Handlarnas framtidstro är stabil. 51 procent av dem tror att försäljningen i den egna butiken kommer att öka. 
I dagligvaruhandeln är siffran 63 procent, en minskning från förra månadens 66 procent. Däremot tror bara tio procent att antalet anställda i detaljhandeln kommer att öka.

En av tre handlare uppger i Svensk Handels handelsbarometer att de vill anställa fler ungdomar.