Senaste inläggen

Av xenia alpkut - Måndag 29 maj 00:00

Historia (eller historievetenskap) är en vetenskaplig disciplin inom det humanistiska fältet. I sin vidaste definition avhandlar historieämnet all mänsklig verksamhet i det förflutna som vi känner till i det närvarande. Som historieämnets fader brukar Herodotos hållas; före honom blandades historia med religiösa myter, som hos logograferna.

Ett grundläggande problem inom historisk forskning är källorna, då det många gånger endast finns fragmentariska lämningar av mänsklig verksamhet inom ett visst område. Ämnets närmare innebörd måste därför preciseras genom användandet av en viss historieteoretisk metod. Inom historievetenskapen diskuterar man traditionellt frågor som rör historiesyn och kravet på objektivitet i historieskrivningen. I diskussioner om historiesyn är det centralt vad en historiker uppfattar som drivkrafterna för historisk utveckling. Två historiker kan vara helt överens om vilka händelser som ett historiskt förlopp består av: till exempel franska revolutionen1789; men på grund av olika historiesyn kan de ha helt olika förklaringar av orsakerna till förloppet.

Historieämnets vetenskapliga akademisering tog fart på 1800-talet. Den tyske historikern Leopold von Ranke krävde en högre grad av saklighet i historieskrivningen. Ofta citeras hans ord att historikern skall skriva historien som den verkligen varit - "wie es eigentlich gewesen". Positivismen hade stort inflytande över ämnet under slutet av 1800-talet. Under det tidiga 1900-talet utvecklades källkritiken, i Sverige bland annat i miljön kring Lundabröderna Curt Weibull och Lauritz Weibull.

Traditionellt dras en gräns mellan arkeologiämnet och historievetenskapen. Arkeologer arbetar med att analysera fyndmaterial och kring fyndmaterialet utveckla resonemang om historiskt liv. Historikern arbetar huvudsakligen med skriftliga källor och att beaktar källans dubbla egenskaper: källan som kvarleva från det historiska förlopp i vilket den uppstått och ingått och källan som berättelse - krönikeartad eller förklarande - om händelser. Att granska, tolka och skapa en förståelse av källan och dess äkthet samt dess förhållande till andra källor kallas källkritik. Källkritiken omnämns ofta som historievetenskapens främsta bidrag till den vetenskapsteoretiska utvecklingen.https://sv.wikipedia.org/wiki/Historia

ANNONS
Av xenia alpkut - Söndag 28 maj 12:29

 

Per Allan Magnus Claësson Uggla, född 18 juni 1954 i Engelbrekts församling på Östermalm i Stockholm, är en svensk artist och författare av samtidssatiriska sångtexter. Han slog igenom med låten "Varning på stan"1977 och har totalt givit ut 17 studioalbum.[1]


Familj

Magnus Uggla tillhör den svenska adliga ätten Uggla, med nummer 100 på Riddarhuset.[2] Han är son till patenträttsrådet Claës Uggla (1916–2000)[3] och musikdirektören Madeleine Thiel (född 1920), dotter till kompositören och filmproducenten Olof Thiel och barnbarn till bankmannen och konstsamlaren Ernest Thiel. Modern är kusin med Povel Ramels änka Susanna Ramel. Magnus Uggla växte upp med sina två äldre bröder Gabriel (född 1944) och Johan (1951–1998).

Magnus Uggla är sedan 1990 gift med Louise Uggla. Tillsammans har de barnen Agnes (född 1990) och Ruben (född 1996). Uggla har också dottern Emelie (född 1979) från ett tidigare förhållande med fotomodellen Ann Furelid.[4][5]

Musikalisk karriär


1960- och 1970-talet

Uggla startade sitt första band 1968 med sina grannar i Nacka. Namnet på bandet var JUSO, vilket var en förkortning av medlemmarnas efternamn.[6] JUSO spelade hårdrock med influenser av bland annat Black Sabbath. Bandet gjorde en handfull misslyckade spelningar på ungdomsgårdar i Stockholm. En gång bad ungdomsgårdsledaren dem att sluta spela, de skulle få fullt betalt ändå. JUSO splittrades när Ugglas föräldrarskilde sig och han flyttade till innerstaden med sin far. Resten av bandet startade dock nytt, men under namnet Alexander Lucas och var under en tid framgångsrika i Stockholm.

