Alla inlägg den 14 december 2016

Av xenia alpkut - 14 december 2016 17:36

 

JUL
ANNONS
Av xenia alpkut - 14 december 2016 16:00

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Reportage-Att-vara-blind-Pelles-berattelse/


Pelle Karlsson blev blind i vuxen ålder.
– Min fru och min dotter upplever mig nog inte som särskilt synskadad i hemmamiljön. Dotterns kompisar brukar tycka det är roligt att se på när jag gör pannkakor som helt blind, säger han. Pelle ger sig in i projekt som många seende inte skulle våga sig på. Som att bygga en båt.

Besökaren blir utskälld när hen ringer på dörrklockan. Golden retrievern Harald och labradoren Nilsson tar svansviftande emot. Pelle Karlsson hus är mycket välordnat, inga drivor av skor i hallen eller kläder på golvet. Pelle sätter igång kaffebryggaren. Samtidigt med maskinens gurglande hörs ett visslande. Det är undulaten Ragnhild och Fritiof, som är en grå jako, som pratar med varandra. Det kan bli humoristiskt som när Ragnhild visslar och papegojan Fritiof svarar: ”Wow, en puma!”


Pelles värld består mycket av ljud.  
– Du hör, känner eller kan inte lukta bättre men koncentrationen på de andra sinnena blir bättre om du inte kan se. Som seende lägger du 97 procent av koncentrationen på synintrycken, berättar han.

Käppen är ett känselspröt

Den vita käppen blir ett känselspröt. Pelle har lärt sig att tolka vad olika ljud och vibrationer står för när han använder käppen för att utforska sin omgivning. Skyltar, markiser, flaggor, marschaller, stolpar, gropar, kanter – det finns många hinder för en synskadad. Pelle är inte rädd för att gå ut men han känner sig aldrig helt trygg.

Ledarhund ger frihet

Till sin hjälp har Pelle ledarhunden Nilsson. Varje dag går de en milslång promenad tillsammans. Nilsson är också med som hjälp i det dagliga livet. Det är inte så att ledarhunden hittar - det är förarens uppgift - men Nilsson kan se till att Pelle inte ramlar utför stup, ner i gropar, går i vattenpölar eller rakt ut i trafiken. Hunden går till vissa referenspunkter som den känner till sedan tidigare. Där får den godis. Sedan är det Pelle som väljer den fortsatta riktningen på promenaden. Det är hela tiden Pelle som fattar de avgörande besluten.
– Många har en övertro på en ledarhund. Om jag står vid ett övergångsställe och folk går mot röd gubbe vill hunden följa med ut i gatan och i trafiken, upplyser Pelle.

Mobiltelefonen underlättar för synskadade

Ett annat hjälpmedel som Pelle hyllar är hans smartphone. Den kan tala, hantera talböcker, kopplas till ett trådlöst tangentbord med punktskrift, omvandla tal till skrivna ord rakt in i en Word-fil, läsa färger och mycket annat. Navigationsfunktionen har kommit till hjälp då Pelle har gått vilse. Då kan han ringa sin fru som på en satellitbild kan se exakt var Pelle är och guida honom rätt alternativt komma och hämta honom med bil.

Förnekade sin synnedsättning

Det är Pelles synnerv som gradvis har förtvinat. Diagnosen är nervus opticusatrofi.  Pelle märkte redan i tioårsåldern att synen inte var bra men i över trettio års tid förnekade han problemet och skyllde på omgivningen, på felkonstruerade saker, feltryckta böcker, på sin fru Helena med mera.

Till sist blev det ohållbart. Han fick ett tips av sin syncentral om en kurs på Fristads folkhögskola som vände sig till synskadade. Vistelsen blev ett uppvaknande. Pelle insåg nu sin funktionsnedsättning på allvar.

En fruktansvärd saknad när synen försvann

År 2009 försvann synen helt. Idag kan Pelle bara uppfatta ljus och mörker. Funktionsnedsättningen innebar först en katastrof; Pelle var snickare, drev företag, hade ansvar för anställda och älskade att segla. Han blev mycket deprimerad.
– När synen försvinner blir det en fruktansvärd saknad. Värst har varit att inte kunna se min tioåriga dotter Emma växa upp. Som nu förra veckan då vi var på hennes första dansuppvisning och jag kunde inte se henne, berättar Pelle med en stor klump i halsen. Han är tagen, torkar bort en tår och fortsätter:
- Det finns en stor sorg men det gäller att sätta sig över den.

