Inlägg publicerade under kategorin 100 99 HÄLSA

Av xenia alpkut - Måndag 17 feb 10:30

Många akutsjukhus låter ännu inte färdigutbildade läkare ensamma ansvara för patienter trots att det inte är tillåtet. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort, där sjukhusen själva svarat på frågor om sin bemanning.

Tvååriga Ozzy Ferm var sjuk i cancer. Men de ännu inte legitimerade läkarna på barnakuten i Uppsala missade det vid tre tillfällen. Mattias Ferm är Ozzys pappa.

– De kunde ju inte se något fel, så då fick vi åka hem och de sa väl att vi skulle ge Alvedon och Ipren mot smärtan, säger Mattias Ferm.

Det var på våren 2017 som familjen Ferm första gången sökte vård på Akademiska sjukhusets barnakut i Uppsala.

Sonen Ozzy hade då väldigt ont i en arm. Och trots att läkaren inte såg något på röntgen utreddes han inte ytterligare.

Under månaden som följde blev Ozzy allt sämre och åkte tillbaka till akuten två gånger till, men båda gångerna skickades han hem igen utan att familjen fått svar på vad som var fel.

Först när familjen söker vård en fjärde gång tas ett blodprov. Och det konstateras att Ozzy har leukemi. När han sövs för att ta prover kräks han så mycket att han får ner kräk i lungorna.

– Och det höll han ju på att stryka med av. Han låg ju på barnintensiven med lungkollaps och gud vet allt, säger Ozzys mamma Therese Ferm.

Vid alla besöken på akuten var det ännu inte legitimerade läkare som undersökte Ozzy.

Den som inte är färdig läkare får inte jobba ensam. Det ska alltid finnas en legitimerad läkare på plats, som ett stöd. Men i Ozzys fall gjorde de olegitimerade läkarna ensamma bedömningen att skicka hem honom.

Ozzys fall är inte unikt. Kaliber har gjort en enkät som 55 av 66 sjukhus svarat på.

Den visar att var tredje av de sjukhus som svarat bemannar på detta sätt mer eller mindre regelbundet, bland annat för att det är svårt få tag i kvalificerad personal.

Detta görs trots att Inspektionen för vård och omsorg, IVO redan 2015 sagt att det inte är tillåtet eftersom det kan vara en fara för patientsäkerheten. Marie-Lois Ivarsson är tillsynsläkare på IVO.

– De har inte sett tillräckligt många patienter med allvarliga symptom för att de ska kunna handlägga dem själva.

Men trots att Ivo har möjligheter att till exempel döma ut vite till sjukhus som får upprepad kritik sker det ytterst sällan.

Akademiska sjukhuset i Uppsala har avböjt att bli intervjuade om Ozzys fall, men skriver i ett mail till Kaliber att de beklagar att Ozzys familj fick söka flera gånger, att de fortfarande har icke-legitimerade läkare på akuten, men att de inte längre ensamma får bedöma de barn som kommer in.


Ozzy har hunnit bli sex år och är i dag fri från leukemin.

ANNONS
Av xenia alpkut - Lördag 15 feb 00:00

 

   

Cushings syndrom innebär en överproduktion av kortisol i binjurebarken (hyperkortisolism). Den kännetecknas av fettanhopningar över ansiktet, nacke och bålen, bildning av blåröda bristningar i huden, blodtrycksförhöjning och menstruationsrubbningar. Cushings sjukdom innebär att det är en hypofysrelaterad orsak till Cushings syndrom, men Cushings syndrom är en samling symptom som kan ha andra orsaker än Cushings sjukdom.

Syndromet är uppkallat efter den amerikanske neurokirurgen Harvey Cushing, som 1932 var den förste att beskriva sjukdomen.


Orsaker och implikationer

Binjurebarksadenomcancer, hypofystumörer med ACTH-produktion eller ACTH-produktion annorstädes, kan alla vara orsaker. Hyperkortisolism kan även utlösas hos patienter med höga kortisondoser[1]. Förhöjda kortisolvärden kan också ses vid psykiska tillstånd (se till exempel melankoliposttraumatiskt stressyndrom).

