Inlägg publicerade under kategorin 10 Fakta

Av xenia alpkut - Lördag 29 maj 10:15

Downs syndrom beror på en kromosomavvikelse. Det leder ofta till intellektuell funktionsnedsättning och kan även orsaka medicinska svårigheter. Försenad eller begränsad utveckling av motorik (rörelseförmåga) och språkförmåga är också vanligt.

Varje år föds omkring 120 barn med Downs syndrom i Sverige. Det motsvarar ett barn med Downs syndrom på cirka 800 födslar.

Upptäckt och diagnos

Att barnet har Downs syndrom upptäcks ofta direkt efter förlossningen. Genom ett blodprov från barnet kan en diagnos ställas. Ibland är diagnosen känd redan innan förlossningen, genom till exempel ett fostervattenprov.

Med ordet syndrom menas att det finns symtom som förekommer tillsammans och har samma ursprungliga orsak. Vid Downs syndrom är orsaken att det finns en extra kromosom på det 21:a kromosomparet. Det kallas trisomi 21 – vilket också är ett annat namn på Downs syndrom.

Mer om fostervattenprov på vårdguiden 1177.se.

Medicinska svårigheter

Den extra kromosomen finns oftast i alla kroppens celler och kan påverka kroppens organ. Barnet kan födas med ett hjärtfel som kan behöva opereras. I sällsynta fall föds barnet med grå starr, vilket också opereras tidigt. Alla nyfödda barn med Downs syndrom får hjärta och ögon undersökta innan de får lämna BB.

Under uppväxten kan sköldkörtelns funktion försämras. Det behandlas då med ett tillskott av sköldkörtelhormon. Barn med Down syndrom får lämna blodprov för kontroll av sköldkörtelns funktion. Det görs i samband med den regelbundna uppföljningen hos barnläkare som barn med Downs syndrom erbjuds. 


Intellektuell funktionsnedsättning

Den extra kromosomen påverkar också hjärnans utveckling. Det är vanligt att barn med Downs syndrom har en långsammare utvecklingstakt än andra barn. Det innebär för de flesta att de får en intellektuell funktionsnedsättning (IF). Tidigare kallades det psykisk utvecklingsstörning. Graden av IF varierar från lindrig till grav. Barnen bedöms hos psykolog innan skolstart för att se om barnet har IF och i så fall i vilken grad. Bedömningen är till hjälp vid val av vilken skolform som passar barnet bäst. Barn med IF har rätt till undervisning utifrån särskolans läroplan.

Den intellektuella funktionsnedsättningen leder till svårigheter med abstrakt tänkande. Det tar längre tid för barnen att lära sig och förstå olika saker, men känslor och behov berörs inte av funktionsnedsättningen. Hjärnans utvecklingsnivå sätter gränser för vad som är möjligt att klara av. Men träning, erfarenheter, upplevelser och anpassning av miljön ger möjlighet till ökad förmåga och delaktighet.

Av xenia alpkut - Tisdag 11 maj 16:41

 


Abborre (Perca fluviatilis) är en sötvattenslevande fisk som jagar i stim och tillhör familjen abborrfiskar och släktet Perca.[3] Den lever i vilt tillstånd i både Europa och norra Asien, arten har även introducerats i SydafrikaNya Zeeland och Australien. Abborren har det i sistnämnda landet gjort en betydande skada på det inhemska fiskbeståndet och anses i delstaten New South Wales vara en invasiv art.[4]


Utseende och anatomi


Vanligtvis blir abborren 20–40 cm lång, men vissa exemplar kan bli drygt 60 cm långa.[5] Den har kamformade fjäll, och på främre sidan av huvudet finns munnens överkäke och underkäke, ett par näsborrar och ögonlockslösa ögon. På de bakre sidorna finns gällocket, som skyddar gälarna. Det finns också ett sidlinjeorgan som är känsligt för vibrationer i vattnet. De har ett par bröst- och bukfenor. Den har två ryggfenor, där den första är taggig och den andra mjuk. Den har även en taggig analfena och en stjärtfena.

