Inlägg publicerade under kategorin AA DOKTORN A TILL Ö 👥

Av xenia alpkut - 15 september 2018 00:00

Vi vet inte i dag vad det är som orsakar multipel skleros, inte heller vad som gör att vissa, ofta unga personer, drabbas och andra inte av sjukdomen. Vad vi däremot får ökad kunskap om är hur man kan lindra och behandla MS, även om den fortfarande inte går att bota.

MS påverkar det centrala nervsystemet, ryggmärgen och hjärnan och är en sjukdom som oftast går i skov, det vill säga att besvären kommer periodvis för den drabbade patienten. I Sverige har omkring 17000 personer MS. De flesta misstänker själva att de har drabbats eftersom problem som synbesvär på ett öga eller att plötsligt få tillfälliga funktionsnedsättningar som till exempel svårigheter att gå och synstörningar, vilka är symtom som du ganska snabbt själv uppmärksammar att du har. Även om det kan vara andra sjukdomar som har samma symtom vill man många gånger få en diagnos för att veta vad det är för problem man har.


Att få diagnosen MS är ibland jobbigt, men de allra flesta lever ett helt liv med sjukdomen och genom mediciner och behandlingar finns det inget som hindrar att man har ett bra liv även med MS.

ANNONS
Av xenia alpkut - 8 september 2018 00:30

Om du har astma är du inte ensam. Cirka 10 procent av svenskarna har det, vilket gör astma till en av våra folksjukdomar. En tänkbar orsak till astma är allergi, därför är det viktigt att göra en allergiutredning innan behandling för att veta vad som föranleder astman.

Även om astma är en relativt vanlig sjukdom i Sverige hos såväl barn som vuxna så förbises den ofta. Det finns också olika sorters astma, något som man måste man ta hänsyn till vid behandlingen. Våga ställa krav på vården om du misstänker att du har astma. Det är viktigt för att du ska få en  ordentlig utredning och diagnos. Först när du har fått det kan du få en optimerad behandling och även lära dig att hantera din astma bättre för att bli besvärsfri.

Det är inte alltid du upplever alla symtom, olika symtom kan förekomma mer eller mindre. Det allra vanligaste är att du drabbas av återkommande andnöd – känner du igen dig i detta behöver du ta kontakt med en läkare för att utreda om du eventuellt har astma. Obehandlad astma kan leda till att dina luftvägar permanent blir trängre. 

Viktigt att få astmautredning i god tid 


Det är viktigt att få rätt diagnos i god tid för att på så vis påbörja korrekt behandling men det kan ibland ta upp till flera år innan du får diagnosen astma och en utredning kan påbörjas. Det förekommer även att man, även om man upplever astmabesvär, skickas hem från vårdcentralen utan vidare utredning. Det leder till att du riskerar att gå odiagnostiserad. Om du känner igen dig i symtomen, tala med din läkare om att göra en allergiutredning. Det underlättar om du dessutom kan beskriva dina besvär noga och även på vilket sätt besvären påverkar din livssituation negativt. Obehandlad astma kan skapa onödigt mycket problem och för barn till exempel innebära att barnen måste avstå vissa aktiviteter. 


ANNONS
Av xenia alpkut - 8 september 2018 00:30

 


Detta är en patientinformation från Sveriges främsta och mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas underlättar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda uppdaterad och säker vård i en pressad klinisk vardag. Medibas är obundet och uppdateras kontinuerligt för att ge användaren direkt tillgång till aktuella riktlinjer och kliniskt relevant forskning.Vad är mellanörekatarr?Katarr används av många som beteckning på ett tillstånd med vätskeansamling i mellanörat (sekretorisk eller serös otit), det vill säga på insidan av trumhinnan. Vätskan är antingen tunnflytande eller tjockare men det föreligger ingen bakterieinfektion, bara en irritation som vårdpersonalen kallar inflammation.

Mellanörat är förbundet med svalget via örontrumpeten (tuba Eustachii). Den här förbindelsen har bland annat betydelse för utjämning av tryckskillnader mellan utsidan av örat och mellanörat. Om örontrumpeten är trång eller eventuellt tillstängd uppstår det undertryck i mellanörat. Detta kan leda till att slemhinnan i mellanörat inflammeras och det bildas vätska. När mellanörat fylls med sådan vätska dämpar det rörelserna i trumhinnan. Resultatet blir nedsatt hörsel.


I allmänhet är det sekret och snor i näsan som stänger till örontrumpeten. Vätska i mellanörat (serös otit) utvecklas därför efter förkylningar eller öroninflammationer. Ibland går det emellertid inte att påvisa någon sådan orsak till sjukdomen.

