Alla inlägg den 24 juni 2016

Av xenia alpkut - 24 juni 2016 18:00

   

Getingar är en familj i underordningen midjesteklar (Apocrita). I familjen finns omkring 4000 arter, till exempel vanlig geting.


Allmänt


Getingarna har två par vingar som i viloläge hålls hopvikta längs med kroppen. Fasettögonen är njurformiga. Vuxna getingar äter frukt och nektar, men matar sina larver med tuggade insekter. Dessa insekter fångas vanligen i flykten av getingarna, som är goda flygare med förhållandevis bra synförmåga. Getingar har en gadd kopplad till en giftkörtel som inte lossnar vid stick, som hos honungsbin, därför kan gadden användas gång på gång. Det är bara honorna som har gadd som kommer av den ombildade äggledaren.

Getingsamhället består av hanar, honor och arbetare (sterila honor). Svärmningen (parningen) sker under sommaren varefter hanarna dör. Efter övervintringen söker den befruktade honan upp en ny boplats där hon lägger de första äggen. När dessa kläckts till larver matar hon dem tills de utvecklats till arbetare, vilka sedan övertar driften av getingsamhället. Därmed övergår honan till att bli samhällets drottning, vilket betyder att hon helt ägnar sig åt att bli matad (av särskilda arbetare) och lägga ägg.[1]

De getingar som bygger bon gör det oftast av tuggat trä som blandats med saliv. Vissa arter bygger sina bon av lera i stället. Boet är antingen underjordiskt eller kan byggas frihängande eller i olika typer av håligheter som fågelholkar, ihåliga trädstammar, inuti väggar eller vindsutrymmen. När bobygget och uppfödningen av larverna är över och drottningen är kläckt (i Sverige i slutet av augusti) behöver getingarna snabb energi och de ger sig ut på jakt efter socker.

Getingar sticker oftast när de känner sig hotade, exempelvis inklämda. Sting av geting kan vara farligt för den som drabbats av getingallergi. I Sverige dör ungefär en människa per år av getingstick.[2]

Getingarnas svartgulrandiga bakkropp är ett exempel på aposematism, varningsfärger som signalerar att den har försvar mot rovdjur.

Getingbo


Ett getingbo är någonting som (sociala) getingar bor i och finns i olika utseenden och placeringar. Boet byggs genom att getingen tuggar avgnagt trä med sin saliv så att det papperslika materialet bildas. Fritt upphängda bon har sin öppning nedtill. I boet finns våningar av sexkantiga celler med öppningen neråt och som innehåller ägg, larver och puppor. Ett stort bo kan rymma flera tusen getingar.[1]

Vanliga getingar bygger sina bon antingen under jord eller som bollformat tuggat papper som till exempel kan hänga under tak eller under trädgrenar. Bålgetingarnas bon är väldigt stora och grovt byggda med många synliga ingångshål. Jordgeting är inte en art, utan det namn som används för getingar som oavsett art byggt sitt bo under jord. Flera arter gör det mer eller mindre regelbundet, i Sverige vanlig geting, tysk geting (som båda även bygger bo ovan jord) och rödbandad geting som så gott som uteslutande bygger under jord.


Även vissa solitära getingar bygger bon, men betydligt mindre sådana; se nedan.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Getingar

ANNONS
Av xenia alpkut - 24 juni 2016 14:11

   

Grillresterna kan bli hundens död,så om hunden ska vara med på grillfesten,gäller det att tänka på var man gör av grillresterna!


En Veterinär ingrid Boström uttalar sig ang grillmat och grillrester som ligger kvar  kan vara en dödsfälla för hunden.

Majskolvens inre fastnar i tarmen och gör så att hunden ej kan få ner el. upp mat,eller dryck,


i bästa fall så kräker hunden upp denna i småbitar.när den hamnat i magsäcken,som blivit irriterad,
men passerar majskolven vidare i tarmen då kan inte hunden hjälpa sig själv.Hunden kan då svälta el. törsta ihjäl. . men lika troligt är att tarmen skadas så allvarligt av det som sitter fast att tarmväggen dör delvis. I vilket fall som helst så måste hunden opereras för att man ska kunna ta bort Majskolven  som fastnat och ev, den skadade delen av tarmen.
Vissa ben från fågel,fisk och fläsk är farliga,men mer allmänt känt.
Om det är risk att hunden fått i sig något som fastnat,så finns bara ett alternativ,att åka till veterinär.
Om ni vill lyssna själva så kan man göra detta via datorn. Gå in på SR.p4 Jämtland datum 9 juni kl. 06.45.År 2008 Detta radioreferat är alltså ett år gammalt...Artikeln skrevs av,av mig ochskickades in till lerumstidningen där man kan söka på Majskolvar är en dödsfälla.  Tipsa alla du känner!
Astrid.

http://hundar.ifokus.se/discussions/4d714aebb9cb46223905f4f0-majskolvar-en-dodsfalla-for-hundenobs

 

ANNONS
Av xenia alpkut - 24 juni 2016 12:04

 


http://www.mysigast.se/2016/06/22/pojkenmedsjukdom/

När Evan föddes den 9 juni 2010 var han född nio veckor för tidigt. Två dagar före födelsen fick hans föräldrar veta att Evan hade harlequin iktyos.