Ugglas tidiga musik visade på starka influenser av engelsk punk och rock med inslag av synthpop och symfonirock. Han debuterade 1975 med albumet Om Bobbo Viking. Efter att ha sett The Clash på Gröna Lund gick han hem och skrev en ny skiva som skulle bli hans stora genombrott. År 1977 släppte Uggla albumet Va ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt, vilket föranledde Kaj Kindvall att i radioprogrammet Poporama kalla honom "Sveriges första punkrockare". Detta var dock en etikett som Uggla själv tog avstånd ifrån. Året efter, 1978, spelades en ny skiva in. Succén med de båda albumen ledde till att han tillsammans med några andra musiker 1979 bildade bandet Magnus Uggla Band och de ställde upp i den svenska Melodifestivalen 1979 med melodin "Johnny the Rocker", där bidraget dock slutade sist med 22 poäng.

Mellan åren 1977 och 1979 samt 1981 försökte han slå igenom på den internationella marknaden med engelska översättningar på låtarna "Hallå" ("Hello"), "Varning på stan" ("Hit the Girls on the Run"), "Vittring" ("Everything You Do"), "Asfaltbarn" ("Concrete Kid"), "Vår tid 1977" ("Body Love"), "Jag vill inte tillbaks" ("Ain't About to Go Back") och "Skandal bjotis" ("Scandal Beauties"). Singlarna släpptes i StorbritannienSpanienTyskland och USA men sålde inget vidare.https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Uggla

ANNONS
Av xenia alpkut - Fredag 26 maj 14:04

Det är mycket bra   

 

Svensson, Svensson är en svensk komedi-TV-serie och film av Michael Hjorth och Johan Kindblom med bland andra Allan SvenssonSuzanne Reuter och Gabriel Odenhammar i rollerna. TV-serien, som är inspelad i studio med publik, har hittills sänts i fyra säsonger mellan åren 1994 och 2008. Serien har även blivit pjäs och två filmer vilka Mikael Ekman och Björn Gunnarsson var regissörer för.

Serien är en av de mest populära och framgångsrika svenska komedier som sänts i Sverige. Sammanlagt har det hittills spelats in 50 avsnitt uppdelade på 4 säsonger. Under den andra säsongen hade serien alltid över 2,5 miljoner tittare. Det mest sedda avsnittet hade 3 395 000 tittare och sändes den 17 november 1996.[1] De första två säsongerna har repriserats flera gånger och det tolfte avsnittet från säsong 1 (där familjen Svensson firar jul) har blivit tradition sedan år 2000 att visas varje julaftonskväll, men av okänd anledning visades det inte på julafton år 2007. Även 2012 utgick programmet på julafton till förmån för filmen "Svensson, Svensson - i nöd och lust" för att tidigareläggas till att istället visas 23 december.

Eftersom TV-serien blivit en stor succé gjorde man också en långfilm 1997, som fick namnet "Svensson, Svensson - filmen". Filmen blev en stor biosuccé. En andra film med namnet "Svensson, Svensson - i nöd och lust"hade premiär den 14 oktober 2011.[2] Denna film fokuserar mestadels på Gustav (Allan Svensson) och Lena (Susanne Reuter) när de åker på semester. Filmen spelades in under 2010-11.