Stora honor kan uppnå en vikt på över 3 kg[6]. Abborrar i mindre insjöar kan utvecklas till en mindre form som kallas tusenbröder om rovfiskar saknas. I vissa sjöar planteras bara abborre av en viss storlek ut. En annan onaturlig påverkan som leder till stora abborrar är varmvattenutsläpp till exempel från kärnkraftverk, där den ökade vattentemperaturen gör att fisken växer fortare.

Av xenia alpkut - Måndag 10 maj 13:00


Afrika är jordens näst största kontinent (efter Eurasien) och även jordens näst största världsdel efter Asien, både vad gäller areal och folkmängd. Med världsdelens öar inräknade mäter Afrika 30 244 050 km², vilket motsvarar 20,3 procent av jordens landmassa eller cirka 6 procent av jordens totala area. Omkring 22 miljoner km² av dessa ligger i tropikerna vilket gör den afrikanska kontinenten till världens varmaste kontinent. I Afrika bor det ungefär 1 miljard människor i 55 länder – en sjundedel av jordens befolkning. Dess längd i nordlig-sydlig riktning är omkring 8 000 km och dess största bredd omkring 7 800 km.


Etymologi


Ordet ”Afrikas” etymologiska bakgrund är dunkel, och ordet har dessutom haft olika betydelse under olika epoker.

I äldre tider kallades allt land väster om Egypten för ”Libyen”. Enligt den grekiska historieskrivaren Herodotos berättelse seglade feniciska sjömän på uppdrag av den egyptiska kungen Neko runt Libyen, det vill säga kontinenten Afrika redan omkring 600 f.Kr

När romarna först använde termen Africa terra avsåg de före andra puniska kriget endast trakten kring Karthago, det vill säga motsvarande ungefär dagens Tunisien där själva staden Karthago låg samt stora delar av Libyen och Algeriet. Romarna uppfattade först Egypten som en del av Asien, och det var först geografen Ptolemaios som drog gränsen vid Suez. Under kejsartiden kom Africa att avse hela det området romarna kände till av kontinenten, och allt eftersom européerna har upptäckt mer och mer av kontinenten har termen avsett ett allt större område. Namnet ska ha avsett "landet där afri" (singularis: afer) bodde. Afer avsåg namnet på ett folk som kan motsvara dagens berberVikingarna under 800- och 900-talen kallade norra Afrika för "Blåland".


Geografi

Detta avsnitt är en sammanfattning av Afrikas geografi.

Geologiskt är Afrika en mycket gammal kontinent, i huvudsak uppbyggd av urberg. Under jordens forntid var den en del av jättekontinenten Gondwanaland. Denna gled isär under juraperioden och kritaperioden för 100-150 miljoner år sedan, och så fick Afrika sin nuvarande form.

Inom sina regelbundna kuster rymmer den en total yta på omkring 30 244 050 km² inklusive öarna. Afrika åtskiljs från Europa av Medelhavet och förenas med Asien i sitt nordöstra hörn genom näset vid Suez, omkring 130 km i bredd. Omkring 8 000 km skiljer den nordligaste punkten, Ras ben Sakka i Tunisien, från dess sydligaste, Kap Agulhas i Sydafrika. Från Kap Verde, dess västligaste punkt, till Ras Hafun i Somalia är det omkring 7 400 km. Afrikas kuster mäter omkring 28 000 km (1 km kust på 1 057 km²) varav Medelhavet står för 5 400 km, Atlanten 11 000 km, Indiska oceanen 8 700 km och Röda havet 2 900 km, och avsaknaden av djupare bukter och betydande halvöar blir uppenbar om man jämför med Europas 9 700 000 km² som omgärdas av 32 000 km kust (1 km kust på 278 km² land), eller för det fjordrika Norge, där motsvarande siffra 385 000 km² land och en kuststräcka på 20 000 km (1 km kust per 19 km² land).

Av xenia alpkut - Fredag 30 april 16:30

Sura uppstötningar och halsbränna kan drabba alla, men för tio procent av befolkningen är problemet så allvarligt att det klassificeras som en sjukdom.

