkerheten. Marie-Lois Ivarsson är tillsynsläkare på IVO.

– De har inte sett tillräckligt många patienter med allvarliga symptom för att de ska kunna handlägga dem själva.

Men trots att Ivo har möjligheter att till exempel döma ut vite till sjukhus som får upprepad kritik sker det ytterst sällan.

Akademiska sjukhuset i Uppsala har avböjt att bli intervjuade om Ozzys fall, men skriver i ett mail till Kaliber att de beklagar att Ozzys familj fick söka flera gånger, att de fortfarande har icke-legitimerade läkare på akuten, men att de inte längre ensamma får bedöma de barn som kommer in.


Ozzy har hunnit bli sex år och är i dag fri från leukemin.

Av xenia alpkut - Måndag 17 feb 00:00

 

Melodifestivalens tittarras fortsätter.


Totalt sågs helgens tredje deltävling av 2,6 miljoner – 300 000 färre än samma deltävling förra året.


– Det ringer inga larmklockor hos oss, säger Peter Nyrén, SVT:s programbeställare för underhållning och livsstil.


Det brukar beskrivas som SVT:s absoluta flaggskepp, med överlägset flest tittare varje år. Men med drygt 2,6 miljoner tittare blir helgens Melodifestival-sändning den deltävling i Melodifestivalen som har haft lägst antal tittare sedan 2010.


Då bänkade sig drygt 2,3 miljoner personer för att se Anna Bergendahl och Peter Jöback ta sig vidare till det årets final, samtidigt som herrarnas slalomfinal i OS visades i en annan kanal.


Sågas i sociala medier

Men den här gången finns inga sportsändningar som kan förklara de låga tittarsiffrorna. Jämfört med tredje deltävlingen förra året har Melodifestivalen tappat över 300 000 tittare och sedan första deltävlingen i år har fler än 200 000 tittare valt att överge programmet, enligt preliminära siffror från MMS.

Av xenia alpkut - Måndag 17 feb 00:00


Melodifestivalens tittarras fortsätter.


Totalt sågs helgens tredje deltävling av 2,6 miljoner – 300 000 färre än samma deltävling förra året.


– Det ringer inga larmklockor hos oss, säger Peter Nyrén, SVT:s programbeställare för underhållning och livsstil.


Det brukar beskrivas som SVT:s absoluta flaggskepp, med överlägset flest tittare varje år. Men med drygt 2,6 miljoner tittare blir helgens Melodifestival-sändning den deltävling i Melodifestivalen som har haft lägst antal tittare sedan 2010.


Då bänkade sig drygt 2,3 miljoner personer för att se Anna Bergendahl och Peter Jöback ta sig vidare till det årets final, samtidigt som herrarnas slalomfinal i OS visades i en annan kanal.


Sågas i sociala medier

Men den här gången finns inga sportsändningar som kan förklara de låga tittarsiffrorna. Jämfört med tredje deltävlingen förra året har Melodifestivalen tappat över 300 000 tittare och sedan första deltävlingen i år har fler än 200 000 tittare valt att överge programmet, enligt preliminära siffror från MMS.

TV
Av xenia alpkut - Söndag 16 feb 19:09

Sofia Wistams bror Karl var nära att dö i en tågkrasch för fyra år sedan, och kämpar fortfarande med smärtorna.

I måndagens "Sofias änglar" hjälper systern honom – inspelningarna av Kanal 5-programmet blev väldigt känslosamma.

– Att han överlevde, det är ett mirakel, säger Sofia Wistam i

programmet.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
23
24
25
26
27
28
29
<<< Februari 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se