Under sommaren 2009 blev serien även en pjäs som spelades i Kalmar med Reuter och Svensson i huvudrollerna.[3]https://sv.wikipedia.org/wiki/Svensson,_Svensson

Av xenia alpkut - Torsdag 25 maj 11:29

 

 

Påfågel (Pavo cristatus) är en fågel i familjen fasanfåglar.[2] Det är den mest spridda av de två arterna inom släktet påfåglar och den är en populär parkfågel runt om i världen då den utmärker sig genom sina vackra färger och spektakulära förlängda stjärttäckare.[3][4]


Utseende

Påfågeln hör till de största arter bland hönsfåglarna och den är kraftigt byggd. Till skillnad från hos grön påfågel, är hönorna och tupparna mycket olika varandra. Hanen blir mellan 1,1 och 1,25 meter lång och har utöver detta förlängda stjärttäckare som blir 1,2 till 1,3 meter långa. Honan är något mindre och blir cirka 95 cm lång och saknar förlängda stjärttäckare. Av världens alla fåglar är påfågelhanen den som har de längsta stjärttäckarna.[5]

Den har för sin storlek ett mycket litet huvud som saknar fjädrar på sidorna. Den har inte någon kam utan istället ett antal förlängda fjädrar som sticker upp från huvudet. Vingarna är korta och rundade, med sjätte handpennan längst. Stjärten är platt och består av 18 pennor. Hanen får sin adulta dräkt under det tredje levnadsåret.

Den adulta hanens huvud, hals och frambröst är purpurblå med guldgrön glans. Ryggen är guldgrön och metallglänsande, och bröstet samt magen är svartaktiga och skimrar i grönt. Hanens förlängda övre stjärttäckare, som är mycket längre än stjärtfjädrarna, är försedda med lysande, trefärgade fläckar som ser ut som ögon. Stjärten kan resas upp med starka muskler och bredas ut som en solfjäder. Den stora solfjädern fungerar som ett ornament, det vill säga ett fysiskt attribut som är en belastning men som signalerar för det andra könet om individens hälsa och kondition och därmed indirekt om dess genetiska kvalitet. Hanen har även sporre på sina klor.

Honan är till största delen brungrå. Skuldror och vingar är delvis spräckliga i svart och grått. Hals och bröst är gröna och det senare har vita fjäderspetsar. Stjärttäckarna saknar ögonfläckar.


 

 https://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5f%C3%A5gelAv xenia alpkut - Torsdag 25 maj 10:29

 

 

Big Bang-teorin är den vedertagna kosmologiska modellen för universums tillkomst och utveckling. Teorin säger att universum började utvecklas för ca 13,8 miljarder år sedan från ett extremt hett och kompakt ursprungstillstånd. Hela den del av universum som nu kan ses ifrån jorden, det observerbara universum, var då koncentrerat i en mycket liten volym. Eftersom begreppet universum innefattar allt, även rummet och tiden, så är det från denna tidpunkt som kosmologer räknar Universums historia. Rymden har sedan dess expanderat, vilket gjort att universum blivit allt glesare och kallare. Universums expansion pågår fortfarande.

Urtillståndet var mycket hett och närmar man sig den så kallade Planck-tiden närmar man sig också Planck-Wheeler-temperaturen som är 1,4x1032 KelvinRumtid och materia blev till vid den kraftiga expansionen. Big Bang-teorin utarbetades främst av ryssenAleksandr Fridman och den belgiske prästen och teoretiske fysikern Georges Lemaître samt holländaren Willem de Sitter utifrån de fältekvationer som Albert Einstein härlett ur sin allmänna relativitetsteori.

Lambda-CDM-modellen är den senaste versionen av Big Bang-kosmologin och brukar därför kallas för den kosmologiska standardmodellen. Den är en vältestad vetenskaplig teori som är allmänt accepterad inom vetenskapssamfundet, eftersom de ger den mest korrekta och fullständiga förklaringen till alla de fenomen som astronomer observerar. Under lång tid hade den dock en stark konkurrent i den klassiska Steady state-teorin som senare övergivits, delvis på grund av forskningsresultat producerade av en av teorins skapare och främsta förespråkare, Fred Hoyle. Enligt Steady state-teorin har universum alltid existerat.https://sv.wikipedia.org/wiki/Universums_historia

Av xenia alpkut - Onsdag 24 maj 16:53

Kulturmärkning eller K-märkning är en äldre beteckning i Sveriges stads- och detaljplaner för kulturskydd av ett markområde eller ett byggnadsverk.

