Regeringen ska bekämpa alla förslag som försvårar för det svenska snuset, säger folkhälsominister Maria Larsson.

-I det svenska snuset har man reducerat nikotinhalten och satt in de här smakextrakten i stället och det är ju positivt att man bringar ned nikotinhalten, säger Larsson.