När lilla Evan Fascianos kom till världen för sex år sedan, fick hans föräldrar en chock.

Deras pojke såg inte ut som andra pojkar. Hans känsliga lilla kropp var täckt av ett tjockt lager av hud full av sprickor, och han hade svårt att öppna ögonen –  I mer än två månader kämpade Evan för livet i intensivvård, och doktorer berättade för hans familj att det inte var stor chans för honom att överleva.


Evan föddes med harlequin iktyos, en obotlig och vanligtvis dödlig genetisk hudsjukdom som innebär att huden växer 14 gånger snabbare än normalt. Sjukdomen är mycket sällsynt, och tyvärr dör de flesta av de drabbade barnen bara några dagar efter födseln på grund av uttorkning och / eller infektioner.

Av xenia alpkut - 24 juni 2016 12:00

http://www.torslandadjurklinik.se/artiklar/forgiftningar-hos-hund-och-katt/


   


I juletider ökar risken för förgiftning hos hund och katt. Tecken på förgiftning kan vara kräkning, diarré, trötthet, vinglighet, kramper och desorientering. Misstänker du att ditt djur fått i sig något giftigt bör du omgående kontakta veterinär! Vänta inte på att symtom inträder. Nedan följer en presentation av de vanligaste förgiftningarna. Ni kan även kontakta Giftinformationscentralen för mer information, www.giftinformation.se.

 

Råttgift

Råttgift i form av utlagt bete eller att äta giftet direkt ur förpackningen utgör en risk för husdjur. Att äta upp råttor och möss som själva ätit råttgift kan också innebära ett problem.

Råttgift hämmar blodets koagulation (förmåga att levra sig) vilket kan leda till blödningar. Det finns olika typer av råttgift och därför är det viktigt att veta vilket råttgift ditt djur har ätit av, ta gärna med eventuell information om giftet om du hittar den på plats.

Symtom: Blödningar orsakade av förtäring av råttgift uppkommer som regel efter 1-3 dagar. Symtomen beror på var blödningen är lokaliserad och hur stor den är. Det kan bli allt ifrån blåmärken till näsblödningar eller blödningar i munhåla och svalg. Blod i avföring och urin eller massiva blödningar i inre organ kan också förekomma. En blödning i en led kan förorsaka hälta och smärta. Tillståndet kan bli livshotande.

Glykol

Glykol används t.ex som antifrysmedel i kylarvätska, spolarvätska och bromsvätska för bilar samt i värmeväxlingssystem. Det är inte helt ovanligt att hundar och katter får i sig glykol när de slickar på ett läckande element eller från en läckande bil. Det är glykolens söta smak som gör den så attraktiv för hunden, katter kan även slicka i sig glykol när de trampat i det av misstag och försöker tvätta sig rena.

Förvara inte glykolflaskor i det utrymme där ditt djur färdas! Glykol är livsfarligt att förtära och kan ge allvarliga njurskador som leder till döden.

 

Symtom: De första tecknen på förgiftning är ökad törst och urinering samt vinglighet. Njurfunktionen försämras och njurarna kan även helt sluta att fungera. Det kan vara svårt att veta om ditt djur har fått i sig glykol eftersom symtomen liknar vilken njurskada som helst. Diagnos kan ställas med hjälp av blod- och urinprover.

Xylitol

Xylitol ingår ofta i sockerfria tuggummin och godis samt sugtabletter. Vissa läkemedel som fluortuggummin och fluorsköljlösningar, samt tandkrämer kan också innehålla xylitol.

Hundar är mycket känsliga för xylitol. De får till skillnad från människor en ökad insulinfrisättning av ämnet, vilket kan leda till allvarlig sänkning av blodsockret. Vissa hundar har också fått leverpåverkan.

Symtom: Symtomen är dosberoende och kommer vanligen inom en timme (men det kan dröja längre) och beror på sänkt blodsockernivå. Patienten kan kräkas, skaka, och bli allmänpåverkad och i allvarliga fall förekommer även kramper och medvetslöshet. Dödsfall är ovanligt men har inträffat.

Mindre än 0,5 g xylitol per kg kroppsvikt ger vanligen ingen förgiftning. I sockerfritt godis kan halten xylitol vara betydligt högre och då kan redan 2-4 tuggummin eller sugtabletter innebära förgiftningsrisk!

Choklad/kakao

Choklad innehåller kakao som bland annat innehåller teobromin, ett ämne som hundar och katter inte tål.

Farlig mängd: Att räkna ut hur mycket teobromin som ingår i olika chokladkakor och praliner är svårt. Både mängden kakao i chokladen och halten teobromin i råvaran, kakaobönan varierar. Det är dessutom så att olika patienter har olika känslighet för teobromin.