Av xenia alpkut - 4 september 2018 00:00Indian näsrekonstruktion, illustrerad i "the Gentleman's Magazine" 1794.


Plastikkirurgi är dokumenterat från det antika Indien där rekonstruktion av näsor förekom eftersom avhuggning av näsan var ett vanligt straff. Uttrycket härleds från grekiska plastikos, som betyder skapa/forma; alltså inte från materialnamnet. Plastikkirurgin utgår ifrån den rekonstruktiva plastikkirurgin som började utvecklas under 1900-talets början och som sedermera fick sitt genombrott i och med att tekniker utvecklades i vården av andra världskrigets offer, framförallt brittiska stridspiloter, som brännskadats svårt. Den återskapande kirurgin på barn med läpp-, käk- och gomspalter har även drivit utvecklingen framåt. På 1960-talet utvecklades de första silikonproteserna för bröstförstoring. Plastikkirurgin är den enda medicinska specialiteten som är metodstyrd och inte begränsad till ett specifikt patientklientel. Detta har inneburit att den snabba utvecklingen av nya behandlingsmetoder inom plastikkirurgin lett till att allt fler patientgrupper behandlas inom specialiteten. Som exempel på relativt nya metoder inom plastikkirurgin kan nämnas mikrokirurgi och vävnadsodling (tissue engineering).[2]

Av xenia alpkut - 1 september 2018 10:00


Om du har astma är du inte ensam. Cirka 10 procent av svenskarna har det, vilket gör astma till en av våra folksjukdomar. En tänkbar orsak till astma är allergi, därför är det viktigt att göra en allergiutredning innan behandling för att veta vad som föranleder astman.

Även om astma är en relativt vanlig sjukdom i Sverige hos såväl barn som vuxna så förbises den ofta. Det finns också olika sorters astma, något som man måste man ta hänsyn till vid behandlingen. Våga ställa krav på vården om du misstänker att du har astma. Det är viktigt för att du ska få en  ordentlig utredning och diagnos. Först när du har fått det kan du få en optimerad behandling och även lära dig att hantera din astma bättre för att bli besvärsfri.

Det är inte alltid du upplever alla symtom, olika symtom kan förekomma mer eller mindre. Det allra vanligaste är att du drabbas av återkommande andnöd – känner du igen dig i detta behöver du ta kontakt med en läkare för att utreda om du eventuellt har astma. Obehandlad astma kan leda till att dina luftvägar permanent blir trängre. 

Viktigt att få astmautredning i god tid 


Det är viktigt att få rätt diagnos i god tid för att på så vis påbörja korrekt behandling men det kan ibland ta upp till flera år innan du får diagnosen astma och en utredning kan påbörjas. Det förekommer även att man, även om man upplever astmabesvär, skickas hem från vårdcentralen utan vidare utredning. Det leder till att du riskerar att gå odiagnostiserad. Om du känner igen dig i symtomen, tala med din läkare om att göra en allergiutredning. Det underlättar om du dessutom kan beskriva dina besvär noga och även på vilket sätt besvären påverkar din livssituation negativt. Obehandlad astma kan skapa onödigt mycket problem och för barn till exempel innebära att barnen måste avstå vissa aktiviteter. 

Av xenia alpkut - 10 maj 2018 13:30

Det finns vuxna som har lindriga former av EB och de kan klara sig med hudläkarkontakter då och då. När det gäller svåra fall kan ett barn behöva specialistvård direkt efter födseln och genom hela livet. Barnläkare, hudläkare, ögonläkare, mag-tarmspecialist, urolog, öronläkare, klinisk genetiker, tandläkare, sjukgymnast, ortoped, dietist kan vara nödvändiga och då gäller det att samordningen mellan dem blir ordentlig, om familjen ska orka med alla. Över huvud taget är det synnerligen viktigt med både psykologiskt och socialt stöd till patienten och de anhöriga.

Smittar inte
Törs då någon röra ett barn som är så skört? Ja, det är viktigt att dessa barn får känna samma nära kontakt med föräldrar och andra som andra barn. Varken blåsorna eller såren smittar, något som utomstående bör känna till. Men det gäller att skydda barnet på alla sätt, till exempel genom att bära det i ett fårskinn eller att se till att inga sömmar i kläderna skaver mot huden. Ett tips kan vara att vända kläder ut och in.

