Inlägg publicerade under kategorin viktiga saker .♛📞🦋

Av xenia alpkut - 31 december 2019 11:15

Greta Thunbergs passion för klimatfrågor har fått hela familjen att ändra livsstil.


I BBC:s morgonradioprogram ”Today” berättar Gretas pappa, Svante Thunberg, om hur de tvingades att tänka om – för att rädda hennes liv.


– Vi gjorde det inte för att rädda klimatet, utan för att rädda vårt barn, säger han.


Greta Thunberg, 16, var tolv år när hon diagnostiserades med Aspergers och därefter utvecklade en allvarlig depression. En diagnos som kom att påverka hela familjen.

– Hon blev sjuk. Hon slutade prata, slutade äta och slutade gå i skolan. Hon var hemma i ett år och åt inte på tre månader. Det var den ultimata mardrömmen för en förälder, vi hade mat men hon åt inte, säger Gretas pappa Svante Thunberg i BBC:s morgonprogram ”Today”.

Allt ställdes direkt på sin spets och läget blev livshotande. Svante Thunberg och hans fru, operasångaren, Marlena Ernman fick stanna hemma från sina jobb för att ta hand om sin dotter.

– Min fru fick ställa in alla sina turnéer och utlandsåtaganden. Vi båda stannade hemma och tog en ”time out” där vi försökte hjälpas åt tillsammans, säger han.


Började prata om klimatkrisen

När Greta till slut började prata, pratade hon om klimatkrisen.

– Hon tyckte att vi var stora hycklare som engagerade oss i mänskliga rättigheter men inte tog klimatförändringarna seriöst.

– Jag hade hela tiden sagt att ”allt kommer att ordna sig, oroa dig inte för det, de har det under kontroll” och vi har spenderat flera år tillsammans att läsa om klimatet. Till slut hade jag slut på argument, säger han.

Svante Thunberg och hans fru blev mer mottagliga för Gretas prat om klimatet och gjorde stora förändringar i sitt liv – för hennes skull.

– Min fru slutade flyga vilket påverkade hela hennes karriär då hon främst jobbar utomlands. Hon tog inte det beslutet för att rädda klimatet utan för att rädda sitt barn. Hon såg hur mycket energi Greta fick av det.

– Jag blev vegetarian och då fick hon ännu mer energi. Vi gjorde det för att rädda vårt barn.


”Vi skulle inte supporta henne”

Men föräldrarna stöttade inte hennes offentliga hållning.

– Vi tyckte det var en dålig idé, att sätta sig själv i framkant av sådan enorm fråga som klimatförändringar. Vi ville inte det som föräldrar.

– Vi är inga klimataktivister och har aldrig varit. Därför har vi varit tydliga med att om hon skulle göra det här skulle hon få göra det på egen hand. Vi skulle inte supporta henne.

Gretas engagemang för klimatet har fått henne att må bättre.

– Greta mår väldigt bra av att göra det här. Tidigare pratade hon inte med en enda person, nu gör hon saker hon inte kunde göra förut. Hon dansar omkring, skrattar och är på en väldigt bra plats.

– Jag är stolt över att jag och min fru började lyssna på henne, för det gjorde henne glad.

ANNONS
Av xenia alpkut - 29 december 2019 11:27

 

2019 införs nya regler när det gäller fyrverkerier, som i fortsättningen bara kommer få säljas till personer som beviljats tillstånd. Sedan tidigare är smällare och tyngre raketer förbjudna, nu kommer det krävas tillstånd för att använda fyrverkerier på pinne – allt för att få ned personskadorna

År efter år har frågan lyfts särskilt bland djurägare men även miljömedvetandet gör sitt till. Men det huvudsaklliga skälet till att det i fortsättningen kommer krävas tillstånd är att fyrverkerierna skadar människor. I Norge har raketförbudet funnits i många år.

 Sista året för nyårsraketer
Nyårsafton 2018 ser ut att bli det sista året som privatpersoner får använda nyårsraketer. Sommaren 2019 införs nya regler och alla raketer på pinne kommer att tillståndsbeläggas, det säger Mikael Ekeberg, på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som gjort utredningen om de nya reglerna till tidningen Mitti.


Smällare och tyngre raketer förbjudna redan
2014 förbjöds tyngre raketpjäser och detta är tredje steget i den trerstegsraket av åtgärder som iinleddes med att smällare förbjöds 2002.