Uppskattningsvis brukar man säga att mer än 20 mg teobromin per kilo kroppsvikt kan orsaka förgiftning hos hund.
Mörk choklad innehåller ca 5-15 mg teobromin per gram choklad.
Ljus choklad innehåller ca 2 mg teobromin per gram choklad.
Vit choklad innehåller ingen eller mycket lite teobromin.

Exempel för en hund som väger 10 kg:
En hund kan äta 12 – 40 g mörk choklad utan att få så allvarliga symtom att veterinär eller djursjukhus behöver uppsökas. OBS! Ju mörkare choklad desto mer kakao (och teobromin) och därmed större förgiftningsrisk. Har hunden i stället ätit ljus choklad kan den klara upp till ca 100 g. Praliner, chokladbitar med fyllning, innehåller mindre choklad. Hunden kan då kanske klara att äta ungefär dubbelt så stor mängd utan att allvarliga symtom uppkommer.

Symtom: Kommer som regel efter 4-24 timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakighet, rastlöshet, riklig saliverig och hjärtklappning är vanligt. Vid större mängder kan allvarligare symptom eller dödsfall inträffa.

Vindruvor/russin

Vindruvor, både färska och torkade (russin) samt korinter, har i vissa fall givit allvarliga symtom när hundar ätit av dem. Orsaken till detta är okänd. Man vet inte heller varför vissa hundar blir sjuka och andra inte.

Symtom: Kräkningar, diarré, buksmärtor, slöhet kommer som regel inom 6 timmar. Efter 1-3 dygn kan njurskador tillstöta som visar sig till exempel genom att hunden kissar dåligt eller inte alls. Dödsfall har inträffat vid intag av endast fyra vindruvor!

Lök/vitlök

Alla lökväxter innehåller Alicin, även kallat allylpropyldisulfid och det kan ge förgiftningssymptom hos bl.a hund och katt. Ämnet finns både i rå och tillagad lök (även i vitlök). Alicin ger upphov till grav blodbrist, s.k hemolytisk anemi och kan även orsaka skador i levern och andra organ. Vissa individer och raser är känsligare än andra och det har visat sig att framförallt de japanska raserna Akita och Shiba är extra känsliga för alicin. Normalt blir en hund dålig av att ha ätit en större mängd lök vid ett och samma tillfälle. Om en hund som väger 10 kg äter 150 gram rå gul lök eller 14 gram lökpulver är risken stor att den får lökförgiftning. 1 gram rå vitlök anses motsvara 5 gram rå gul lök. Tänk på att även köttbullar, korv, pyttipanna och barnmat brukar innehålla lök!

Symtom: Aptitlöshet, diarré, kräkningar, snabb andning, hjärtklappning, bleka slemhinnor, rödfärgad urin och buksmärtor. En lökförgiftad hund måste kräkas upp maginnehållet och får också bland annat dropp, i svåra fall ges även blodtransfusion.

Alkohol/deg

Det händer att hundar slickar i sig alkohol, men det är vanligare att de blir alkoholförgiftade av att äta deg. Äter de en större mängd deg som får jäsa i magen så bildas alkohol.

Symtom: Hunden blir påverkad, vinglar och beter sig allmänt berusad. Ta kontakt med en veterinärklinik så får de avgöra om de behöver övervaka hunden och sätta in vätskebehandling.


Salt

Saltförgiftning kan uppstå om hunden har druckit större mängder havsvatten eller då hundägaren har försökt få hunden att kräkas med hjälp av salt. Även mycket liten mängd av trolldeg kan orsaka förgiftning hos hund! Enligt rapporter kan 3,7 gram salt/kg kroppsvikt vara en dödlig dos.
Symtom: Kräkningar, trötthet, diarré, stelhet eller kramper.

Avokado

Avokado innehåller ämnet Persin som är giftigt för de flesta djur. Odlar du egen avokado bör du se till att varken hund eller katt äter av bladen eftersom de innehåller högst halt av persin.

Symtom: Hos hundar yttrar sig det oftast i kräkningar och diarré, några enstaka hundar har drabbats av hjärtmuskelinflammation.

Julstjärna

Krukväxten Euphorbia pulcherrima, eller julstjärna är mycket giftig! Även julros, hyacint, amaryllis och en mängd andra växter är olämpliga att ha hemma framför allt om man har katt.

Andra faror under julen

Var försiktig med ljus
Levande ljus tänder vi gärna denna årstid och naturligtvis ska man inte behöva avstå från den stämning som stearinljus ger. Men har du katt måste du vara extra försiktig. Ljusen kan bränna din katts morrhår om den tittat lite för nyfiket på dem. Har du riktig otur kan det sluta med att en brand utvecklas i pälsen eller i bostaden med intensivvård på djursjukhuset som följd.


Ha bara ljusen tända om du befinner dig i rummet och har full uppsikt över katten. Ett bra alternativ till vanliga ljus är ljusstakar som hänger på väggen och täckta ljuslyktor som katten inte kan bränna sig på. Men även då måste du vara uppmärksam på att katten inte välter en ljuslykta så den orsakar en brand.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26
27 28 29 30
<<< Juni 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se