Inlägg publicerade under kategorin 10 Fakta

Av xenia alpkut - Måndag 17 feb 13:00

 

Över 200 000 misstag har begåtts inom den svenska hemtjänsten på ett år.

Det visar Kalla Faktas granskning av de allvarligaste fallen.

May, 96, lämnades ensam efter att ha brutit nacken – och dog femton dagar senare.


– Mamma satt i fåtöljen och hade en stor blå svullnad ovanför ögat. Hon var blodig i håret och hon skrek. Hon skrek att hon hade ont i nacken, berättar dottern Anne-Marie Thorén i programmet.

Det var en chockerande syn som mötte Anne-Marie Thorén när hon besökte sin mamma May Henriksson i Kumla en decembermorgon 2017. Kvällen före hade May, 96 år och dement, vandrat ut i vinternatten.


När hemtjänsten hittade henne hade hon ramlat och slagit sig i huvudet. Hon sa att hon hade ont. Personalen körde hem henne och informerade en sjuksköterska om vad som hänt. Sedan lämnades hon i sängen.

Under natten tittade hemtjänsten till henne två gånger. Klockan 08.45 kom sjuksköterskan. Blodet rann ur pannan. May fick åka ambulans till sjukhuset och röntgades, där visade det sig att hon brutit tre nackkotor.

Enligt läkarnas bedömning var hon för svag för att opereras. Femton dagar efter halkolyckan dog May.

Över 200 000 felrapporter på ett år

Tyvärr är det extrema fallet inte så unikt som man skulle kunna tro. Under 2018 upprättades 223 000 avvikelser, situationer där personal själva rapporterat att något gått snett. Kalla Fakta har granskat 1000 av de mest allvarliga fallen.

Här finns exempel på tidsscheman som är omöjliga att hålla, dålig arbetsledning och underbemanning som har lett till allvarliga konsekvenser.

”Omöjligt att göra rätt”

Hemtjänstpersonal vittnar om den oro de känner inför att gå till jobbet, de vet att deras arbetsförhållanden är så pressade att misstag, potentiellt livshotande, kan ske.

– Personalen har en situation där det är omöjligt att göra rätt, konstaterar Gustav Bucht, forskare i geriatrik, som menar att socialminister Lena Hallengren (S) måste agera.

Någon konkret åtgärd har Lena Hallengren ännu inte presenterat.




ANNONS
Av xenia alpkut - Måndag 17 feb 10:30

Många akutsjukhus låter ännu inte färdigutbildade läkare ensamma ansvara för patienter trots att det inte är tillåtet. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort, där sjukhusen själva svarat på frågor om sin bemanning.

Tvååriga Ozzy Ferm var sjuk i cancer. Men de ännu inte legitimerade läkarna på barnakuten i Uppsala missade det vid tre tillfällen. Mattias Ferm är Ozzys pappa.

– De kunde ju inte se något fel, så då fick vi åka hem och de sa väl att vi skulle ge Alvedon och Ipren mot smärtan, säger Mattias Ferm.

Det var på våren 2017 som familjen Ferm första gången sökte vård på Akademiska sjukhusets barnakut i Uppsala.

Sonen Ozzy hade då väldigt ont i en arm. Och trots att läkaren inte såg något på röntgen utreddes han inte ytterligare.

Under månaden som följde blev Ozzy allt sämre och åkte tillbaka till akuten två gånger till, men båda gångerna skickades han hem igen utan att familjen fått svar på vad som var fel.

Först när familjen söker vård en fjärde gång tas ett blodprov. Och det konstateras att Ozzy har leukemi. När han sövs för att ta prover kräks han så mycket att han får ner kräk i lungorna.

– Och det höll han ju på att stryka med av. Han låg ju på barnintensiven med lungkollaps och gud vet allt, säger Ozzys mamma Therese Ferm.

Vid alla besöken på akuten var det ännu inte legitimerade läkare som undersökte Ozzy.

Den som inte är färdig läkare får inte jobba ensam. Det ska alltid finnas en legitimerad läkare på plats, som ett stöd. Men i Ozzys fall gjorde de olegitimerade läkarna ensamma bedömningen att skicka hem honom.

Ozzys fall är inte unikt. Kaliber har gjort en enkät som 55 av 66 sjukhus svarat på.

Den visar att var tredje av de sjukhus som svarat bemannar på detta sätt mer eller mindre regelbundet, bland annat för att det är svårt få tag i kvalificerad personal.