Nyheten är att privatpersoner behöver ett särskilt tillstånd från kommunen för att använda raketer, skriver Mitti. Pjäserna kommer även i fortsättningen få importeras av licenserade fyrverkerihandlare, men de får bara sälja till personer som beviljats tillstånd.


Stor skaderisk med raketer

Anledningen till ändringen är skaderisken och raketer på pinne utmärker sig som den stora boven. Bara i Stockholms län skadas – varje år – omkring 20 personer så svårt av fyrverkerier att de måste söka akut vård. Olyckor som de nya reglerna bidra till att minska.


Branschen är positiv men risk för import
Sveriges fyrverkeribranschförbund är positiva till åtstramningarna och beslutade redan inför förra nyår att inte köpa in raketer mer. I Norge där raketförbudet funnits i många år har man sett att det fått en bra effekt på skadestatistiken, enligt Mikael Ekeberg på MSB.

Samtidigt ses den olagliga importen och internationell försäljning över internet som ett fortsatt hot. Försäljning av smällare är lagligt i andra länder, till exempel i Polen. Och även om svenska tullen blivit mer uppmärksam räcker inte det enligt Mikael Ekeberg som anser att det måste till samarbete mellan länderna.

ANNONS
Av xenia alpkut - 22 december 2019 11:58

 

Lämningarna efter den första svenska Antarktis-expeditionen hotas att förstöras av de snabba klimatförändringarna. Nu ska svenska och argentinska forskare åka till platsen för att dokumentera och försöka bevara lämningarna innan det är för sent.


I början av januari inleds den svensk-argentinska expeditionen CHAQ 2020 som går till de historiska lämningarna av den första svenska Antarktis-expeditionen, Nordenskjöld-expeditionen år 1901-1903. Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, leder det svenska forskarteamet i CHAQ 2020 och medverkar i den arkeologiska dokumentationen som ska utföras under expeditionen.

En av expeditionens målsättningar är att bidra med data till projektet CHAQ, vars syfte är att förklara hur och varför historiska lämningar på Antarktis definieras som kulturarv eller inte.

– Vi vill bidra med ny kunskap om kulturarvens roll i Antarktis, säger Dag Avango.

Enligt Antarktis-fördragets miljöprotokoll ska alla spår av mänsklig aktivitet tas bort för att det ska bevaras som en orörd kontinent med så liten mänsklig påverkan som möjligt. Men det finns undantag och det är de lämningar som klassas som kulturminnen.

– Det finns flera intressen kopplade till dessa kulturarvsprocesser, både ekonomiska, politiska, sociala och kulturella. Expeditionen kommer att bidra med ny kunskap om hur dessa intressen påverkar hur kulturminnen på Antarktis förvaltas i praktiken och vilken roll klimatförändringar spelar i detta., säger Dag Avango.

Av xenia alpkut - 22 december 2019 10:49


Fler människor befinner sig på flykt än någon gång efter andra världskriget.

Samtidigt sprider sig en flyktingtrötthet även hos länder som tidigare haft ett generöst mottagande.

En olycklig kombination som hotar leda till nya konflikter om världen inte lyckas anta denna utmaning.


Statistiken talar sitt tydliga språk. Drygt 70 miljoner människor befinner sig på flykt i världen, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Så många har det inte funnits vid något givet tillfälle sedan andra världskriget.

Trenden är att flyktingarna bara blir fler och fler.

Framöver är det inte bara krig, konflikter och hungernöd som skapar flyktingströmmar. Enligt FN kommer klimatförändringarna att vara den största enskilda faktorn i framtiden om världens politiker inte lyckas dämpa den globala uppvärmningen. Beräkningen är att 200 miljoner människor kommer att ha flytt från sina hem år 2100 på grund av höjda havsnivåer och ett allt extremare klimat.

Detta ovanpå de flyktingströmmar som vi redan har i dag.

Av xenia alpkut - 16 december 2019 15:15


Varannan person i åldrarna 18-24 år känner sig orolig över sin privatekonomi. Enligt en SIFO-undersökning kan rätt typ av information hjälpa till att dämpa oron och hjälpa dig ta kontroll över ekonomin. En bra plats att börja – är vid kreditvärdigheten.Du har säkert hört talas om kreditvärdighet och att det är en viktig faktor när det kommer till att ta lån, handla på kredit eller skaffa mobilabonnemang. Men hur bra koll har du egentligen på ditt eget kreditbetyg?