Såväl daghem, skola och annan utbildning måste naturligtvis anpassas efter det enskilda barnets problem. Bland alla barn och ungdomar med EB finns många exempel på att de klarar sig fint trots sina svårigheter. Orsaken till alla olika former av epidermolysis bullosa är oftast förändringar i arvsanlagen. Man ärver sjukdomen, men det händer att barn får EB utan att det finns tidigare i släkten. Det barnet kan då föra sjukdomen vidare i sin tur, men föräldrarna till barnet kan få fler barn som inte drabbas.


Epidermolysis bullosa hör till det som socialstyrelsen räknar in bland små och mindre kända handikappgrupper. Det innebär att högst 100 personer per miljonen har sjukdomen eller skadan. En amerikansk uppskattning gör gällande att cirka 50 personer per miljonen har EB. Dessa patienter har det extra svårt eftersom de ofta möter en sjukvård, där personalen inte har kunskaper eftersom problemen är så sällsynta. För läkemedelsbolagen är patienterna inte heller intressanta, på grund av att de är så få. Det finns en patientförening för EB-patienter och deras familjer.


Av xenia alpkut - 10 maj 2018 13:15

Ett liv med ständiga omläggningar
Den som får ett barn med epidermolysis bullosa får ägna väldigt mycket tid åt sårläkning och att lägga förband. Det finns inte mycket annat att göra än att försöka skydda barnet så att det inte skadar sig och får infektioner i såren. Hur noggrann man än är kan blåsor ändå uppstå och då måste de klippas upp eller punkteras så fort som möjligt för att inte växa.

Desinfektionsmedel, nålar och saxar är nödvändiga hjälpmedel. Operationer kan bli nödvändiga vid svårare fall. Hudtransplantationer, plastikkirurgi och operation av matstrupen förekommer, men de ger ingen bot utan kan behöva upprepas. Operationerna kräver specialutbildad personal i alla led. Om stora partier av kroppen är drabbade kan musklerna bli svaga och lederna stela. Rörligheten påverkas och därför är det viktigt med dagliga övningar. En del mår bra av vattengymnastik.

Av xenia alpkut - 10 maj 2018 12:15

Den som träffat patienter med denna svåra diagnos vill inget hellre än att de snarast ska få hjälp, bättre hjälp än vad de kan få idag. I flera år har svenska forskare satt sitt hopp till genforskningen. Genom den ska vissa kunna behandlas på ett nytt sätt.

Längre fram ska patienter tack vare genterapi kunna få hudceller av normalt DNA, så att de sjukliga hudcellerna inte kan ta makten över kroppen.

Det pågår tack och lov en intensiv forskning. Speciellt i USA, Tyskland och England ägnar sig forskarna åt att leta efter orsakerna till epidermolysis bullosa. Det är just huden det handlar om. Epidermolysis betyder avlossning av överhuden och bullosa är det samma som blåsbildande. Men sjukdomen kan också angripa slemhinnorna och då blir den än mer påfrestande.

Totalt finns ett tjugotal varianter inom diagnosen epidermolysis bullosa. Ofta brukar man tala om tre olika grupper, med hänsyn till var i hudlagren blåsorna finns, blåsornas svårighetsgrad och tendensen till ärrbildningar. Ligger blåsorna i överhudens nedre skikt, inte ger några ärr och till övervägande del är begränsade till händer och fötter blir diagnosen EB simplex.

Blåsorna kan dock breda ut sig på kroppen också. Om blåsorna ligger mellan överhuden och läderhuden, i det som kallas junktionen talar man om junktional EB . Huden kan då lossna på stora partier. Inga ärr uppstår men huden förtunnas när det bildas nya blåsor. För spädbarn kan denna form vara livshotande, på grund av infektionsrisk och vätskeförlust.

Blåsorna kan också sätta sig i läderhuden alldeles under överhuden och ge ärr. Oftast blir besvären då begränsade lokalt, men det finns svåra former som påverkar slemhinnorna och invalidiserar patienten. Då handlar det om dystrofisk EB, som inom sig rymmer åtta-nio varianter.

Vanliga bekymmer är stora blåsor på knän och handryggar, som ger ärr. En del kan förlora sina naglar. Om munnen och magtarmkanalen drabbas av sår kan patienten drabbas av näringsbrist, blodbrist och inte växa ordentligt. Blåsor i svalg och matstrupe kan göra det omöjligt att äta och den drabbade får leva på flytande kost. Tandproblem är inte ovanliga. Synen kan påverkas genom sår på hornhinnan, men det är däremot inte vanligt.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
23
24
25
26
27
28
29
<<< Februari 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se