Senaste inläggen

Av xenia alpkut - Lördag 16 nov 00:15

 

En liga som säljer valpar i Stockholms finkvarter misstänks ligga bakom en omfattande smuggelverksamhet.

Flera av valparna har haft sjukdomar som gjort att ägarna fått avliva djuren.

– Han var helt missbildad inuti, han kunde knappt andas, säger Camilla, som köpt en smuggelhund av ligan, till SVT:s ”Dokument inifrån”. 

 
 
 
 

 I flera månader har SVT:s ”Dokument inifrån” kartlagt den så kallade Stureplansligans illegala handel med hundar.

Totalt 157 hundar under de senaste tre åren kopplas till ligan, majoriteten av dem insmugglade till Sverige.

 
 
 

Hundarna misstänks i stor utsträckning komma från Ungern och Slovakien och annonseras ut på bland annat Blocket. Pris: runt 14 000 kronor per valp.

”Helt missbildad inuti”

SVT har varit i kontakt med 70 familjer som köpt en valp av ligan. 

I hälften av de fallen uppger ägarna att hundarna varit, eller blivit, sjuka. Det har handlat om alltifrån magproblem till allvarliga missbildningar. 

För Camilla Larsson blev lyckan över en ny familjemedlem kortvarig. Tio dagar efter köpet tvingades hon ta valpen till djursjukhus.

– De tog emot honom på en gång och då var han nästan död. Han var helt missbildad inuti och kunde knappt andas, berättar hon i tisdagens avsnitt av ”Dokument inifrån”.

 

På djursjukhuset konstaterades att valpen hade alldeles för trånga andningsvägar. Den avlivades därför. 

– Allting var missbildat. Och så hade han redan lunginflammation och allting. Då sa jag att ”nej, han får somna in, det är bäst för honom”. Man var ju helt knäckt, säger Camilla Larsson.

 

En annan hundköpare berättar att hon fick hem en valp som efter en tid fick kräkningar och diarré. Valpens tillstånd förvärrades snabbt och blev livshotande. Ett medfött fel på hundens tarmar visade sig vara orsaken.

– Det känns väldigt, väldigt dåligt att ha gynnat en sådan fruktansvärd verksamhet. Jag hoppas hon åker dit för det hon gör och det hon har gjort, säger kvinnan i ”Dokument inifrån”.


Dålig uppfödning”

Flera av ligans medlemmar har en livsstil som tyder på att de har gott om pengar och hög status. 

Sonia Lopes, länsveterinär på Länsstyrelsen i Stockholm, bekräftar att det kan vara ”väldigt lönsamt att sälja valpar”. Hon berättar att den första anmälan mot ligan kom in i mars 2018.

– Då sålde de bostonterrier. Sedan gick de över till fransk bulldog och nu senast fick vi en anmälan om att de har börjat sälja taxar och labradoodle, säger hon i tv-programmet.

Valparna säljs ofta på caféer och i hotellfoajéer i Stockholms finkvarter. 

Länsstyrelsen har försök att ingripa och sätta stoppa för verksamheten, men utan framgång. Ligan har tydligt visat att de inte bryr sig om myndigheten. Samtidigt som de är skickliga på att lura och vilseleda sina kunder. 

– Jag tror att valparna kommer från dålig uppfödning. Om det är en valpfabrik så har de ingen bra djurhållning, vad jag har hört, säger Sonia Lopes till SVT.

Nekar till anklagelserna

Den aktuella kartläggningen visar att majoriteten av valparna har smugglats in från Ungern. Men även Slovakien, Bulgarien och Tjeckien förekommer. 

 
 
 
ANNONS
Av xenia alpkut - Lördag 16 nov 00:15


”Jag vill inte dö, men jag kan heller inte leva”.

Anna Loved gråter medan hon skriver.

För två år sedan var hon en av källorna då Expressens reportrar Josephine Freje och Julija Sidner avslöjade en rad omfattande missförhållanden inom psykiatrin, för gatutidningen Faktum.

I dag är Anna död.

Expressen har återvänt till insidan av psykiatrin där de mest utsatta dör och skadas när vården sviker


Efter nära 15 år av kamp inom barn- och vuxenpsykiatrin tog Anna Loved sitt liv.

I sin sista stund i livet skrev hon om hur mycket hon älskar sina närmaste och att hon hoppas att få återförenas med sin älskade hund. Men också om vikten av att anmäla och granska för att få till stånd en förändring av vården, så att inte fler patienter drabbas.

Anna Loved var en av de mest utsatta, de som skadas och dör när vården sviker.

De hänger sig i sjukhusets duschslangar och skär upp sina kroppar med rakblad och knivar och de ropar på hjälp utan att någon hör.