Bland unga vuxna i åldern 18-26 år är det bara varannan person som uppger att de har koll på sin egen kreditvärdighet. Detta trots att 48 procent uppger att de planerar konsumtionsköp där ens personliga kreditvärdighet kan ha stor betydelse, visar en SIFO-undersökning som UC har tagit fram.

Skapa dina egna förutsättningar

En situation där kreditvärdigheten kan spela en stor roll är vid ett bostadsköp. Innan banken beviljar ett lån tittar man ofta på låntagarens kreditvärdighet, alltså hur stor chansen är att låntagaren faktiskt kan betala tillbaka på lånet.


I SIFO-undersökningen som UC tagit fram, planerar hälften av de tillfrågade att köpa en lägenhet under de kommande fem åren. Samtidigt känner lika stor del inte till hur deras kreditvärdighet ser ut.

– Vi ser att kunskapen om sin egen kreditvärdighet är som lägst i den grupp där den här typen av information kan göra störst skillnad. Utan rätt kunskap om sin privatekonomi är det nämligen svårare att påverka den, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Är du väl förberedd inför mötet med banken, oavsett hur din ekonomiska situation ser ut, ökar chansen till att få det där lånet.

Okunskap leder till oro

Genom att ha rätt kunskap för att kunna bedöma din ekonomiska situation och veta vad du kan göra för att förbättra den är ett sätt att minska oron och ta kontroll över din situation.

– Vi tror att om fler har koll på sin privatekonomi och vad som påverkar den minskar även oron. Att bidra till en ökad privatekonomisk medvetenhet hos framför allt unga vuxna är en central del av vårt samhällsansvar och en fråga vi brinner mycket för, avslutar Richard Damberg.

Få hjälp på vägen

Kreditkollen är en abonnemangstjänst som kostar 49 kronor i månaden, helt utan bindningstid. Här kan du följa ditt kreditbetyg och över tid får du även experttips om vad du kan göra för att höja ditt kreditbetyg. Du kan till exempel sätta upp egna mål för att enklare betala av krediter, eller varför inte anta en utmaning som pushar dig och din ekonomi i rätt riktning.

Av xenia alpkut - 15 december 2019 14:37

   

Översvämning innebär att ett markområde som vanligtvis är torrt, tillfälligt eller permanent, sätts under vatten, ofta som följd av händelser utanför människans omedelbara kontroll som exempelvis vid kraftigt regn.[1]


Orsaker

Naturliga orsaker

Det är vanligt att naturkatastrofer föranleder översvämning. Dessa översvämningar brukar vara väldigt förödande, och kommer oftast i samband med kraftiga regnskurar, snösmältning, orkaner eller vulkanutbrott till havs. Gemensamt för alla är att marken inte hinner ta åt sig allt vatten som plötsligt kommer in över den. En välkänd översvämning inträffade i Nederländerna 1953 (Watersnood eller de Ramp).

Även monsunregn kan orsaka katastrofala översvämningar i en del länder nära ekvatorn, till exempel BangladeshTropiska cykloner har flera olika egenskaper som tillsammans kan orsaka förödande översvämningar, stormfloder. En är att lufttrycket kan minska kraftigt, så att havsytan stiger. Det har hänt att havet stigit så mycket som 8 meter i orkaners framkant, när de rört sig från land till hav. Även i stormens öga kan havsytan stiga några meter av denna orsak. Orkaner kan också vara förknippade med stora nederbördsmängder.

Av xenia alpkut - 15 december 2019 13:03

 

 

Räddningstjänsten i Frankrike går under den övergripande benämningen Sécurité civile (civilförsvar) och består av den centrala statliga räddningstjänsten och de regionala räddningstjänsterna. På kommunal nivå finns det för många kommuner ett planeringsansvar för utomordentliga händelser. Till stöd för räddningstjänsten kan en kommunal civilförsvarsreserv inrättas. Vid sidan av den offentligt organiserade räddningstjänsten finns även en frivillig civilförsvarsorganisation.


Brandsläckningsflyg

Brandsläckningsflyget består av 26 vattenbombare, varav 12 Bombardier 415, för vattenbegjutning från luften. Sommartid är de stationerade på Korsika och i södra och sydvästra Frankrike, där skogsbrandfaran är störst. På vintern används de för transport av inrikesministeriets personal och utrustning.[4]

Vid skogsbranden i Västmanland 2014 kontrakterades två vattenbombare och ett ledningsflygplan för vattenbegjutning av den svenska staten.