Cushings syndrom kan ofta ses tillsammans med en atypisk form av hypotyreos, som uppvisar sänkta värden av såväl tyreoideahormoner och TSH.[2] Cushings syndrom kan orsaka en förtvining av hippocampus.[3]

Symptom[redigera | redigera wikitext]

ANNONS
Av xenia alpkut - Fredag 17 jan 13:45

I stort sett alla kommer någon gång att hamna i en kris. Krisen kan komma plötsligt eller utlösas av något som du har levt med en längre tid. Hur du reagerar under en kris och hur länge den pågår är olika från person till person. En kris går alltid över. Ibland kan du behöva stöd eller hjälp att bearbeta det som har hänt.
Vad är en kris?

En kris är en möjlig reaktion på en förlust, sorg eller att något förändras mycket i livet. I samband med sorg eller ett svårt sjukdomsbesked är det vanligt att känna tomhet och förtvivlan. Du kan känna dig ensam, övergiven och uppleva att du har förlorat makten över ditt liv.


En kris är inte någon sjukdom utan en normal reaktion på en svår situation. Trots att det är en normal reaktion kan den vara så besvärlig att du behöver stöd, för att inte få mer allvarliga psykiska svårigheter.


Traumatiska händelser som har inneburit livsfara eller varit kränkande mot din integritet kan i en del ovanliga fall leda till att det finns kvar minnen och känslor på ett sätt som gör att vardagen blir påverkad. Den sortens svårigheter kan kallas för posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Varför hamnar man i kris?

Det finns många händelser som kan leda till att du hamnar i en kris.

Något som du har levt med under en tid

Om du under en längre tid påverkats av omständigheter som du inte haft tillräckligt inflytande över, kan du hamna i kris, trots att inget har förändrats just då. Det kan till exempel vara ekonomiska problem, problem på jobbet eller i skolan, att du har separerat eller behandlats för någon sjukdom.

En plötslig och oväntad händelse

Du kan också hamna i kris av att något händer plötsligt och oväntat. Det kan till exempel vara att du är med om en olycka, ett överfall, en våldtäkt, ett dödsfall eller en naturkatastrof. Det kan också vara att någon som du varit ihop med gör slut, eller att du inte kom in på en utbildning som du sökt.

Olika förändringar i livet kan leda till en kris

En kris kan även utlösas av positiva och efterlängtade förändringar. Det som utlöser krisen är själva förändringen, inte det som har förändrats. Till exempel kan ett önskat jobb, att du gifter dig, att du blir förälder, blir frisk från en lång tids sjukdom eller att du får rätt i en allvarlig tvist göra så att du hamnar i en kris.

Av xenia alpkut - Onsdag 15 jan 15:00Ibland kan det kanske vara svårt att få en överblick över vilka mediciner du använder. Du som patient, anhörig, vården och apoteket kan samarbeta för att din eller dina listor över mediciner är rätt. Då minskar du risken för felmedicinering och onödiga biverkningar.


Har du koll på dina mediciner?


Förstora bilden


Har du koll på dina mediciner?

När du besöker läkaren får du en läkemedelslista som visar vilka mediciner som är aktuella för dig, i vilka doser de ska tas, vid vilka klockslag och varför du ska ta medicinerna. Listan kan se olika ut beroende på om du besöker hälsocentralen eller specialistvården på sjukhuset.


Tips!

 • Gå igenom din läkemedelslista med din läkare så att uppgifterna i journalen stämmer med vilka mediciner du tar.
 • Be din läkare att skriva ut den uppdaterade läkemedelslistan och ta alltid med dig listan vid besök i vården och på apotek.

På apoteket får du en annan lista, Mina sparade recept, som är en sammanställning över dina elektroniskt sparade recept. Receptlistan är en hjälp för dig att veta hur mycket mediciner du har kvar att hämta ut på apotek, hur länge recepten gäller och hur de ska doseras.

Observera att receptlistan inte stämmer med din aktuella medicinering om mediciner byts ut, byter namn eller om din läkare har ändrat doseringen sedan receptet skrevs ut. Det kan även vara så att två läkemedel med samma substans, men olika namn, kan stå med och öka risken för dubbelmedicinering.