Detta görs trots att Inspektionen för vård och omsorg, IVO redan 2015 sagt att det inte är tillåtet eftersom det kan vara en fara för patientsäkerheten. Marie-Lois Ivarsson är tillsynsläkare på IVO.

– De har inte sett tillräckligt många patienter med allvarliga symptom för att de ska kunna handlägga dem själva.

Men trots att Ivo har möjligheter att till exempel döma ut vite till sjukhus som får upprepad kritik sker det ytterst sällan.

Akademiska sjukhuset i Uppsala har avböjt att bli intervjuade om Ozzys fall, men skriver i ett mail till Kaliber att de beklagar att Ozzys familj fick söka flera gånger, att de fortfarande har icke-legitimerade läkare på akuten, men att de inte längre ensamma får bedöma de barn som kommer in.


Ozzy har hunnit bli sex år och är i dag fri från leukemin.

ANNONS
Av xenia alpkut - Lördag 15 feb 00:00

 

   

Cushings syndrom innebär en överproduktion av kortisol i binjurebarken (hyperkortisolism). Den kännetecknas av fettanhopningar över ansiktet, nacke och bålen, bildning av blåröda bristningar i huden, blodtrycksförhöjning och menstruationsrubbningar. Cushings sjukdom innebär att det är en hypofysrelaterad orsak till Cushings syndrom, men Cushings syndrom är en samling symptom som kan ha andra orsaker än Cushings sjukdom.

Syndromet är uppkallat efter den amerikanske neurokirurgen Harvey Cushing, som 1932 var den förste att beskriva sjukdomen.


Orsaker och implikationer

Binjurebarksadenomcancer, hypofystumörer med ACTH-produktion eller ACTH-produktion annorstädes, kan alla vara orsaker. Hyperkortisolism kan även utlösas hos patienter med höga kortisondoser[1]. Förhöjda kortisolvärden kan också ses vid psykiska tillstånd (se till exempel melankoliposttraumatiskt stressyndrom).

Cushings syndrom kan ofta ses tillsammans med en atypisk form av hypotyreos, som uppvisar sänkta värden av såväl tyreoideahormoner och TSH.[2] Cushings syndrom kan orsaka en förtvining av hippocampus.[3]

Symptom[redigera | redigera wikitext]

Av xenia alpkut - Lördag 8 feb 12:30

 


Varmt vatten forsar fram under ”domedagsglaciären” på Antarktis.

Nu hotas hela jätteglaciären att knäckas – med kraftigt stigande havsnivåer som följd.

– Det är riktigt, riktigt illa, säger glaciologen David Holland till Washington Post.



Man har kallat den ”domedagsglaciären”.

Thwaites-glaciären på västra Antarktis anses tillsammans med den närliggande Pine Island-glaciären vara den viktigaste – och mest utsatta – glaciären på jorden.

Ismassan är flera hundra meter djup och brer ut sig över en yta nästan lika stor som halva Sverige.

Än så länge, ska kanske tilläggas.

Avsmältningen har de senaste åren nämligen skenat.

På Antarktis som helhet handlar det enligt Reuters om en sexdubbling på 40 år. För Thwaites är siffrorna ännu mer oroande.

Det senaste året uppskattas Thwaites ha förlorat ofattbara 50 miljarder ton is. Takten motsvarar över 15 förlorade kilo is för varje människa på jorden.

Varje dag.

Det går, med andra ord, fasansfullt fort.


Borrade sexhundra meter

Något som kan leda till att hundratals miljoner människor på jorden skulle riskera att se sina hem spolas bort.

Därav iskroppens andra namn, ”glaciären som håller hela världen som gisslan.”

Trots Thwaites enorma betydelse för mänskligheten har forskarna vetat ytterst lite om glaciärens inre liv. Fram till nu.

I slutet av januari meddelande en grupp brittiska och amerikanska forskare att de borrat sig genom sexhundra meter is, rapporterar The Washington Post. På djupet har de gjort en oroande upptäckt – att varmt havsvatten strömmar in.

”Ostoppbar tillbakagång”

Något som hotar hela glaciärens stabilitet.

Forskarna kallade fyndet av varmt vatten för ”alarmerande”, enligt CBS News.

– Att så pass varmt vatten uppmätts av vårt team längs en del av Thwaites grundlinje där vi vet att glaciären smälter tyder på att den kan gå igenom en ostoppbar tillbakagång som har enorma följder för den globala havsnivåhöjningen, säger glaciologen David Holland vid New York University till den amerikanska tv-kanalen.

Att det nollgradiga vattnet skulle vara varmt är kanske inte ett påstående alla skulle skriva under på.