I normala fall finns ett slags ”backventil” som hindrar den sura magsaften från att kommer upp i matstrupen. Hos den som har gastroesofageal refluxsjukdom, (GERD), fungerar inte den här skyddsmekanismen. 

Sjukdomen kan bero på ett bråck som gör att magmunnen, (hiatus), inte kan sluta tätt. Då kan delar av, eller hela magsäcken, och ibland även tunn- eller tjocktarmen, pressas upp ovanför mellangärdet. 

De vanligaste symtomen är halsbränna och sura uppstötningar men även smärta och svårigheter att svälja kan förekomma. För de flesta med refluxsjukdom hjälper behandling med magsårsmedicin, men i vissa fall kan man behöva operation.  

Centrum för antirefluxkirurgi Ersta Sjukhus har en lång tradition av antireflux- och hiatusbråckkirurgi och är ett ledande centrum i Sverige. För närvarande samlas all antirefluxkirurgi i Storstockholmsregionen till Ersta sjukhus, vilket ger goda möjligheter till klinisk forskning. 

Operation

Operationen syftar till att återskapa backventilfunktionen mellan matstrupe och magsäck. Operationen utförs med titthålsteknik (laparoskopisk teknik). Buken hålls utspänd med hjälp avkoldioxid. Via fem små snitt förs optik och instrument in i buken. En bild överförs till en TV-skärm, via den kan kirurgen se operationsområdet. Den övre delen av magsäcken dras runt nedre delen av matstrupen och fixeras med stygn. Samtidigt tas bråcket bort. Koldioxiden släpps ut innan huden sys ihop.

Ibland är de anatomiska förhållandena sådana att en titthålsoperation inte går att genomföra. Buken öppnas då via ett snitt ovan naveln. För övrigt går operationen till på samma sätt som vid titthålsoperation.

Du kommer att vara sövd under operationen.

Efter operation

Eftersom du varit sövd kommer du först till uppvakningsavdelningen. Efter ett par timmar där får du komma upp till vårdavdelningen. Som nyopererad har du mer eller mindre värk ochsmärta i övre delen av buken. Efter titthålsoperationer är det också vanligt med värk från axelpartiet efter operationer i närheten av mellangärdet. Mot värken får du smärtlindring i form av sprutor, stolpiller eller tabletter. Du kan räkna med att gå hem dagen efter operation.

Efter hemkomsten

Kostråd

Första tiden efter operationen är det viktigt att du tänker på hur du äter för att du ska må så bra som möjligt. På grund av svullnad i övre magmunnen kan det ta emot när du sväljer. Sväljningsbesvären är som mest uttalade ett par veckor efter operationen och avtar därefter successivt. Vid varje måltid är det därför mycket viktigt att du äter långsamt och tuggar maten väl.

På grund av den ökade tätheten i övre magmunnen kan det ta upp till 4-6 veckor, innan du kan börja rapa. En effektivt tättslutande övre magmun kan dessutom medföra att du inte kan kräkas. Du kommer också känna av ökade tarmgaser efter operationen. Magsäcken kommer att vara mindre efter operationen, vilket leder till att du blir fortare mätt. Det är därför vanligt att gå ner i vikt under den första månaden. Magsäcken får tillbaka sin tidigare kapacitet efter några månader.

Av xenia alpkut - Tisdag 27 april 00:00


Henna är så mycket mer än den där hippie-färgen dina föräldrar experimenterade med på 70-talet. Det är också ett ekologiskt alternativ för alla som vill ge håret en vibrerande färg och massor av glans, utan kemikalier. Dra fram en stol, haffa en kopp te och få reda på allt du vill veta om naturlig hårfärg här och nu.

För varaktig färg som skyddar håret, finns svaret i naturen.Vad är henna?

