Inlägg publicerade under kategorin HUND 22

Av xenia alpkut - 29 december 2017 10:18

Gott för människor – Livsfarligt för hundar

Precis som för människor så är allt som smakar gott inte nyttigt och bra för kroppen. När det gäller hundar kan fel mat det få allvarliga följder. Här är en lista på vanliga matvaror som i olika grad är farlig mat för din hund att få i sig.

Mycket av den mat vi äter tar vi för given utan att bekymra oss om hur det skulle kunna påverka våra hundar. Det är lätt att ibland vilja bjuda sin hund på ett lite smakprov av olika saker vi människor gillar så mycket.

NÅGRA AV VÅRA VANLIGASTE LIVSMEDEL ÄR MYCKET GIFTIGA FÖR HUNDAR

Farlig mat för hundar

Detta kan tyvärr vara mycket farligt då några av våra vanligaste livsmedel är mycket giftiga för hundar. Här har vi gjort en lista med tio vanliga saker som du inte skall ge din hund.

Även om du inte själv bjuder din hund på något av det vi listat är det viktigt att hålla koll på att någon som är mindre kunnig gör det heller.

Det vanligaste är nog att din hund själv hittar något gott och spännande som kan få allvarliga konsekvenser och riskerar att leda till en farlig förgiftning.

Det är lätt att bli skrämd av en lista som denna – men det är bättre att hålla sig informerad och känna till risker innan de händer. Ju mer du känner till desto bättre blir du på att undvika de faror som faktiskt finns med vanliga matvaror som vi människor äter dagligen.

Tänk på att omedelbart kontakta din veterinär om du tror att din hund är förgiftad. Frågor om förgiftning – Giftinformationscentralen tel: 010-456 67 00.

1. Avokado

Persin är ett ämne som finns i avokado och som är giftigt för de flesta djur. Ämnet finns i även i skalet och kärnan. Persin kan vara skadligt för hjärtat och även mag-tarmkanalen. Har du en egen växt hemma så kan det vara bra att veta att även bladen innehåller detta ämne. Så, inget tuggande på avokado-plantan tack.

2. Bittermandel

Du hittar bittermandel i mandelmassa och en del bakverk. En lite speciell smak som uppskattas av många trots att den faktiskt innehåller cyanid. Det låter ju konstigt hur man kan ha detta som en ingrediens i kakor men dosen är naturligtvis liten. I större mängder däremot så är detta dödligt för en hund. Kända symptom är ökad andning eller andningssvårigheter. Även svaghet, illamående och ljusröda slemhinnor.

3. Choklad

Choklad innehåller kakao som är giftigt för hundar om de får i sig tillräckligt mycket. Kakao innehåller ett ämne som heter teobromin och det verkar som just hundar och katter är extra känsliga för detta. Bra att känna till är att mörk choklad innehåller mer av det farliga ämnet och därför kan vara extra allvarligt. Vit choklad innehåller mycket lite och ibland inget teobromin alls.


Choklad är ju urgott – men inte bra för din hund. Livsfarligt faktiskt! | Foto: KaboomPics – License

Vilken dos choklad är farlig för en hund?
Hur mycket en hund tål beror inte enbart på hur stor mängd den ätit utan även på hur mycket din hund väger. Det är svårt att säkert veta hur mycket teobromin som finns i olik choklad produkter då vikt och koncentration varierar kraftigt. Giftinformationscentralen har gjort en beräkning på hur mycket en hund kan äta innan det blir farligt.

Största mängd choklad för en 10 kg hund

 • En hund som väger 10 kilo kan äta 12-40 gram mörk choklad utan att få så allvarliga symtom att veterinär eller djursjukhus behöver uppsökas.
 • Ljus choklad kan den äta ca 100 gram.
 • Praliner, chokladbitar med fyllning, innehåller mindre choklad. Hunden kan då äta ungefär dubbelt så stor mängd utan att allvarliga symtom uppkommer.

Källa: Giftinformationscentralen.se

 

Symptom inom 24 timmar
Om din hund ätit choklad brukar det märkas inom inom 24 timmar. Enligt Giftinformationscentralen är vanliga reaktioner, kräkning, buksmärtor, törst, inkontinens, skakighet och rastlöshet, riklig salivering och hjärtklappning.

Misstänker du att din hund visar symptom efter att fått i sig kakao eller choklad, kontakta din veterinär för att rådgöra.


4. Deg med jäst

Det finns mycket en hund vill stoppa i sig ibland. En deg på jäsning till exempel. Detta är inte bra för din hund. Om degen jäser i magen så skapas alkohol. De kan bli berusade och det är ju inget man vill utsätta sin hund för. Man skulle kunna tro att det behövs kilovis med deg för en hund att bli påverkad men så är det inte. En hund som väger 20 kg kan få 4,2 promille i blodet om den får i sig 3 hekto bulldeg.