”Riktigt illa”

Men sanningen är att det är två grader över det salta havsvattnets fryspunkt.

– Det är riktigt, riktigt illa, säger Holland till Washington Post. Det är inte en hållbar situation för en glaciär.

Anna Wåhlin har själv forskat vid Thwaites-glaciären och hittat varmt vatten längre ut till havs. Hon välkomnar den nya forskningen – som visar att vattnet också trängt in djupt under glaciären.

– Det viktigaste resultatet är att man nu kan visa att det finns varmt vatten nära grundlinjen, där glaciären möter hav och berg. Det här har varit en vit fläck på kartan och vi har tidigare tvingats gissa hur det ser ut, säger hon.

Wåhlin menar att forskningen kan leda till bättre modeller för nedsmältningen av Antarktis is – och därmed säkrare prognoser över höjningen av havsvattennivån på jorden.

Vill avvakta

– Det här är jätteviktigt. Forskarna har nu satt ut instrument som kommer att fortsätta att skicka data, och det ska bli mycket intressant att se utvecklingen över tid. Vi får vänta lite till innan vi kan säga exakt vad detta betyder, säger Anna Wåhlin.

Även Martin Jakobsson vill avvakta innan han värderar glaciärens tillstånd.

– Det finns en tro på att vi har alla data i våra system och att vi kan ge bra prognoser. I själva verket har vi väldigt mycket kvar att mäta, säger han.



Av xenia alpkut - Lördag 18 jan 17:44



Den rekordvarma vintern ställer redan till problem. Och värre blir det.

Vi kommer att få fler fästingar, bränder och sjukdomar – samtidigt som stora delar av vårt land töms på sorkar, möss, rovfåglar och rävar.

Till och med älgjakten är hotad.

– Vi får räkna med att älgen försvinner i södra Sverige, säger Tom Arnbom på Världsnaturfonden.


Det är mitten av januari, och barmarken breder ut sig över södra och mellersta Sverige ända upp till Mora i Dalarna, och längs östkusten nästan ända upp till Umeå.

Sorkar, möss och lämlar, som brukar använda snön mot både kyla och rovdjur, lämnas helt oskyddade. Samtidigt skapar regn, varma vindar och köldknäppar ett ispansar på marken, som kapslar in smådjurens mat.


Värst är det för lämlarna, som förökar sig flera gånger under vintern.

– Vi kommer fortfarande att få lämmel-år, men inte så ofta. De slås ut nu, säger Tom Arnbom, expert på hav och arter på Världsnaturfonden.

Älgjakten hotad

När gnagarna blir färre drabbas djuren som äter dem: ugglor, rovfåglar, vesslor, mårdar och rävar.

Om uppvärmningen av jorden fortsätter kan hela arter försvinna från stora delar av Sverige.

Det kan handla om orre, tjäder och ripa, som behöver snö för att gömma sig i, men även älgen hotas av värmen.

– Vi får räkna med att älgen försvinner i södra Sverige. Det är i Skåne, Småland, Halland och Blekinge den försvinner först. Det blir inte i morgon, det handlar om tiotals år, säger Tom Arnbom.

Sökt katastrofhjälp

Samernas renar har det också svårt. Istället för ett snötäcke att böka sig igenom möts de nu på många håll av stenhård is på marken.

– Då kommer de inte igenom till lavarna. De kan inte ens känna doften. Det här något nytt, säger Tom Arnbom.

Av xenia alpkut - Fredag 17 jan 13:45

I stort sett alla kommer någon gång att hamna i en kris. Krisen kan komma plötsligt eller utlösas av något som du har levt med en längre tid. Hur du reagerar under en kris och hur länge den pågår är olika från person till person. En kris går alltid över. Ibland kan du behöva stöd eller hjälp att bearbeta det som har hänt.




Vad är en kris?

En kris är en möjlig reaktion på en förlust, sorg eller att något förändras mycket i livet. I samband med sorg eller ett svårt sjukdomsbesked är det vanligt att känna tomhet och förtvivlan. Du kan känna dig ensam, övergiven och uppleva att du har förlorat makten över ditt liv.


En kris är inte någon sjukdom utan en normal reaktion på en svår situation. Trots att det är en normal reaktion kan den vara så besvärlig att du behöver stöd, för att inte få mer allvarliga psykiska svårigheter.


Traumatiska händelser som har inneburit livsfara eller varit kränkande mot din integritet kan i en del ovanliga fall leda till att det finns kvar minnen och känslor på ett sätt som gör att vardagen blir påverkad. Den sortens svårigheter kan kallas för posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. 