Henna är en planta som växer i mellanöstern och som har använts för att färga hår och hud i tusentals år. Hennan från Lush blandar den finaste persiska hennan med rättvisemärkt kakaosmör och ingredienser som indigoört och färsk ekologisk citronjuice för att göra kakor av ekologisk hårfärg. De är enkla att använda och ger en underbart glänsande färg. Alla de färger vi har - eldiga Rouge, chokladiga Brun, höstiga Marron och mörka Noir - ger glans och vård eftersom att henna täcker håret i ett skyddande lager.

Av xenia alpkut - Tisdag 20 april 15:30


Sälar (Pinnipedia) är en djurgrupp i ordningen rovdjur. Man indelar de 33 arterna i tre familjer – öronsälaröronlösa sälar och valrossar. Det vetenskapliga namnet är sammansatt av latinets pinna = fena och pes = fot.

Sjökatt är ett namn som använts av jägare som en benämning för säl.[1]


Utseende

Sälar når en längd av mellan 1,20 och 6 meter.[2] Vikten varierar mycket med de 25 kilogram tunga honorna av antarktisk pälssäl (Arctocephalus gazella) i ena änden och de upp till 4000 kilogram tunga hannarna av sydlig sjöelefant (Mirounga leonina) i andra änden. Många arter har en utvecklad könsdimorfism – hannar av sjöelefanter väger ibland fyra gånger mer än honor.Knubbsäl

Huvudet skiljer sig obetydligt från resten av den spolformiga kroppen och svansen är bara rudimentär. Extremiteterna, kallade labbar, sitter fram till armbåge respektive knäet inuti kroppen.[2] Dessa egenskaper är en anpassning till livet i vattnet.

Tänderna skiljer sig inte så mycket från andra rovdjurs.[3] Oftast har de två eller fyra framtänder, hörntänder och 12 till 24 kindtänder med lika utseende. Några arter, till exempel krabbätarsälen, har tänder som är anpassade till deras speciella föda.

Under evolutionen omvandlades alla extremiteter till fenor. Vid de bakre fenorna ser man fortfarande att de har fem tår, som är omslutna med simhud.[3] Sälar har allmänt stora ögon för bra syn under vattenytan. Även hörseln är bra utvecklad men lukten spelar en underordnad roll i vattnet.[3]

Som ungdjur har de flesta sälar tjock päls som senare ombildas till en kort hårdräkt. Bara hos pälssälar bär även vuxna djur tät underull samt grova täckhår som är cirka 1,3 cm långa.[3] Valrossar saknar nästan hår, och öronlösa sälar får redan efter några dagar nytt hår. Mot kylan skyddar ett fettskikt, som hos några arter är 10 centimeter tjockt. Hos öronlösa sälar och valrossar är fettskiktet mer utvecklat än hos öronsälar.

Sälarnas magsäck har en enkel konstruktion. Kännetecknande är en påfallande lång tunntarm, medan blindtarmtjocktarm och ändtarm är korta.[4] Honornas spenar ligger gömda i kroppen, och ungdjur har svårt att nå dem. Därför sprutar honor ofta mjölken i ungdjurets mun.

Av xenia alpkut - Fredag 2 april 14:40

   

 

 

När det gäller våra älskade djur vet man aldrig riktigt vad de kan hitta på för hyss och äventyr.

De är precis som barn, väldigt nyfikna och upptäcker gärna saker.

Men det kan också sluta med oanade konsekvenser.

Nu delar en ägare med sig av hur hans hund nyfikenhet slutade hos veterinären, skriver brittiska Mirror.

När en hundvalp är i farten vet man aldrig riktigt vad som kan hända.

De driver oss till vansinne när de kan hitta på olika rackartyg i hemmet.

De som har någon gång uppfostrat en valp, vet nog precis vilken röra det kan bli om man inte ser upp.


Men såklart även om de ställer till just hyss så vet de innerst inne att de har oss lindade runt deras tassar.

Trots det kan vi ibland bli påminda även om våra älskade hundar tycks kunna göra allt – finns det faktiskt saker som även kan äventyra deras hälsa.

Det var efter att en hundägare delat med sig av ett klipp på sin hundvalp, som nu miljoner världen över reagerar starkt.

I ett klipp på den populära appen TikTok visar han nu upp hur hans älskade valp var lite för nyfiken och äventyrlig för hans eget bästa en dag.