5. Lök – torkad, rå och lagad

Även i lök finns det ett ämne som är farligt för hundar. Allicin som finns både i rå, torkad och tillagad lök kan orsaka blodbrist som bland annat gör din hund svag. Det kan vara svår att veta hur mycket som behövs för att det skall leda till en förgiftning. Det varierar hur känsliga hundar är för lök. Undvik därför allt som har lök i sig.

Vilken mängd lök är farlig för en hund?
En hund på 10 kg behöver få i sig ungefär en halv lök (ca 50g) innan den riskerar få märkbara symptom. Det är ganska ofta mat vi äter innehåller rätt stora mängder av lök så om du ger din hund matrester är detta extra viktigt att tänka på. Förgiftning som denna kan faktiskt leda till dödsfall.

Tror du att din hund har symptom efter att fått i sig lök, kontakta en veterinär.

6. Macadamianötter

Det verkar bara finnas en nötsort som kan vara skadlig för hundar och det är macadamianötter. Hunden kan få symtom som slöhet, svårigheter att stå och gå samt kräkningar. Effekten kan sitta i ungefär ett dygn.

Nötter är salta
Även om andra nötter inte tycks vara farliga  så finns det andra saker att tänka på. Nötter ofta är väldigt salta och är därför skadliga även av den anledningen. Bra att tänka på är att nötter i vissa fall fastna och orsaka stopp i tarmen om de inte tuggas innan.http://www.sakerhund.se/farlig-mat-for-din-hund/

ANNONS
Av xenia alpkut - 7 december 2017 14:30


En hund som är drabbad av Cushings sjukdom, eller hyperadrenokorticism, har onormalt höga nivåer av stresshormonet kortisol.

Kortisol produceras av binjurarna och hormonet har en livsviktig funktion i kroppen, då det bland annat ingår i regleringen av blodsocker och salter. För mycket eller för lite kortisol kan medföra allvarlig sjukdom. Nivån av kortisol styrs av ett annat hormon, ACTH, som produceras i hypofysen i hjärnan.

Vid Cushings sjukdom, även kallat Cushings syndrom, ökar produktionen av kortisol, oftast till följd av en tumör. Om tumören finns i binjurarna orsakar den primär Cushing, och om den sitter i hypofysen, så att ACTH-produktionen stiger, kallas detta sekundär Cushing. Sekundär Cushing är vanligare än primär.

Cushings sjukdom är relativt ovanligt och uppträder oftast hos medelålders och äldre hundar.


En annan, inte alltför ovanlig, orsak till Cushing är behandling med kortisolliknande läkemedel (som t ex Prednisolon), s k iatrogen Cushing. Sådana läkemedel har en likartad effekt på kroppen som det kroppsegna kortisolet och påverkar flera av kroppens organ, som t ex hud, leder och immunsystem. De används ofta på grund av sin potenta antiinflammatoriska effekt.

ANNONS
Av xenia alpkut - 11 oktober 2017 00:00

¨ 

 

 

Och spelar det i så fall roll vem som är rädd?

Sedan tidigare har forskare kommit fram till att hundar inte bara studerar vårt kroppsspråk, utan även använder sin nos för att scanna av våra känslor. Men visste du att de använder olika näsborrar beroende på varifrån doften kommer?

Om det är du, eller annan människa som står hunden mycket nära, blir hundens nos mycket känsligare.

Sedan tidigare vet man att hunden ibland använder sina två näsborrar växelvis beroende på typ av doft. Hamnar en hund i en besvärlig situation ensam eller tillsammans med andra hundar, använder den höger näsborre som tros kommunicera direkt med höger hjärnhalva. Höger hjärnhalva anses hos människor vara kopplad till förmågan att uppfatta miljön runt omkring, och det verkar vara samma hos hundar. Om hundar har intuition, är det också antagligen den delen av hjärnan som då aktiveras mest.

Om det däremot är du, eller annan människa som står hunden mycket nära, använder hunden sin nos på ett annat sätt.

Studier har nämligen visat att om det är hundens människa som blir skrämd eller stressad, till exempel av en otäck film, och därmed avger stressdoft, så använder hunden konsekvent vänster näsborre för att identifiera och analysera doften. Precis som när hunden använder höger näsborre och doften går till höger hjärnhalva, går doften från vänster näsborre direkt till hundens vänstra hjärnhalva.