Varför hamnar man i kris?

Det finns många händelser som kan leda till att du hamnar i en kris.

Något som du har levt med under en tid

Om du under en längre tid påverkats av omständigheter som du inte haft tillräckligt inflytande över, kan du hamna i kris, trots att inget har förändrats just då. Det kan till exempel vara ekonomiska problem, problem på jobbet eller i skolan, att du har separerat eller behandlats för någon sjukdom.

En plötslig och oväntad händelse

Du kan också hamna i kris av att något händer plötsligt och oväntat. Det kan till exempel vara att du är med om en olycka, ett överfall, en våldtäkt, ett dödsfall eller en naturkatastrof. Det kan också vara att någon som du varit ihop med gör slut, eller att du inte kom in på en utbildning som du sökt.

Olika förändringar i livet kan leda till en kris

En kris kan även utlösas av positiva och efterlängtade förändringar. Det som utlöser krisen är själva förändringen, inte det som har förändrats. Till exempel kan ett önskat jobb, att du gifter dig, att du blir förälder, blir frisk från en lång tids sjukdom eller att du får rätt i en allvarlig tvist göra så att du hamnar i en kris.

Av xenia alpkut - Onsdag 15 jan 00:00

De flesta blåmärken är ofarliga – men ibland kan de bero på sjukdom. Här är tecknen på att du behöver söka vård.



De flesta av oss har väl haft blåmärken, kanske utan någon uppenbar orsak. Det är mycket vanligt och som regel ofarligt. Men många blåmärken kan i sällsynta fall vara tecken på sjukdom.

– Du får ofta blåmärken när små blodkärl under huden spricker, oftast på grund av en skada. Blod läcker då ut i vävnaden under huden samtidigt som blodceller som läcker förstörs och detta ger den blå färgen.

Det berättar Michael Zangani, hudläkare vid Volvat Medisinske Senter i Norge, som också driver bloggen drzangani.no.

Han berättar att det brukar ta mellan två och fyra veckor från ett blåmärke uppstår till det försvinner, samtidigt kan det också skifta färg från blått eller svart till lila, gult eller grönt.

– Läkningen beror också på var på kroppen du får blåmärken. Läkningen är till exempel snabbare på benen än i ansiktet.


Kvinnor och äldre får fler blåmärken

Blåmärkena är som regel helt ofarliga. Har du fått blåmärken utan någon uppenbar orsak är det mest sannolika att du har gjort något utan att märka det.

– Äldre får lättare blåmärken av mindre skador, speciellt skador på underarmar, händer, ben och fötter. Det beror på att man med åldern får tunnare hud och mindre underhudsfett som gör att huden tål mindre. För mycket solexponering har också samma effekt på huden, berättar Michael Zangani.

Kvinnor får lättare blåmärken än män och i en del familjer har man lättare att få blåmärken än i andra.

Av xenia alpkut - Måndag 13 jan 00:00

 


Hår är trådformiga proteinutväxter från hårsäckar i huden hos däggdjur. Håret har olika funktioner hos olika arter. Bland annat kan det skydda mot höga eller låga temperaturer i omgivningen, minska friktionen (till exempel i armhålorna), användas som känselspröt (morrhår), skydda mot UV-ljus eller fungera som försvar mot fiender (igelkottens taggar). Hos andra djur än människor kallas håret ofta för päls. Grövre hår kan kallas för borst. Hår från hästars man och svans benämns tagel. Huvudkomponenten i hår är keratin. Keratiner är proteiner, långa kedjor med aminosyror. Det mänskliga håret kan, i likhet med huden, bli föremål för sminkning.



Människans hår


Håret består av en fri del, som kallas hårskaft eller hårstrå, och en i huden nersänkt del, den så kallade roten. Roten omges av en hårfollikel, också kallad hårsäck. Invid hårsäcken finns talgkörtlar och till hårsäcken fäster muskeln musculi arrectores pilorum. Varje hårstrå består av medullacortex och kutikulan.[1] Medulla är märgen av hårstrået och finns innerst.[2] Cortex, som är barken som omger märgen är en mycket organiserad struktur och fungerar som den primära källan för hårstråets mekaniska hållfasthet och vattenupptagning. Cortex innehåller melanin, som ger färg åt fibern utifrån mängd, distribution och typ av melanin. Kutikulan är det yttre höljet som omger cortex. Dess komplexa struktur glider isär när håret växer och omsluts av ett molekylskikt av lipider som gör att håret stöter bort vatten.[1] Människans hår består till största delen av proteinet α-keratin.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<<< Februari 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se