Fick ett uppvaknande tack vare syncentralen

Pelle fick ett stort stöd av sin syncentral. Där fick han också ompröva sina egna fördomar vad en synskadad kan och inte kan. Pelle klagade på att han inte längre kunde snickra. Då fick han en tumstock med punktskrift i handen. Han uppmanades att sluta tycka synd om sig själv och fatta hammare och spik.
Pelle visar sin övervåning. Allt har han snickrat och målat själv. Som blind! Hantverket är betydligt bättre än vad många seende kan prestera.
– Frugan brukar skoja och säga att jag är en noggrannare snickare idag än när jag var seende, ler Pelle.

Vill se möjligheter

Pelle har kämpat med hjärtbesvär, sjukdomar, ryggsmärta och synskada men aldrig gett upp. Han vill hellre se möjligheter än hinder.
– Jag brukar säga att det finns två grupper av synskadade. En grupp som berättar vad de inte kan göra på grund av synskadan och en grupp som berättar vad den kan göra trots synskadan.


Fick ett uppvaknande tack vare syncentralen

Pelle fick ett stort stöd av sin syncentral. Där fick han också ompröva sina egna fördomar vad en synskadad kan och inte kan. Pelle klagade på att han inte längre kunde snickra. Då fick han en tumstock med punktskrift i handen. Han uppmanades att sluta tycka synd om sig själv och fatta hammare och spik.
Pelle visar sin övervåning. Allt har han snickrat och målat själv. Som blind! Hantverket är betydligt bättre än vad många seende kan prestera.
– Frugan brukar skoja och säga att jag är en noggrannare snickare idag än när jag var seende, ler Pelle.

Vill se möjligheter

Pelle har kämpat med hjärtbesvär, sjukdomar, ryggsmärta och synskada men aldrig gett upp. Han vill hellre se möjligheter än hinder.
– Jag brukar säga att det finns två grupper av synskadade. En grupp som berättar vad de inte kan göra på grund av synskadan och en grupp som berättar vad den kan göra trots synskadan.


Fått stöd från familjen


Familjen har betytt mycket för Pelle. Den har aldrig behandlat honom som ett passivt offer utan ställt krav och uppmuntrat.
– Låt dig inte bli vårdad. Anhöriga vill ofta stötta och hjälpa och det är lätt att sätta sig ned och låta sig bli hjälpt men det är inte bra i längden, säger Pelle.

ANNONS
Av xenia alpkut - 14 december 2016 15:00

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Synnedsattning/


Att få en synnedsättning är vanligt, särskilt när du blir äldre. En synnedsättning som kommer plötsligt och har fler symtom, som att ögat gör ont, behöver ofta undersökas snabbare än om synnedsättningen kommer över en längre tid. Synen kan ofta bli bättre av glasögon eller av behandling för den sjukdom som orsakat nedsättningen. Om du, trots allt, får en bestående nedsättning som inte kan förbättras finns många olika synhjälpmedel som kan hjälpa i vardagen.

Synen börjar och slutar inte med ögat. Tillstånd och sjukdomar som påverkar hjärnan och kroppen kan också påverka synen. Orsakerna till att synen blir sämre kan alltså finnas både i och utanför själva ögat.

Du får sedan göra en ögonundersökning som brukar börja med att synskärpan kontrolleras. Ögat undersöks sedan med ett ögonmikroskop. Först de yttre delarna, ögonvitan och hornhinnan och sedan de inre delarna, linsen, glaskroppen och näthinnan. Ofta mäts också trycket i ögat samtidigt. Hela undersökningen tar mellan 10 och 20 minuter och gör inte ont. Du kan dock bli ljuskänslig och se suddigt under något dygn om du fått pupillvidgande ögondroppar.

Ibland kan du behöva komplettera den här grundundersökningen med en eller flera specialundersökningar. Ögonläkaren vill kanske undersöka synfältet och mörkerseendet.

Brytningsfel som orsak till en synnedsättning

Ögats hornhinna och lins fokuserar ljuset så att det uppstår en skarp bild på näthinnan. När någon av de här delarna av ögat avviker från det normala, eller när deras anpassning till avståndet mellan hornhinnan och näthinnan är dålig, blir bilden på näthinnan suddig därför att den fokuseras antingen framför eller bakom näthinnan.