Civil ammunitionsröjning[redigera | redigera wikitext]

Den civila ammunitionsröjningstjänsten, Service du Déminage, bildades för att oskadliggöra den ammunition och de kemiska stridsmedel som fortfarande finns på fransk mark efter både första och andra världskrigen. Denna uppgift är fortfarande mycket aktuell, därtill har tillkommit ansvaret för att oskadliggöra sprängämnen och bomber utplacerade av kriminella och terrorister. Ammunitionsröjningstjänsten består, förutom av den centrala ledningen, av 20 ammunitionsröjningscentraler. Ammunitionsröjningspersonalen bestod 2005 av 311 ammunitionstekniker av olika grader, vilka sedan 2004 tillhör den civila polisen.[5] Den civila ammunitionsröjningstjänsten ansvarsområde omfattar den civila sektorn utom i Storparis. Där är det istället Parispolisens centrallaboratorium (LCPP) som har ansvaret.[6] Militär ammunitionsröjning, samt ammunitionsröjning till sjöss, handhas av den militära ammunitionsröjningstjänsten.[7]

Militära räddningsförband[redigera | redigera wikitext]

Till inrikesministeriets förfogande står militära räddningsförband vilka kan sättas in när en prefekt (lan

Av xenia alpkut - 7 december 2019 16:17

Nu larmar Miljömärkning Sverige om paraffinljusens stora utsläpp av koldioxid.

Om alla i Sverige skippar paraffin under ett år och bara tänder stearinljus skulle vi spara in utsläpp – från 67 000 bilar.

– Vi tycker att affärerna borde ta bort paraffinljusen, säger Maria Forsberg, rådgivare på Miljömärkning Sverige.


Bara i Sverige använder vi ungefär 46 000 ton ljus per år. Många av ljusen innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen, till exempel paraffin, som tillverkas av fossilt material och släpper ifrån sig stora mängder koldioxid som bidrar till växthuseffekten. 

Miljömärkning Sverige har räknat ut att om alla ljus i Sverige vore av stearin i stället för paraffin skulle det spara in utsläpp från 67 000 bilar under ett år.

– Det motsvarar utsläppen från biltrafiken i en medelstor svensk stad. Det är bråttom om vi ska kunna minska klimatutsläppen, så det är viktigt att göra alla val så klimatsmarta som möjligt, säger Maria Forsberg, rådgivare på Miljömärkning Sverige


Här är ljusen du ska köpa om du vill mysa miljövänligt


Värmeljus, kronljus, blockljus och doftljus – vi svenskar tänder mängder av ljus.

Men se upp med vilka ljus du köper i affären. Många är nämligen giftiga och skadliga både för hälsa och för miljö.

Vi tipsar om hur du ska tänka när du ska köpa ljus.mysigt att vi förbrukar 300 miljoner värmeljus per år – bara i Sverige. Men många ljus är gjorda av paraffin som utsöndrar giftiga ämnen och vissa ljus är inte märkta som de ska vara. Till och med ljus gjorda på stearin, som borde vara ett bra val, kan innehålla den miljöovänliga palmoljan. För den som vill göra ett medvetet val gäller det att titta på förpackningen.

– Det här är svårt för konsumenterna. Men en hjälp är att titta på om ljusen är miljömärkta, till exempel Svanenmärkt, säger Jonas Falck, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Därför ska du skippa ljus med paraffin

Många ljus innehåller paraffin, som tillverkas av fossilt material och släpper ifrån sig stora mängder koldioxid som bidrar till växthuseffekten. När paraffinet blir varmt avger det cancerogena ämnen som bland annat bensen. De senaste åren har det pratats mycket om paraffinljusets negativa inverkan både på hälsa och på miljö. Forskare har kommit fram till att partiklarna från ljusen även kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och Norska Folkhälsoinstitutet gick 2014 ut med en varning där de liknar bruket av ljusen med passiv rökning.

Paraffin har även en lägre smältpunkt än stearinljus, vilket gör även dem brandfarliga då ljusmassan kan självantända.


Välj värmeljus från Fixa, Coop eller Duni

Så, vilka värmeljus ska man använda om man vill vara så snäll som möjligt både för hälsan och för miljön? Jo, då är det bäst att bara välja ljus gjorda av stearin, bivax eller vegansk rapsvax.

 

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
23
24
25
26
27
28
29
<<< Februari 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se