Saknaden efter Kija Habibzadeh som fick lämna Big Brother överskuggdes snabbt avTenny Engdahls storstilade återkomst.

Tenny Engdal är 36 år, från Ekeby och arbetssökande. Foto: Daniel Ohlsson/TV11