Närsynthet

Närsynthet betyder att du ser bra på nära håll men dåligt på långt håll. Närsynthet är ofta ärftlig. Den börjar i tonåren och ökar mest fram till tjugofemårsåldern.

Synnedsättningen utvecklas långsamt. Synen blir oftast sämre på båda ögonen, men inte nödvändigtvis lika mycket. Du ser bättre om du kisar. Till skillnad från andra brytningsfel blir du oftast inte trött eller får huvudvärk. Från och med fyrtioårsåldern brukar närsyntheten i stort sett vara stabil.

Om du får grå starr i högre ålder leder det till ökad närsynthet, vilket många märker genom att de kan läsa utan sina läsglasögon.

Översynthet/ långsynthet

Översynthet är motsatsen till närsynthet. Du ser bra på långt håll, men sämre på nära håll. Översynthet är också ärftlig.

Man har i regel god syn fram till ungefär fyrtio års ålder, då synen börjar försämras på både nära och långt håll. En del klarar den övergången utan problem. Andra kan få tvära svängningar i synskärpan och problem att hitta glasögon som passar. Men med lämpliga glasögon ser man bra.

Astigmatism

Hornhinnan är i allmänhet mer eller mindre oregelbunden. Den bryter ljuset olika mycket på vågrät ledd jämfört med lodrät ledd. Små skillnader påverkar inte synen. Större skillnader kan orsaka att du får sämre syn både på långt och nära håll. Du ser en mer eller mindre störande dubbelbild med ett öga. Du kan se något tydligare om du kisar. Ögonen känns ofta ansträngda och det är vanligt att du får huvudvärk.

Astigmatism är ofta kombinerad med något annat brytningsfel, för det mesta närsynthet. Astigmatism förändras mycket lite med tiden.

Ålderssynthet

Ögat kan ställa in skärpan steglöst och blixtsnabbt från oändligt långt avstånd till ungefär en dryg decimeter framför ögat. Denna mekanism, som kallas ackommodation, fungerar smidigt fram till 40–45-årsåldern. Sedan försämras den gradvis och upphör helt att fungera i 60-65 årsåldern. Du ser fortfarande bra på långt håll, men får allt svårare att se på nära håll.

Det börjar med att du får svårt att läsa finstilt text i dålig belysning eller på vanligt läsavstånd. Texten blir suddig och bokstäverna flyter ihop. Ögonen känns ansträngda och du kan få huvudvärk. Om du är närsynt, till följd av grå starr, motverkas åldersyntheten och du kan ofta läsa igen utan läsglasögon.

Behandling av de olika brytningsfelen

Alla typer av brytningsfel kan korrigeras med glasögon eller kontaktlinser. Om ögat är friskt i övrigt ska du när du använder glasögonen få normal synskärpa, det vill säga kunna se nedersta raden på syntavlan.

Ett alternativ till glasögon är kontaktlins, en tunn, mjuk eller mera sällan, en hård plastlins, som läggs direkt på hornhinnan.

När det gäller de vanligaste, mindre brytningsfelen är valet mellan glasögon och kontaktlinser en fråga om tycke och smak. Du får lika bra synskärpa vad du än väljer.

Om du är mycket närsynt får du bättre synskärpa med kontaktlinser än med glasögon.

Om du är mycket översynt, vilket är ovanligt, kan synfelet korrigeras lika bra med glasögon som med linser.

Ålderssynthet kan korrigeras med läsglasögon. Ett problem med de glasögonen är att de bara ger synskärpa på det avstånd de är utprovade för. Du kan ha svårt att till exempel läsa, spela piano, snickra och se på dataskärmen med samma glasögon. En lösning är så kallade "progressiva" glasögon som ger skärpa på flera avstånd.

En mindre vanlig lösning, men som kan fungera bra, är så kallad monovision. Det innebär att du har en kontaktlins på ett öga för läsning samtidigt som man använder det andra ögat för att se på långt håll. Det kan vara svårt i början att ha lins bara på ett öga, men man vänjer sig snart.

Astigmatism kan i de flesta fall korrigeras med glasögon. Ibland är astigmatism så pass kraftig att den kan korrigeras endast med hårda kontaktlinser.