Av xenia alpkut - Onsdag 15 jan 00:00

De flesta blåmärken är ofarliga – men ibland kan de bero på sjukdom. Här är tecknen på att du behöver söka vård.De flesta av oss har väl haft blåmärken, kanske utan någon uppenbar orsak. Det är mycket vanligt och som regel ofarligt. Men många blåmärken kan i sällsynta fall vara tecken på sjukdom.

– Du får ofta blåmärken när små blodkärl under huden spricker, oftast på grund av en skada. Blod läcker då ut i vävnaden under huden samtidigt som blodceller som läcker förstörs och detta ger den blå färgen.

Det berättar Michael Zangani, hudläkare vid Volvat Medisinske Senter i Norge, som också driver bloggen drzangani.no.

Han berättar att det brukar ta mellan två och fyra veckor från ett blåmärke uppstår till det försvinner, samtidigt kan det också skifta färg från blått eller svart till lila, gult eller grönt.

– Läkningen beror också på var på kroppen du får blåmärken. Läkningen är till exempel snabbare på benen än i ansiktet.


Kvinnor och äldre får fler blåmärken

Blåmärkena är som regel helt ofarliga. Har du fått blåmärken utan någon uppenbar orsak är det mest sannolika att du har gjort något utan att märka det.

– Äldre får lättare blåmärken av mindre skador, speciellt skador på underarmar, händer, ben och fötter. Det beror på att man med åldern får tunnare hud och mindre underhudsfett som gör att huden tål mindre. För mycket solexponering har också samma effekt på huden, berättar Michael Zangani.

Kvinnor får lättare blåmärken än män och i en del familjer har man lättare att få blåmärken än i andra.

Av xenia alpkut - Onsdag 15 jan 00:00

Blodpropp i benet


En blodpropp beror på att blodet levrar sig och bildar en propp i ett blodkärl. Det blir då svårare för blodet att passera. Blodproppar i benen som lossnar kan följa med blodet och fastna i lungorna. En propp som upptäcks och behandlas tidigt är oftast inte farlig. Men blir den större kan den hindra blodcirkulationen allvarligt.

Blodproppar är vanligast i benen och börjar ofta i ett blodkärl i ena vaden. Det är mycket ovanligt med blodpropp i båda benen samtidigt. En blodpropp som lossnar och fastnar i lungorna kan ge allvarliga symtom.


Det här är några vanliga symtom:

 • Ena vaden eller benet svullnar och blir varmare. Ibland uppstår även rodnad eller annan missfärgning.
 • Vaden kan vara öm och spänd om du klämmer på den.
 • Du kan få värk i benet, vaden eller i sällsynta fall i hålfoten, framför allt när du går och använder vadmuskeln.
 • Ytliga blodkärl på benet kan synas tydligare och kan även kännas ömma.
 • Benet kan kännas tungt.

Besvären kan ibland vara mycket lindriga, och därför kan det vara svårt att upptäcka att du har fått en propp.


Hur kan jag minska risken för blodpropp i benet?

Risken för att få blodproppar minskar om du slutar röka och går ner i vikt om du har kraftig övervikt.

För att undvika blodproppar i benen är det viktigt att du använder vadmusklerna genom att röra på dig så gott du kan. När du inte använder vadmusklerna blir det sämre återflöde av blod i benet och det kan då svullna. Det gäller vare sig du ligger, sitter eller står.

Det är bra att promenera. Du kan försöka trampa med fötterna, vifta med tårna och röra på benen flera gånger varje dag om du är sängliggande. Vadmusklernas sammandragningar pressar ihop venerna och hjälper till att föra blodet i riktning mot hjärtat. Att hålla benet högt kan även underlätta återflödet av blod.

När du har åderbråck cirkulerar blodet lite långsammare eftersom de så kallade klaffarna i venerna redan fungerar lite sämre än vanligt. Klaffarna fungerar som en sorts ventil och mer blod kan samlas i benen om de inte håller tätt. Genom att blodet cirkulerar långsammare kan det bildas proppar. Därför är det bra om du undviker att sitta stilla eller stå upp länge.