Expressens Josephine Freje och Julija Sidner avslöjade 2014 i gatutidningen Faktum omfattande missförhållanden inom den psykiatriska vården på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Vänner dog på avdelningen

Anna Loved var en av de 30-tal patienter som intervjuades för granskningen för två år sedan. Vi träffades i hennes lägenhet i Kortedala, Göteborg.

Hon berättade om fönster som var öppna på självmordsavdelningar, knivar som låg framme, personal som tafsade på bältade patienter, om vänner som hängt sig inne på avdelningarna trots att de skulle ha haft konstant tillsyn.

– Ingen tror på mig, jag är ju psykiskt sjuk, sa Anna då och skrattade uppgivet.

Men missförhållandena bekräftades av 8 000 avvikelserapporter som vårdpersonal skrivit och en rad lex Maria-anmälningar.

Avslöjandena rönte stor uppmärksamhet.


Personalen lånar ut rakblad

Nu – två år senare – har Expressen återvänt till psykvården för att undersöka vad som hänt sedan dess.

Och efter att återigen ha gått igenom tusentals avvikelserapporter kan vi i dag avslöja att allvarliga missförhållanden fortfarande finns kvar – och ibland till och med blivit värre.

Psykiatrisk vård ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen bedrivas med hög kvalitet, säkerhet och respekt för patienten. Men över 9 000 rapporterade negativa händelser, så kallade avvikelser från Skåne och Göteborg, visar på motsatsen.

Knivar och pistoler har sedan granskningens start 2012 hittats på avdelningarna och rakblad har lånats ut till självskadepatienter. Duschslangar och patientbyxornas snören har upprepade gånger lämnats hos patienter som sökt vård efter allvarliga självmordsförsök. Minst 160 psykiskt sjuka har skadats och dött och sedan publiceringen 2014 har vi hittat ytterligare över 420 fall där samma missförhållanden kvarstår.

Olämplig personal tillåts jobba kvar, trots kollegers upprepade larm och interna rapporter. Det handlar om sexuella övergrepp mot bältade kvinnor, sjuksköterskor som spottar på patienter på golvet och livsfarligt våld, där patienter brottas ner och inte får luft. En psykotisk patient fick en handduk tryckt över ansiktet upprepade gånger och patienter bältas i sina sängar utan att rutiner och lagar följs. Läkare har arbetsvägrat, bland annat då en ung kvinna dog på avdelningens golv.


65 människor döda i samband med vård

Tillsynen brister av de mest sårbara patienterna, i flera fall har de kunnat strypa sig och skära sig trots att de är under så kallat "x-vak", konstant bevakning ordninerat av läkare. I ett fall dog en ung kvinna då ingen kollade hennes andning, trots att hon skulle ha tillsyn två gånger i timmen. En annan lämnades ensam på toaletten och hittades först av sin make som fick hjälp till att skära loss sin döda fru.

De senaste två åren har minst 65 människor mist sitt liv i samband med vård på Sahlgrenska psykiatri, ett av norra av Europas största sjukhus. I flera fall handlar det om patienter som skrivits ut trots att ingen läkare har bedömt självmordsrisken, i flera fall med dödlig utgång. En patient som skrevs ut med 11 olika läkemedel och över 600 tabletter dog av tablettförgiftning mindre än ett dygn senare.

Anna Loved blev 29 år gammal. När vi träffade henne för två år sedan beskrev hon hur hon fått ligga timme efter timme oövervakad när hon kommit in till sjukhus efter att ha försökt ta sitt liv.

– När jag var tvångsinlagd släppte de ut mig. En brandman fick tag i min jacka i sista stund när jag höll på att hoppa från Mölndalsbron. Och efter att jag försökt hänga mig lånade personalen ut en duschslang och lämnade mig ensam, vill de att jag ska dö, undrade hon.

ANNONS
Av xenia alpkut - Lördag 16 nov 00:15

Engelskspråkig karta över pestens utbredning i Europa.

Digerdöden, också kallad svarta döden eller den stora döden, var en zoonotisk pandemisk sjukdom under medeltiden som i genomsnitt dödade var tredje person i Europa och i stort sett alla som smittats. Den allmänt accepterade teorin är att digerdöden var ett mycket omfattande utbrott av pest.

Namnet "digerdöden" kommer från fornsvenskans digher som betyder ’stor’, belagt första gången på en gotländsk grav från 1300- eller 1400-talet.[1] I andra delar av Europa benämns katastrofen ofta med en ordkombination som inkluderar ordet svart. Kanske syftade detta på någon av de fysiska förändringar som skedde efter att en person hade insjuknat – antingen på bölderna eller på fläckarna som kunde uppträda i ett senare stadium av sjukdomsförloppet.