Man kan även få synfel korrigerade genom operation. En plastlins sätts då in framför den egna linsen. I princip är det samma operation som vid grå starr, men man behåller sin egen lins och den korrigerade linsen sätts in framför den.


Behandling av brytningsfel med laser

Närsynthet och astigmatism, och ibland även översynthet, kan behandlas med laser. Läkaren svarvar och formar om hornhinnan med hjälp av en laser som styrs av en dator. Datorn beräknar hornhinnans form så att den efter behandlingen fokuserar bilden rätt på näthinnan. Om man har lätta eller måttliga brytningsfel ger behandlingen ofta bra resultat.


Laser kan också användas till att behandla annat än brytningsfel. Bland annat kan ytliga grumlingar eller ärr i hornhinnan avlägsnas med laser.

Av xenia alpkut - 14 december 2016 12:42

 

http://www.expressen.se/halsoliv/tva-blinda-systrar-kan-se-for-forsta-gangen/

De två indiska systrarna föddes blinda.

Nu har de fått hjälp tack vare en donation för att kunna opereras.

Se den gripande filmen där flickorna ser för första gången.


Sonia, 12, och Anita, 6, är två systrar som bor med sin familj i ett av de fattigaste områdena i Indien. De har aldrig någonsin sett sina föräldrar eller varandra då båda två föddes blinda.

Det finns en operation som kan bota blindhet, men föräldrarna som tjänar en krona i timmen har inte råd med operationen, hur mycket de än arbetar.

 

Tack vare välgörenhetsorganisationen 20/20/20 har flickorna nu fått sina ögon opererade och synen tillbaka. Lokala doktorer opererade och ett filmteam var där och dokumenterade den gripande stunden. I filmen får man vara med när bandaget tas bort och flickorna får se sina föräldrar och sitt hem för första gången.

 

20 miljoner blinda och fattiga barn och vuxna skulle kunna få sin syn redan i morgon. Om någon betalar de 2400 kronor som den 15 minuter långa operationen kostar. 20/20/20 samarbetar med sjukhus och kliniker i 40 av världens fattigaste länder och de berättar att alla har mer än en miljon blinda barn och vuxna som kommer till dem varje år och ber om hjälp eftersom de inte har råd med operationskostnaden.


Man kan skänka precis vilken summa man vill och organisationen garanterar att allt går till operation för blinda som inte har råd med detta själv.


Av xenia alpkut - 14 december 2016 12:00


Treåriga Aylan Kurdi från Syrien fick aldrig uppleva Europa.

I går spolades hans livlösa kropp upp på stranden i turkiska Bodrum – efter ett kortvarigt liv fyllt av krig och katastrofer.

– Hans hand gled ur min, säger pappan Abdullah om hur Aylan försvann på havet.


Familjen flydde. Det var Aylan, hans femåriga storebror Galip, mamma Rehan och pappa Abdullah. Som så många andra tog de vägen genom Turkiet. Målet var att via båt ta sig över till den grekiska ön Kos, nära Turkiets kust.

Pappan berättar för turkiska nyhetsbyrån Dogan hur båten börjat ta in vatten bara 500 meter från land.

– Våra fötter blev våta och när vattnet steg i båten utbröt panik. När vi försökte ställa oss upp blev det ännu värre. Vi hade flytvästar, men när folk började ställa sig upp i panik kapsejsade båten, säger Abdullah enligt nyhetsbyrån.

– Jag höll min frus händer. Mina barn, deras händer gled ur mitt grepp.

När båten kapsejsat hamnade alla i vattnet, och luften började gå ur gummibåten.

– Folk skrek under nattens mörker. Det var därför jag inte kunde göra mig hörd till mina barn och min fru. Jag försökte simma iland, genom att följa ljusen. Jag lyckades ta mig i land, men kunde inte hitta min fru eller mina barn.


Först långt senare när Abdullah tagit sig till sjukhus fick han beskedet om att hans familj dött på havet.

Båten kapsejsade

Pappa Abdullah fick senare identifiera sina döda familjemedlemmar på bårhuset i Bodrum. Enligt släkten är hans sista önskan nu att återvända till Kobane med kvarlevorna och bli begraven bredvid sin familj.

Enligt kanadensiska Ottawa Citizen skulle familjen försöka ta sig till släktingar i Kanada. Tidningen har pratat med Vancouverbon Teema Kurdi, syster till Abdullah. Via släktingar fick hon höra vad som hade hänt.