Det är också bra om du använder stödstrumpor som kan göra att det inte samlas så mycket blod i benen. Stödstrumpor motverkar blodstockning och bensvullnad. Stödstrumpor finns att köpa på apotek eller i affärer som säljer olika typer av hjälpmedel. Strumpans övre gräns bör sluta två till tre centimeter nedanför knävecket. Fråga butikspersonalen om råd angående storleken. 

Du kan behöva speciella strumpor sitter åt ännu hårdare om du tidigare har haft en blodpropp och fortfarande har svullna ben. Rådgör med din läkare.


Bra att röra på benen under flygresor

Det är bra om du regelbundet rör på och trampar med fötterna om du sitter stilla länge, till exempel under en flygresa. Ännu bättre är att gå omkring lite i planet om du har möjlighet till det. Du bör också använda stödstrumpor för att förebygga blodproppar när du sitter stilla under lång tid, till exempel vid resor. 

Du kan i vissa fall som till exempel inför en längre flygresa få ett blodförtunnande läkemedel i förebyggande syfte om du har en känd ökad risk för att få blodproppar. Ett sådant läkemedel får du i form av en spruta eller tablett efter samråd med läkare. Det finns blodförtunnande tabletter som verkar snabbare än warfarin och som kan ersätta sprutor.

Av xenia alpkut - Måndag 13 jan 00:15

IBS, irritable bowel syndrome, kan vara svårt att få hjälp mot.

Men en ny metod ger hopp åt alla drabbade.

– Tre av fyra blir hjälpta av att äta på detta sätt, säger Sofia Antonsson, dietist.


En särskild kostbehandling har visat sig vara framgångsrik för den som har en känslig IBS-mage. Modellen går ut på att undvika vissa kolhydrater.

– Fodmap är ingen viktminskningsdiet, utan ett strukturellt sätt att arbeta för den som lider av IBS. Studier visar att 75 procent av alla som äter enligt modellen blir hjälpta och får ökad livskvalitet. Många blir också symptomfria, säger Sofia Antonsson, dietist på Belly balance.

”Blev bättre på några dagar”

Modellen kommer från Australien, där den började användas 2005. Sofia Antonsson införde den i svensk sjukvård för tio år sedan, efter egna positiva upplevelser. 

– Jag hade själv länge haft problem med IBS-mage, och provat det mesta utan att bli hjälpt. Men med Fodmap blev jag bättre på bara några dagar, säger Sofia Antonsson. 


Enligt modellen utesluts livsmedel med jäsningsbara kolhydrater. Det är dessa som den känsliga IBS-magen reagerar på.

– För den som har IBS finns det vissa kolhydrater som inte tas upp fullständigt i tarmarna. I stället för att smältas ner jäser de och blir som snabbmat för våra tarmbakterier, vilket leder till att gaser bildas och vätskebalansen påverkas. Detta orsakar sedan IBS-symptom, säger Sofia Antonsson. 

Exakt vilka kolhydrater som man inte tål är individuellt. Havregryn, blåbär och ris är några livsmedel med kolhydrater som ofta är bra för IBS-magen. Medan vetemjöl, äpple och couscous bör undvikas. Mycket frukt och grönt, som till exempel vattenmelon, sparris och avokado är också dåligt.

– Fodmap betyder inte automatiskt att det är nyttigt eller inte. Det handlar om livsmedelskemi, säger Sofia Antonsson.

Utesluter och återinför

Att reda ut vilka kolhydrater som just du ska undvika kan vara ett detektivarbete. Nyckeln är den klassiska uteslutningsmetoden. 

– Först utesluter du alla jäsningsbara kolhydrater ett tag, och sedan lägger du successivt tillbaka dom. Då kommer du märka vad du vad du tål och inte tål, säger Sofia Antonsson. 

För de flesta brukar det handla om 10–15 livsmedel som du ska undvika i slutändan.

– När du väl är medveten om dessa kan du sedan göra medvetna val.

Finns det några risker?