Hos människan betraktar man vänster hjärnhalva som den del av hjärnan där det logiska tänkandet sitter, det vill säga den del av hjärnan som till exempel kan lugna oss när ett upplevt orosmoment inte är någon egentlig fara. Så kanske är det så att din hund låter dig läsa av omgivningen, och sedan själv resonerar sig fram till om den behöver vara rädd eller inte genom att skicka din doft till vänster hjärnhalva för analys? Det är i alla fall vad forskarna misstänker.

Den här kunskapen kan vara bra att ha med sig, till exempel i en skrämmande situation. Om du håller dig lugn, känner hunden det, och litar på dig och behåller själv lugnet.


http://www.harligahund.se/2016/03/18/kan-hundar-kanna-doften-av-radsla/Av xenia alpkut - 14 september 2017 11:46


En hund kan också vara ett hjälpmedel. Då kallas de assistanshundar och har olika uppgifter de ska utföra. Det kan handla om att leda sin husse eller matte förbi hinder eller varna inför ett blodsockerfall.

Assistanshundar har alltid bara en förare, en husse eller matte. Hundarna delas in i

 • Ledarhund
 • Servicehund
 • Signalhund
 • Alarmerande servicehund

Ledarhund

Ledarhunden är den vanligaste typen av assistanshund. Den har tränats till att leda sin den som har en synnedsättning eller är blind till att ta sig förbi hinder, visa var det finns trappor eller kanter där man rör sig.

För att kunna ansöka om en ledarhund ska man sakna ledsyn. Det innebär att man ser så dåligt att man har svårt att hitta och ta sig fram utomhus och i en främmande miljö.

Då kan man behöva en ledarhund som kan hjälpa en att väja för hinder och bland annat kunna söka trappor på kommando. En ledarhund lär sig att känna igen en återkommande sträcka och till exempel kunna leda förbi hinder och stanna vid övergångsställen. Man måste dock som förare själv hitta dit man vill komma.

Hur får man en ledarhund?

Man ansöker om en ledarhund på Syncentralen eller motsvarande på samma sätt som man har önskemål om andra hjälpmedel. På Syncentralen bedöms om man har förutsättningar att använda ledarhund. Men till skillnad från andra synhjälpmedel är det inte på Syncentralen beslutet om att få en ledarhund fattas. Syncentralen av- eller tillstyrker ansökan innan den går vidare till Synskadades Riksförbund, SRF. Synskadades Riksförbund är en intresseorganisation som har fått ansvaret för att tilldela ledarhundar till synskadade.

Förutom att man ska sakna ledsyn finns följande krav på den som ansöker om en ledarhund. Man ska

 • vara minst 18 år
 • ha behov av en ledarhund
 • kunna använda hunden som ett förflyttningshjälpmedel
 • ha en stabil social situation
 • ha förmågan att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor
 • vara bosatt i Sverige.

Efter att SRF gjort en första bedömning av att kriterierna uppfylls gör en konsulent från organisationen ett hembesök hos den som vill ha ledarhund. Syftet är att informera om vad det innebär att ha en ledarhund och att bilda sig en uppfattning om vilken miljö en eventuell ledarhund kommer till. Det är också viktigt att se om föraren själv kan orientera sig i sin närmiljö eftersom hunden behöver relevanta kommandon för att kunna leda.

Hembesöket leder i regel till att man får gå på en fyra dagars informationskurs hos SRF om vad det innebär att ha en ledarhund. Det är ett tillfälle att pröva hur det kan vara att vara förare. Om man fortfarande vill ha en ledarhund och konsulenten gör bedömningen att man uppfyller alla kriterier får man en dispositionsrätt . Det innebär att man har rätt att förfoga över en hund och hamnar på en kölista. Så fort SRF hittar en lämplig hund tilldelas man en ledarhund. Det är Myndigheten för delaktighet, Mfd, som har avtal med ledarhundsuppfödare och levererar ledarhundar till SRF.

När man har fått sin hund går man på utbildning tillsammans med en instruktör. Beroende på om man har haft en ledarhund tidigare eller inte sker träningen hemma eller på en kursgård, men träningen avslutas alltid med en uppföljning i hemmet för att allt ska fungera mellan förare och hund. Det brukar ta cirka ett halvår från det SRF börjar leta efter en lämplig hund och träningen är slutförd.

Ledarhunden ägs av SRF, men man disponerar den så länge man har nytta av den. Man förbinder sig att använda hunden och att ge den god omvårdnad. Blir den sjuk står SRF för veterinärvården hos sin egen veterinär. Mat och annat som hunden kan behöva bekostar man själv.