K-märkning är numera även ett allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Ofta innebär lagskyddet att en byggnad inte får rivas eller förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar. Skyddet för parker kan innebära att träd och annan vegetation inte får tas bort och att växtligheten ska skötas på ett visst sätt.

Ofta är det först i samband med att en byggnads eller miljös kulturhistoriska värden är hotade som det blir tydligt att de måste värnas. K-märkningen innebär då att det kulturhistoriska värdet kan finnas kvar och berika samhället.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturm%C3%A4rkning_i_Sverige

Av xenia alpkut - Onsdag 24 maj 15:53

   Sagerska huset eller Sagerska palatset, är en byggnad uppförd av diplomaten Robert Sager som privatpalats under flera ombyggnader i slutet av 1800-talet på Strömgatan 18 i Stockholm. Huset beboddes av medlemmar av släkten Sager fram till 1988 och var då det sista bebodda privatpalatset i Stockholms innerstad. Det förvärvades därefter av staten och är sedan våren 1995 Sveriges statsministers officiellaresidens. Huset förvaltas av Statens fastighetsverk.[1]


Byggherren

Byggherren Carl Daniel Robert Sager, född 1850, var diplomat, hovman och politiker. Hans far, brukspatronen för Ryfors bruk, dog redan 1858 och medan Robert Sager beslöt sig att ägna sig åt diplomatbanan överlät han åt den yngre brodern Edvard Sager att förvalta godset. Efter avslutade studier inleddes diplomatkarriären som attaché i Paris 1874. 1887 utnämndes han till legationssekreterare i Sankt Petersburg. Han hade däremellan hunnit bli kammarherre hos kung Oskar II[2]. En livskris ledde till att han blev katolik, och därmed var hans politiska karriär bruten och han begärde avsked. 1888 ingick han äktenskap med Marie Moltke-Huitfeldt, som var dotter till Danmarks minister i Paris och liksom Sager katolik. Paret delade sin tid mellan Ryfors, Paris och Sagers bostad i Stockholm. Året därpå föddes sonen Leo. Svärföräldrarna var förfärade över parets påvra Stockholmsbostad och erbjöd i utbyte mot barndomshemmet Ryfors ett grannslott till deras egendom Glorup samt en påvlig adelstitel. Sager lät sig inte lockas utan satte istället igång ett omfattande ombyggnadsarbete för att förvandla Stockholmsbostaden till ett respektabelt privatpalats[3].


Ombyggnaderna

1880 hade Robert och Edvard Sager köpt fastigheten nr. 2 i kvarteret Lejonet, där den senare snart löstes ut varvid Robert stod som ensam ägare. Huset på tomten var en 1700-talsbyggnad i två våningar och sju fönsteraxlar bred toppat av ett triangelformat gavelfält med hjulekerfönster. År 1883 inlämnade Sager ett ombyggnadsförslag där fönstren på andra våningen drogs ned till gesimsen och försågs med smidesräcken. Inspirationen var här fransk och Sager hade under sin Paristid bedrivit studier i arkitektur hos arkitekten Jean René Pierre Litoux. En flygel uppfördes på gården också.

Efter att det angränsande Adelswärdska huset stod färdigt 1890 lät myndigheterna Sager förstå att han måste bygga på sitt hus. Detta då det i allt för stor utsträckning genom sin låga höjd bröt med de omgivande byggnaderna. 1893 lämnade Sager in nya ritningar till byggnadsnämnden. Litoux hade utformat förlagan som sedan bearbetats av Sager själv. Huset byggdes på med en våning och fick sin nuvarande stil med drag av fransk renässans och höga mansardtak, som ett parisiskt hôtel particulier. Entréporten höjdes till två våningar och ovanför denna placerades ett centralt burspråk. Ombyggnaden fullföljdes aldrig helt enligt planerna och 1899 fick arkitekten Gustaf Lindgren ansvaret för utformandet av gårdsfasaderna och nya gårdsutrymmen. Samtidigt flyttades husets entréer till sidoflankerna istället för i mittaxeln. En ny huvudtrappa skapades i det som tidigare varit planerat som galleri. 1901 kunde byggnaden slutbesiktigas.[2]https://sv.wikipedia.org/wiki/Sagerska_huset