– Nej, men den som inte har IBS ska inte äta enligt Fodmap. Det är ingen mode- eller viktminskningsdiet utan den är riktad specifikt mot IBS-patienter. Det är också viktigt att ta hjälp av en dietist, annars är det lätt att man gör fel och tappar motivationen. Fodmap är komplicerat och ingenting som man ska sitta och experimentera med hemma själv. 

För den som vill prova finns det en genväg. Vid Lunds universitet har en studie nyligen gjorts på IBS-patienter, med en förenklad version. I modellen minskade man endast på socker och kolhydrater, medan mjölkprodukter fortfarande var tillåtna.

Kan bero på enzymbrist

Försöket visade på goda resultat, enligt Bodil Ohlsson, professor i gastroentologi vid Lunds universitet och överläkare på medicinkliniken vid Skånes universitetssjukhus, som har lett studien. 

– En tredjedel av deltagarna i studien blev helt bra i magen, och två tredjedelar blev bättre. Så det var ett väldigt bra resultat.  Genom enkla regler med mindre kakor och läsk, och mer fullkorn, blev många mycket bättre, säger Bodil Ohlsson. 

Exakt vad som skedde i magen på deltagarna i studien vet man inte ännu. En teori är att IBS-symptomen hos en del personer kan bero på en enzymbrist, som gör att man inte kan bryta ner socker och stärkelse. En annan teori är att tarmen blir överbelastad. 

– Tidigare genetiska studier har visat att personer med IBS kan ha brist på vissa enzymer som bryter ner socker och stärkelse. Men det kan också vara så enkelt att tarmfloran, eller befintliga enzymsystem, blir överbelastad vid ett för högt intag av socker och stärkelse. Detta kan då leda till gaser och typiska IBS-symptom, säger Bodil Ohlsson.


Forskarna håller för närvarande på och analyserar resultaten. Nästa steg i studien kan bli att jämföra den förenklade modellen med den klassiska.

– Det kanske kan vara så att de med svårare IBS-besvär behöver äta strikt enligt Fodmap. Det kan vara olika för olika människor vilket som är bäst, men för många kan det räcka med att dra ner på socker och stärkelse. Det behöver kanske inte vara mer komplicerat än så. Vissa former av IBS är nog snarare relaterat till en ohälsosam livsstil än till en egentlig sjukdom. 

 

https://alltomibs.se/wp-content/uploads/2016/03/fodmap-matlista-alltomibs.pdf


Av xenia alpkut - Måndag 13 jan 00:00


Visst, alla blir gråhåriga förr eller senare. Men de flesta föredrar senare. Oftast är det genetiskt när du ska bli grå. Men inte alltid. Enligt Harvarddoktorn Anthony Komaroff gör för mycket stress att hårstråna omsätts tre gånger snabbare än normalt, och det fyller då huvudet med färglösa gråa hår. Forskaren Frauke Neuser påpekar att stress sällan är hela sanningen bakom att få grått hår tidigt. Att röka eller leva i en miljö med mycket avgaser eller andra gifter påverkar håret så att det åldras snabbare.

Grått hår är sällan ett tecken på sjukdom, även om sorg och stress alltså kan skynda på processen.

För att inte skynda på den grå processen gäller det att stressa ned. Testa yoga eller mindfulness, ta mikropauser och vila när du får tillfälle. Och sluta givetvis röka om du nu gör det.


Extra tunt hår? Fram med proteinet


Väldigt platt och tunt hår kan bero på proteinbrist, även om de flesta bara har platt och tunt hår till strukturen utan att något är fel.

Tänk över vad du äter. Äter du nästan aldrig kött eller följer en hård diet kan proteinbrist vara en del av orsaken till ditt tunna hår. Då är det viktigt att proteinboosta kroppen med mat som bönor, ärter, kött, ägg och fisk.


Det är normalt att tappa 50–100 hårstrån per dag. Men om du märker att det är mer och att du tappar mycket hår en längre tid så är det en väckarklocka. Får du till och med kala fläckar ska du absolut kolla upp det.

Kraftigt håravfall kan vara sjukdomen alopecia areata (fläckvist håravfall), men det kan också bero på vitaminbrist eller stress. Kolla med din läkare.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<<< Februari 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se