– Jag hörde nyheten klockan fem imorse. Min släkting fick ett samtal från Abdullah. Allt han sa var ”min fru och mina två pojkar är döda”.

Likt tusentals andra syriska flyktingar lyckades familjen inte få något utresetillstånd från Turkiet, samtidigt som FN inte registrerade dem som flyktingar.

Det är inte ovanligt att kurder i Syrien blir nekade att registrera pass, vilket gör det mycket svårare att bli registrerad som flykting hos FN. Den turkiska regeringen vägrar utfärda utresetillstånd till flyktingar som är oregistrerade och saknar giltiga pass, enligt Ottawa Citizen.

– Jag försökte hjälpa dem. Mina vänner och grannar har försökt bidra med pengar. Men vi kunde inte få ut dem ur Turkiet. Det var därför de reste med båt, säger Teema Kurdi till Ottawa Citizen.

Åtta barn dog

I Bodrum tog sig den första båten med flyktingar över till Kos. På den andra båten tros Aylan och hans familj ha suttit. Den kapsejsade strax efter att den lämnat land, enligt turkiska kustbevakningen.

Totalt dog tolv flyktingar i haveriet, varav åtta barn.

Fyra misstänkta smugglare har gripits för att ha varit delaktiga i den olagliga färden från Turkiet till Kos.

Bara i år har minst 2 600 människor dött när de har försökt ta sig till Europa över Medelhavet, enligt Internationella organisationen för migration.

Twitter och andra sociala medier fylldes snabbt av bilden på en död syrisk pojke som svepts iland på stranden i den turkiska staden Bodrum.

Bilden på treårige Aylan Kurdis livlösa kropp blev en världsnyhet. Den döde pojken blev en symbol för människor på flykt.


Bilden på Aylan har publicerats av bland andra New York Times, The Independent, The Guardian, CNN, BBC, Al Jazeera och av många medier i Sverige.

”Mer hade kunnat göras”

Peter Bouckaert, nödhjälpschef och krissamordnare vid Human Rights Watch, berättar i ett känsloladdat blogginlägg varför han delade bilden vidare.

"Vissa säger att den här bilden är för stötande för att dela vidare på nätet eller trycka i våra tidningar. Men vad jag tycker är stötande är att drunknade barn spolas upp på våra stränder, när mer hade kunnat göras för att förhindra deras död," skriver han.

Aylan Kurdi hittades på stranden iklädd en röd t-shirt, blå shorts och sina små gympaskor. Peter Bouckaert kunde inte sluta tänka på sina egna barn.

Tänker på sina egna barn

"Det som verkligen gick rakt in i mig var hans små gympaskor. Säkert hade hans föräldrar kärleksfullt satt på honom skorna på morgonen innan familjen gav sig iväg på sin farliga resa. En sak som jag tycker allra mest om är att klä på mina barn och hjälpa dem att sätta på sig skorna. Barnen lyckas alltid sätta på sig någonting bakochfram, och det tycker vi alltid är lika roligt. När jag stirrade på den här bilden kunde jag inte låta bli att tänka att det var ett av mina egna barn som låg där, drunknat, på stranden".


Aylan Kurdi upplevde inget annat än krig och katastrofer under sin korta livstid, skriver The Independent. Staden Kobane som han och hans familj kom ifrån var länge belägrad av terrorgruppen IS. Kobane har upplevt hårda strider mellan IS och de kurdiska grupper som försökt försvara staden. I juni massakrerade IS 251 civila i Kobane.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21353885.ab

Av xenia alpkut - 14 december 2016 11:30

MOSUL. Historierna gömmer sig i myllret av människor.

Ahmed Abd-Alakel ville hålla sig undan från IS – men tvingades jobba på terrorgruppens fängelse för bortrövade flickor.

– Jag lagade mat åt flickorna innan de skulle giftas bort. De yngsta var bara nio år, säger han.Folk kommer genom dimman som overkliga skuggfigurer. Striderna om Mosul är inne på sin sjunde vecka och en miljon civila är kvar inne i den IS-kontrollerade staden.

Varje dag flyr tusentals bort från kulsprutornas knackande ljud. De söker någonstans att ta vägen.

Ett skydd mot regnet som väntar.

Vatten och mat.