Alla de tre formerna av pest – böldpest, lungpest och blodpest – förekom under digerdöden. Dödligheten i böldpest varierade mellan 30 och 70 procent medan den vid de båda andra formerna var nära nog hundraprocentig. Pesten började i Kina 1334 och spred sig sakta västerut via de handelsvägar som etablerats och som var en länk mellan öst och väst. År 1346 var pesten framme i Egypten och Syrien för att via Krim nå Europa. Våren 1347 anlände pesten till Konstantinopel och på hösten nådde den Messina på Sicilien, troligen tillsammans med två fartyg från Kaffa på KrimPesten orsakas av bakterien Yersinia Pestis hos pestloppan Xenopsylla cheopis, som i sin tur angriper gnagare, framförallt råttor men också hamstrar och ekorrar. På medeltiden var det främst svartråttan som var värd för loppan, den kallas också för hus- eller skeppsråtta och levde i nära anslutning till människor. Bakterien överförs till människan antingen genom bett från en infekterad loppa, eller genom direktkontakt med ett annat infekterat värddjur, t.ex en råtta eller en annan människa. Loppan angriper i första hand inte människan, men om loppans värddjur dör sjunker dess kroppstemperatur och blodet koagulerar och loppan söker sig då till en ny värd. Den nya värden är oftast en annan råtta, men i en trång miljö med många infekterade råttor är sannolikheten hög att loppans nya värd istället blir en människa. När bakterien väl infekterat människan överför de snabbt smittan till varandra genom hostningar, kräkningar eller till och med nysningar.

Yersinia Pestis påverkar även loppan själv. Bakterien sprids från infekterade loppor till värddjur, och sedan till friska loppor via infekterade värddjur. I loppan förökar sig bakterien tills den blockerat hela loppans mag– och tarmkanal och den allt hungrigare loppan biter då fler och fler offer, vilket också är den bidragande faktor till den snabba spridningen av pesten.

År 2011 trodde sig en grupp på 16 vetenskapsmän kunna fastslå att Yersinia pestis var orsaken till pesten. Detta efter att ha kunnat återskapa DNA från fyra kroppar från kyrkogården East Smithfield i London. Att sjukdomen fick sådan spridning och hög dödlighet ska ha berott på miljöförändringar med kallare klimat och mycket regn samt krig med undernäring som följd, snarare än förändringar som gjort bakterien mer aggressiv.[2] I mars 2013 hittades rester av en annan kyrkogård i London i samband med ett järnvägsbygge. Enligt arkeologer kan det vara 50 000 offer som begravts där efter digerdödens utbrott. Analyserna visade sen att de testade personerna bar på pestbakterien. Isotophalterna i skelett och tänder tyder också på att många var undernärda. 16 procent led av rakit, eller engelska sjukan, och många hade skador i ryggen som tyder på hårt arbete.[3]

Av xenia alpkut - Lördag 16 nov 00:15

Terapihundar gör världen lite bättre. Tillsammans med sin hundförare ger de ett otroligt viktigt stöd till oss människor inom vård, skola och omsorg. 

Dessa vårdhjältar, som också kan kallas för rehabhund eller vårdhund, besöker människor som är i behov av lite närhet och empati och får dem att må lite bättre. Det finns även hundar som är specialiserade på att hantera patienter som har varit med om någonting traumatiskt.

 

Terapihundar finns med i vården för att öka patientens eller elevens hälsa, välbefinnande och motivation. Detta genom att arbeta med psykisk, fysisk, social och kognitiv träning vid terapeutiska besök på exempelvis sjukhus eller även fängelser. Hundarna gör dessa besök för att förbättra patienternas livskvalitet. 

Finns många olika hundar i vården

För att en hund ska kunna agera som terapihund krävs förstås att de ska tåla att bli klappade av för dem helt okända personer. Det finns även specialiserade hundar och hundförare som arbetar med exempelvis autismspektrumtillstånd hos en patient. Då kallas hunden för habiliteringshund.

 


Det finns även vårdhundar som utbildats med sin förare under ett år. Dessa hundar arbetar på ordination av legitimerad vårdpersonal.


Hundar i äldreomsorgen


Docent Catharina Nord vid Nationella Institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) gjorde 2011 en kartläggning av vårdhundar inom äldreomsorgen. Hon undersökte då hur två vårdhundsprojekt fungerade i Uppsala kommun. 


”En av vårdhundsförarna sa att det bästa med vårdhundsverksamheten var att se resultat. Intervjuerna med samtliga anställda genomsyrades av att deras verksamhet var meningsfull och gav resultat av betydelse för de som deltog. Utvärderingen visar att interventioner med vårdhundarna hade effekter för deltagarna medan de genomfördes”, skriver Catharina Nord i sin studie från 2011och poängterar att det dock är svårare att mäta mer långsiktiga effekter.