Makalösa förvandlingen

Ägaren visar upp hur hans älskade hund ligger i soffan och ser mer än nöjd ut.

Ögonblick senare klipps det till bilder på valpen där den lilla vovvens ansikte är rejält uppsvullet.

”Min hund ligger och tänker på den gången han hade ätit ett bi och var tvungen att fara till veterinären”, skriver ägaren till klippet.

Och det var precis så fallet var.

Hans älskade lilla hundvalp hade nyfiket närmat sig ett bi och ätit upp det av ren nyfikenhet.

Men då den lilla vovven säkerligen hade fått ett stick från biets gadd, hade hans ansikte svullnat upp rejält på grund av reaktionen från sticket.

Djurvänners reaktioner världen över

På klippet syns hur valpens ansikte har blivit klotrunt och att han får vård av veterinären.

Tack och lov gjorde vovven en fullständig återhämtning.

”Han skakar sin svans så att han har det bra”, skriver ägaren, och visar att hunden viftar glatt med svansen trots att hans smakprov för vilda djur kunde ha gått riktigt illa.


Videon har sedan det publicerats lockat häpnadsväckande 36 miljoner visningar på den sociala medieplattformen.

Klippet har fått över 250 000 kommentarer eftersom folk inte kunde tro att valpen verkligen kunde ha återhämtat sig så bra som han gjorde.

”Du har fått en panda. Det där kan omöjligt vara en hund”, skriver en person till klippet.

”Åh han ser jättesöt ut fastän han är så svullen”.

Av xenia alpkut - Fredag 2 april 10:30Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas av det kan variera mycket från person till person. Det finns stöd och hjälp att få.


Vad är AST?

Autismspektrumtillstånd, som ibland förkortas AST, är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Det kan till exempel vara någon av följande diagnoser:

  • Autism
  • autismliknande tillstånd
  • Aspergers syndrom.

Även om diagnoserna är olika har de också mycket gemensamt. De gemensamma dragen kallas autistiska. Ordet autism används därför brett i den här texten, oavsett vilken diagnos inom autismspektrumet det handlar om.

Det är vanligt att ha andra funktionsnedsättningar samtidigt med autism, till exempel adhd eller tics.

Ett annorlunda sätt att fungera

Autism är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det har att göra med hur hjärnan fungerar och hanterar information. Det är något du föds med, och som består livet ut.

Autism innebär inte att du är sjuk eller att det är något fel på dig, utan att du fungerar på ett annorlunda sätt än vad som oftast förväntas i samhället. Det kan i sig leda till att du mår dåligt, om du känner dig utanför och saknar gemenskap med andra.

Ordet autismspektrumtillstånd kan delas in i tre delar:

Autism beskriver en person som fungerar annorlunda i det sociala samspelet.

Spektrum är ett ord som används för att beskriva regnbågen, vars färger går i varandra utan en tydlig gräns. På samma sätt är diagnoserna inom autismspektrumet inte tydligt indelade.

Tillstånd innebär att det inte handlar om någon sjukdom, utan ett sätt att vara.

På grund av de svårigheter som du upplever kallas det för en funktionsnedsättning, även om ditt sätt att vara också kan innebära styrkor som andra kanske inte har. Ett annat ord som kan användas om du hellre vill det, är funktionsvariation.

Behovet av stöd varierar mycket

Beroende på vilken funktionsnedsättning du har kan livet påverkas på olika sätt. Det är stor skillnad på hur mycket stöd du behöver om du har en diagnos inom autismspektrumet.

Till exempel kan du som har både autism och en intellektuell funktionsnedsättning ha ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen under hela livet. Medan du som har Aspergers syndrom kan klara dig utan stöd, när du väl har hittat strategier för att klara av de förväntningar som finns i samhället.

Du påverkas av den miljö du är i. Om det finns förståelse för ditt sätt att vara kan du oftast fungera bättre, än i en situation där kraven är för höga.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4 5 6
7 8
9
10
11
12 13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2021
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se