Ahmed Abd-Alakel, 64, lämnade sitt hus i stadsdelen Mohareebin tidigt i morse tillsammans med hustrun Zahra Abd-Alakel, 51, och de fem barnen. Deras stadsdel utropades som “befriad” av den irakiska armén för flera dagar sedan, men freden är ännu inte vunnen.


IS krypskyttar gömmer sig kvar i moskéerna. När som helst kan de ropa ”allahu akhbar” och börja skjuta mot vuxna och barn.

Familjen har släpat runt sina väskor med filtar och kläder i leran i timmar. De har fått veta av soldaterna att flyktinglägren utanför Mosul är fulla och att de i stället måste hitta ett övergivet hus att flytta in i.

När vi möter dem är de trötta på kriget, trötta på hungern. Ändå vill de berätta vad de har sett.

När IS tog över Mosul sommaren 2014 arbetade Ahmed Abd-Alakel som föreståndare för ett barnhem. Som stadsanställd fruktade han att föras bort och aldrig mer komma tillbaka.

”Det var inte ett barnhem, det var ett fängelse”

Planen var att hålla sig undan. Men efter några månader hade terrorgruppen spårat honom. De sa att han skulle få tillbaka sitt gamla jobb.

Men IS barnhem liknade inget han tidigare sett. Flickorna och pojkarna var bortrövade yazidier, turkmener och shiaaraber från städerna Sinjar och Tal Afar. Deras föräldrar hade mördats av IS.

– De gav mig och min son order att laga mat åt barnen. Huset omgavs av tre meter taggtråd och beväpnade jihadister. Och snart förstod jag vad att det inte var ett barnhem utan ett fängelse, säger Ahmed.

Det smäller till från en granat. Fåglar lyfter från taken. Hustrun Zahra blinkar till.

Efter några veckor hämtade de pojkarna. De skulle tvångskonverteras och förberedas för att bli krigare och självmordsbombare.

Flickorna var bara nio år

Flickorna blev kvar. Och Ahmed lagade deras mat.

Han tar ett andetag, säger att han hade anat det, men ändå inte velat tro det. Flickorna var så unga, många bara nio, tio år.

Snart började det komma män till barnhemmet. Utlänningar från Marocko, Frankrike, Tunisien, Tjetjenien och Saudiarabien.

– Vi kommer hit för att hämta frukt, brukade de skämta.

Varje gång en man kom beordrades flickorna att ställa upp sig på led, enligt Ahmed Abd-Alakel. De flesta tog tid på sig, granskade flickorna noga.

Sedan valdes en av dem ut. Mannen visade upp ett papper från IS domstol som visade att han betalat för att få gifta sig och försvann med flickan.

Vi avbryts av nya explosioner. Lukten av krut och bensin sprider sig och snart har dimman blandats ut med röken från fronten.


Himlen får samma rödgula färg som marken. Det är ett ljus som inte liknar något annat.

Overklighetskänslan tränger sig på.

Bara vid ett tillfälle minns Ahmed att en flicka protesterade.

– Hon skrek: döda mig! Jag tänker inte gifta mig! Efter en kort stund fördes hon bort av beväpnade män och kom aldrig tillbaka.

Ahmed för handen över ansiktet.

– Flickorna var så tysta, säger han. Jag kan inte föreställa sig mig hur rädda de måste ha varit. Jag önskar jag hade kunnat hjälpa dem, men det fanns ingen utväg…

3000 kvinnor i IS våld

Ahmed fick aldrig veta flickornas namn. Det enda han kunde göra var att räkna var och en som kom och sedan försvann. Han kom upp i 27 stycken.

Vi rör oss bort till en öppen plats. Den befriade delen av Mosul liknar allt mer ett katastrofområde. Hundratals män och kvinnor köar i skilda led för att få mat.

Vi ser konvojer av tankbilar, fordonsreparatörer, hela krigets logistik. Bara de civila tycks ha glömts bort.

På andra sidan Mosul, i den del som fortfarande kontrolleras av IS, antas över 3 000 bortrövade flickor och kvinnor fortfarande hållas kvar.