Minst en gång om året gör SRF en uppföljning av alla ledarhundar. Om man blir fråntagen sin hund, vilket kan ske om man inte sköter om den som man lovat, kan man överklaga till förvaltningsrätten. Om man blir fråntagen sin ledarhund på grund av att det bedöms att man inte behöver den kan man också överklaga till förvaltningsrätten.

 

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Assistanshundar/

Av xenia alpkut - 14 september 2017 11:30

Epilepsihundar är alarmerande servicehundar som hjälper människor med epilepsi. Uppgiften är att varna inför ett annalkande anfall samt larma när anfallet brutit ut. En epilepsihund kan känna av att ett anfall är på väg upp till 40 minuter innan det inträffar. Det är oklart vad det är hunden reagerar på: om hunden kan känna av att den elektriska spänningen i hjärnan förändras eller om det annalkande anfallet medför att något doftämne ändras. Hur hundarna får lära sig att markera och varna är individuellt anpassat efter vad som passar hund och ägare. I vissa fall får hunden lära sig att hämta en vattenflaska eller en medicindosa så att anfallet i bästa fall kan hävas. Hunden får även lära sig att larma när ett anfall väl brutit ut. Det kan vara att antingen uppmärksamma människor i omgivningen eller att aktivera ett mobilt trygghetslarm i tjänstetäcket.

Enligt Hjälpmedelsinstitutet fanns det under 2010 sju epilepsihundar i Sverige, och då räknades både färdigutbildade hundar och hundar under utbildning.[1]


https://sv.wikipedia.org/wiki/Epilepsihund

Av xenia alpkut - 14 september 2017 11:30

Hundar är verkligen fantastiska, på så många olika sätt! Det kom förmodligen inte som någon nyhet för alla hundälskare där ute. Men visste du att hundar kan veta mer om dig än vad du själv gör? De kan känna på sig saker som inte vi människor kan, och ibland varna oss om saker som är på väg att hända. Så lyssna på din hund, den kan ha något viktigt att berätta. Här nedan är sju exempel på vad hunden kan veta om dig och vad som händer omkring dig, långt innan du själv har någon aning.


1. Sjukdomar


Det verkar otroligt, men hundar kan faktiskt känna om du är sjuk. Det har att göra med deras fantastiska luktsinne. Hundars luktsinne kan vara 10 000 till 100 000 gånger starkare än människans. Det är som att känna lukten av en tesked socker i tre miljoner liter vatten.


Enligt en amerikansk studie kan hundar till exempel lukta sig till prostatacancer, med 98 procents säkerhet. En specialtränad hund kan alltså lukta sig till cancertumörer, på samma sätt som att de kan lära sig söka efter droger eller människor som gått vilse.

2. Graviditet


Många kvinnor har upptäkt att deras hund beter sig annorlunda mot dem när de är gravida. De kan till exempel bli mer överbeskyddande och söka mer närhet. Ibland har hunden upptäckte att matte är gravid innan hon vet det själv. Det finns även kvinnor som berättar att deras hundar vill ligga med huvudet på deras mage, trots att de i vanliga fall inte brukar göra så.


Även detta beteende kan bero på deras fantastiska luktsinne. När en kvinna blir gravid händer det massa saker i kroppen och även om hon inte märker det själv, så kan hennes dofter ändras.

3. Naturkatastrofer


Det finns flera exempel på både hundar och andra djur som känt på sig jordbävningar eller stormar. De kan bli oroliga och rastlösa, och det händer även att de flyr ut ur huset strax innan jordbävningen inträffar. Som om de vill varna sin familj om vad som är på väg att hända.


1975 räddades många liv i staden Haichengin i Kina. De beslutade sig för att evakuera hela staden, bara baserat på att djuren betedde sig konstigt. Ett par dagar senare inträffade en jordbävning som uppmätte 7.3 på richterskalan.

Vi har tidigare berättat om jönköpingsbon Lennart Rydén som blev varnad av en gatuhund strax innan en jordbävning i Nepal. Hunden skällde så mycket så att Lennart vaknade, och han och dottern kunde ta sig ut innan skalvet började.

Det är oklart exakt vad som gör att djur kan känna på sig jordbävningar i förväg, men de har både bättre hörsel och kan känna skakningar i marken bättre än vad vi människor kan.

4. Mänsklig generositet


Hundar är väldigt observanta, de vet vi redan. De kan faktiskt känna på sig om du är generös mot andra människor.


Under ett experiment utfört av ett universitet i Milano testade man att låta en grupp skådespelare dela sin mat med en hemlös man, medan en annan grupp sa åt mannen att lämna platsen. Efteråt försökte skådespelarna att ropa på hunden samtidigt. Nästan alla hundarna valde att gå till de personer som varit snälla mot den hemlösa mannen, och ville inte gå i närheten av den andra gruppen.