Av xenia alpkut - Onsdag 24 maj 13:19

 

En blindtarmsinflammation är inte att leka med. Är man dessutom fast i Antarktis är det illa. Är den drabbade och den ende läkaren på plats samma person är det riktigt illa...


"På morgonen den 29 april 1961 var patientens allmäntillstånd dåligt. Förutom svaghet tillstötte illamående med kräkningar. Inom några timmar uppstod i bukens övre del smärta, vilken snart tilltog och vandrade nedåt till höger. Kroppstemperaturen steg till 37,4 °C. Det var helt klart ett fall av blindtarmsinflammation. Febern fortsatte att stiga. Det skulle krävas en operation för att rädda patientens liv."

Dessa kliniskt torra anteckningar gjordes av den då 27-årige ryske kirurgen Leonid Rogozov (1934–2000). 

Isolerad forskningsstation i Arktis

Rogozov deltog 1960–62 i en sovjetisk expedition till Antarktis, och tjänstgjorde som ende läkare på den isolerat belägna Novolazarevskaja-stationen. 

Vid tiden för det akuta sjukdomsfallet rådde svår snöstorm i området, vilket omöjliggjorde flygevakuering. Närmaste forskningsbas låg hundratals mil bort. 

Och så var det ett problem till. Det var Rogozov själv som var patienten...

Livet stod på spel

Det var en handla eller dö-situation. Rogozov insåg att hans chanser att överleva en brusten blindtarm var lika med noll. Han bestämde sig för att operera sig själv. 

Stationskollegorna ombads att rengöra och förbereda sjukrummet. En mekaniker och en meteorolog utsågs till "operationssköterskor" och instruerades om hur de skulle rengöra sig själva och bistå kirurgen/patienten under ingreppet. 

Backspegel kom till användning

Skalpeller och övriga instrument, inklusive en backspegel från ett terrängfordon, steriliserades. Sedan gav Rogozov sig själv lokalbedövning och placerade sig i en halvliggande ställning med instrumenten intill sig. 

Med ett decimeterlångt snitt inledde Rogozov operationen. Snart insåg han att spegeln inte var till så stor nytta. Den spegelvända bilden förvirrade mer än den hjälpte. Han arbetade istället på känsla, utan handskar.

Kräktes och svimmade av 

Efter en dryg halvtimme blev han rejält matt och illamående, och tvingades därefter ta flera pauser för att kräkas och vila. Vid ett tillfälle svimmade han av.

Rogozov noterade att assistenterna var likbleka i ansiktet. Stationschefen, Vladislav Gerbovitj, som troligen tog fotot, intygade i sin dagbok att alla som befann sig i rummet var svimfärdiga, hur de hörde gurglande ljud från läkarens inälvor och helst av allt ville fly fältet. "Men Rogozov var lugn och fokuserad, och arbetade metodiskt med svetten drypande från pannan."

Sydde ihop och föll i dvala

Efter två timmars operation, där han avlägsnat den infekterade och delvis spruckna blindtarmen, rengjort bukhålan och sytt igen såret, tog han några sömnpiller och föll i dvala. Redan nästa dag kände han sig bättre. Efter en vecka kunde han ta bort stygnen och återgick i tjänst veckan därpå.

Vid hemkomsten till Sovjetunionen tilldelades Rogozov Arbetets Röda Fanas orden för sin hjältemodiga insats.http://popularhistoria.se/artiklar/noden-har-ingen-lag-kirurg-opererade-sig-sjalv

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

14 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
21
22
23
24 25 26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se