Dimman hänger sig kvar och befrielsen dröjer.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0dgRM/ahmed-tvingades-bli-fangvaktare-at-is-i-mosul

Av xenia alpkut - 14 december 2016 10:00


http://www.svt.se/nyheter/utrikes/syrisk-regim-atertar-delar-av-ostra-aleppo


Hundratals människor har flytt från Aleppo efter att den syriska armén har tagit kontroll över en stor del av den rebellkontrollerade östra sidan av Aleppo. Under söndagen tog armén kontroll över nya delar av östra Aleppo.

Området Hanano i östra Aleppo var det första området som rebellerna tog makten över 2012. Det har senare varit fronten i det nordöstra frontlinjen av den östra sektorn. Men under lördagen föll den och syriska armén fick kontroll över en stor del av rebellernas område, skriver Al Jazeera.

I ett uttalande på söndagen säger sig armén ha full kontroll över Jabal Badro, vilket ligger intill distriktet Masaken Hanano som intogs i lördags.

Aleppo har varit uppdelat mellan syriska regimen och rebellerna sedan 2012. Västra sidan har tillhört regimen – den östra rebellerna. Den 15 november återupptog syriska regimen sin offensiv mot östra området. Minst 250.000 personer är under belägring i det östra delen av staden, enligt FN.

Hundratals döda

Enligt brittiskbaserade Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) har 201 civila, varav 27 var barn och 134 rebellsoldater dött under de tolv dagar som striderna har pågått. I västra Aleppo har minst 19 civila dött under samma period, varav 11 var barn. 500 civila har flytt från områdena under natten till söndagen. 

Abdel Rahman från SOHR säger till nyhetsbyrån AFP att soldaterna bara är några meter ifrån att isolera den nordliga delen av östra Aleppo ifrån den södra.

En talesperson för rebellgruppen Jabha Shamiya kommenterade förlusten av Hanano-området i ett samtal med nyhetsbyrån Reuters:

– Rebellerna kämpar hårt men mängden bombningar och intensiteten i striderna, de döda och sårade, och bristen på sjukhus – allt det har en betydelse i kollapsen av dessa frontlinjer.

Av xenia alpkut - 14 december 2016 09:30

 


http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/m2nnv/slutar-salja-fyrverkerier-for-hundarnas-skull


Varje jul och nyår kommer rapporterna om hundar som skräms av fyrverkerier.

Nu slutar ännu en butikskedja i Sverige att sälja de smällande varorna.

Det är byggvaruhuskedjan Bauhaus som från och med i år slutar att sälja fyrverkerier i sina svenska butiker.


Man gör det, enligt marknadschefen Johan Saxne, av tre anledningar: för djurens skull, för miljön och på grund av olycksrisken.

– Vi har nog känt lite i magen att vi skulle ha tagit det här beslutet tidigare, men nu kände vi att: nä, det här går emot allt vad vi tror på, så nu får det fasen vara slut, säger Johan Saxne.

Enligt honom brukar kedjan sälja fyrverkerier för 10–15 miljoner kronor i Sverige varje år.

– Det är en viktig grej i mellandagarna, därför har det inte varit det enklaste beslutet att ta. Men det väger inte upp fördelarna, säger Johan Saxne som tycker att det känns motsägelsefullt att välkomna hundar i varuhusen samtidigt som man säljer fyrverkerier.

"Hundar mår dåligt"

Samtidigt är det tudelat, enligt honom.

– Det finns en stark efterfrågan och man köper det i samband med firande. Det finns mycket positivt kring själva upplevelsen.

Han hoppas att fler i branschen hänger på, eller åtminstone att det blir mer kontroll kring fyrverkerier. Exakt detsamma tycker Svenska Kennelklubben, som välkomnar initiativet.– Det är väldigt många hundar som mår väldigt dåligt under den här säsongen, säger Hans Rosenberg, presstalesperson hos Svenska Kennelklubben.

Fler har slutat

Inte heller är det säkert att en jakthund, som är van vid skott, klarar det bra, enligt honom.

– Det är så hög decibel och i jakten finns det ett samband för hunden med en jägare och ett gevär.

Han vill helst se fyrverkerier reglerade till vissa platser och klockslag.

– Då kan vi hundägare undvika att gå dit.

Tidigare har exempelvis Plantagen, Rusta, City Gross, Coop och Axfood (Hemköp, Willys) lagt av med försäljningen. Ica lämnar över beslutet till varje enskild handlare, men sedan några år finns en överenskommelse hos kedjans största butiker – Ica Maxi – att inte sälja fyrverkerier.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<<< December 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se