Men det är inte bara vi människor som kan behöva en terapihund. Även våra fyrfota vänner har nytta – av varandra.


”Hjälper dem förstå att allt kommer bli bra”


Det påstås i alla fall på internetforumet Reddit där användaren u/Obito_GF lade upp den här bilden. Den ska komma från en veterinärklinik där en sjuk hund får tröst – av en terapihund. 


“Den här veterinärkliniken har en terapihund som assisterar och hjälper sjuka hundpatienter att förstå att allting kommer att bli bra”, skriver användaren på forumet.

 

 

Bilden har fått tusentals människor att reagera och det är inte alls konstigt. Mycket mer än så här vet vi dock inte om hundarna på bilden. Men att våra fyrfota vänner kan verkligen göra skillnad i våra liv och i hundars liv står helt klart 

Av xenia alpkut - Fredag 15 nov 17:00

I dag avgörs ödet för Chirashis svartbyggda uteservering i Bagarmossen. Omständigheterna kring krogen har lett till en utdragen schism mellan staden och restaurangägaren Sam Egag.


Sam Egag drog igång sin verksamhet i den gamla kiosken på Rusthållarvägen för två år sedan. I fjol konstaterade stadsbyggnadskontoret dock att restaurangens nybyggda uteservering är ett svartbygge.

Eftersom det handlar om parkmark krävs bygglov för att den aktuella serveringen ska kunna stå där. Det hade inte Sam ansökt om, enligt egen utsago för att han inte fått information om vilket slags mark det i själva verket rör sig om.


När Sam i stället ansökte om tillfälligt bygglov i efterhand kom nästa bakslag: stadsbyggnadsnämnden sa nej.Sedan dess satsar Sam i stället på att få igenom en ändring i detaljplanen så att uteserveringen kan stå kvar. En sådan process är dock seg och utdragen, och hindrar inte stadsbyggnadskontoret från att nu lägga fram ett förslag om rivning av serveringen.


Och det är inte bara uteserveringen som ligger pyrt till. Stadsbyggnadskontoret föreslår även att ägaren ska ta bort en toalett, en container och ett plank med sittplatser som byggdes i samma veva som uteserveringen.

Av xenia alpkut - Fredag 15 nov 12:15


Blir du trött och deppig när mörkret kommer och dagarna blir kortare? Då är du inte ensam.

Men det finns också de som mår bättre av höstmörkret.

Forskaren Katarina Danielsson tipsar om bästa knepen för hur du kan må bra under vinterhalvåret.Så här års är vi många som blir nedstämda och trötta, och vissa hamnar i en så kallad höstdepression.

– Vi behöver dagsljus för att bilda D-vitamin, och det får vi under sommaren. Men på vintern minskar förmågan att bilda D-vitamin, säger Katarina Danielsson, specialistläkare i psykiatri och forskare vid Institutionen för neurovetenskaper vid Uppsala universitet.

Att ändrade ljusförhållanden påverkar oss människor vet forskare sedan länge. Höstdepressioner är vanligare än vårdepressioner. Vad det beror på vet man inte säkert.

Det är dock inte alla som tycker att mörkret är jobbigt. Vissa har svårt att somna på sommaren när det är ljusa kvällar – och då har mörkret i stället en positiv effekt.

– Man kan få bättre sömn och bli lugnare. En del av dem som har sömnproblem eller svårt med dygnsrytmen får lättare att somna på kvällen. Det beror på att vårt sömnhormon melatonin är beroende av mörker. Är det ljust en stor del av dygnet produceras mindre melatonin, säger Katarina Danielsson.


”Gå ut på dagen”

För den som tycker att höstmörkret är väldigt jobbigt tipsar Katarina om att försöka ta vara på det tidiga dagsljuset.

– Lys upp på morgonen, gå ut en stund på dagen. Det finns också bra lampor i dag, både blått och vitt ljus påverkar sömnhormonerna, säger hon.

Av xenia alpkut - Fredag 15 nov 01:00

Alla katter är fina i mina ögon. De fyrfota familjemedlemmarna skänker oss så mycket glädje och kärlek i vardagen. I vått och torrt finns de där för oss. Ibland vill de kela, ibland vill de leka och ibland vill de bara vara för sig själva. Hur som helst – katter är lika underbara alla dygnets timmar.

Alla katter är också unika.

Nu ska ni få träffa en ”misse” som har väckt stor uppståndelse över världen de senaste veckorna.

Vi talar om katten som går under namnet ”Potato the cat” – som har blivit något av ett internetfenomen. Potato, eller ”potatis” på svenska, har över 30 000 följare på sin Instagram, där ägarna postar bilder på honom och man kan följa hans vardag.

Djur · nöje

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se