Vi visste redan att hundar kan känna skillnad på en snäll och en arg röst, men det här experimentet visar att de även kan förstå generositet mellan människor.

5. Fientlighet mellan människor


Hundar har en fantastisk förmåga att känna på sig vad vi känner och tycker om andra människor. Om vi känner oss hotade av en person, så kommer även hunden känna sig hotad och kanske vilja skydda dig.


På samma sätt kan hunden känna om du blir glad, ledsen eller stressad. Så om din hund beter sig konstigt eller oroligt, fundera över dina egna känslor och om det kan vara orsaken!

6. Anfall kopplade till diabetes


Idag tränas många hundar till att känna igen olika symptom och hjälpa människor som lever med olika sjukdomar. Till exempel kan hundar känna på sig när en person med diabetes får för lågt blodsocker, eller hypoglykemi som det också kallas.

http://www.newsner.com/forskning-visar-sa-kan-hundar-radda-liv-genom-att-avsloja-dolda-sjukdomar/om/djur-2

Av xenia alpkut - 17 augusti 2017 14:30


Varje år, den 6 mars utövar invånare i en by i Bulgarien en skrämmande handling kallad ”hundspinnning” i den felaktiga tron att detta kommer att förhindra rabies och hålla bort onda andar. Under denna grymma ritual knyts ett rep runt en hunds bröstkorg, Och hunden får hänga över en stor behållare med vatten. Hunden snurras tills repet är så spänt som det kan bli, och det stackars djuret pressas smärtsamt för att sedan släppas ner i det kalla vattnet.

Deltagarna säger att hundarna inte skadas under denna ritual, men det är helt felaktigt. Vissa hundar har drunknat för att de är för desorienterade för att simma till ytan. Hundarna som överlever är rädda och traumatiserade det hela. Ritualen blev officiellt förbjuden av den bulgariska regeringen 2006, men lagen verkställs inte, och folk fortsätter att utföra den sadistiska ritualen.

I många år har djurförespråkare i Bulgarien försökt att stoppa denna hemska tradition och de uppmanar desperat byborna att istället använda uppstoppade leksakshundar. Men tills polisen börjar bötfälla och arrestera personer som håller på med det så kommer det att fortsätta att hända, och fler hundar kommer att lida och dö.http://www.djursidan.se/2017/06/12/skriv-pa-att-stoppa-den-sjuka-traditionen-med-hundsnurrning-usch-vad-hemskt/

Av xenia alpkut - 11 augusti 2017 13:30

 


Urinsten bildas av en fällning av kristaller i urinblåsan. Om en urinsten passerar ut från blåsan och fastnar i urinröret får hunden helt eller delvis urinstopp och måste snabbt komma under vård.

Det mesta av kroppens avfallsprodukter som utsöndras via njurarna är upplöst i urinen. Men en del ämnen är svårare för njurarna att lösa upp och de kan under vissa omständigheter fällas ut i urinen som kristaller. Oftast bildas kristallerna av calcium, magnesium och fosfor. Om kristallerna ansamlas i blåsan kan de bana vägen för infektion och inflammation. Om de bildar större stenar finns risk för akut urinstopp.

Kristallbildningen sker snabbast i urin med hög koncentration, så hundar som dricker dåligt löper större risk att drabbas. Ju längre tid urinen blir kvar i blåsan, desto större är risken att urinsten ska bildas. Andra faktorer som inverkar på utfällningen av kristaller är urinens pH-värde samt förekomsten av långvarig urinvägsinfektion.

Tillståndet förefaller vara vanligare hos lhasa apso, bichon frisé, yorkshireterrier, dvärgschnauzer, cockerspaniel, pomeranian och dvärgpudel.


Symtom

Vid kristaller i urinen, kristalluri, kan hunden få inflammation och ofta bakterieinfektion i blåsa och urinvägar. Läs mer om urinvägsinfektion här [länka till artikel om urinvägsinfektion]

Hanhundar har smalare och längre urinrör än tikar, med fler ställen där en sten kan fastna. Därför är urinstopp vanligare hos hanhund än hos tik. Om hunden fått urinstopp får den svårt att kissa, antingen kissar den droppvis eller med dålig stråle, eller så försöker hunden kissa utan att det kommer någon urin alls. Hundar kan även stå längre och kissa än vanligt. Andra tecken är smärta vid urinering och blod i urinen. http://www.anicura.se/fakta-och-rad/hund/urinsten-hos-hund/

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3 4
5 6 7 8 9 10
11
12 13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se